Буда Антоніна Героніївна

buda

           Буда Антоніна Героніївна, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри САКМІГ. Відповідальна за контроль над розробкою та впровадженням НПД, РНПД та тестових ККР секції ІКГ.

В 1993 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.16   - "Застосування обчислювальної техніки, математичногомоделювання та математичних методів в наукових дослідженнях" на тему "Розробка моделей та дослідження прикладних методів обробки геометричних зображень на підставі моментних характеристик".

Має більш ніж 70 наукових та методичних праць, серед них 15 статей у виданнях з переліку ВАК України, 2 авторських свідоцтва, 8 патентів, 4 деклараційних патенти, 5 посібників, 20 методичних вказівок.

Напрямки роботи: аналіз та розпізнавання геометричних зображень.

 

Викладає дисципліну "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка".

Детальніше..