Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Дратований Михайло

 

Дратований Михайло Володимирович, асистент кафедри САІТ.

В 2015 році закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю бакалавр комп’ютерних наук, в 2016 році здобув у ВНТУ спеціальність інженер з комп’ютерних та інформаційних систем.

2016 р. – 2020 р. – аспірант Вінницького національного технічного університету зі спеціальності 124 – Системний аналіз. Завершує роботу над дисертацію на здобуття PhD з цієї ж спеціальності.

2016 р. – 2019 р. – викладач Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва.

2018 р. - інженер-програміст Вінницької гідрометеостанції.

2018 р. – 2019 р. – старший викладач Вінницької філії Київського інституту бізнесу та технологій.

З 2019 р. – асистент кафедри САКМІГ.

Викладав дисципліни: “Інформатика”, “Комп’ютерна графіка”, “Електронна комерція”, “Інформаційні системи та технології у фінансах”, “Програмування” , “Основи баз даних та знань”, “WEB-програмування та WEB-дизайн”, “Технології створення програмних продуктів”, “Системний аналіз”, “Основи системного аналізу”, “Інформаційні технології моніторингу та аналізу стану складних систем”, “Інформаційні технології моніторингу та аналізу даних”, “Обробка великих масивів даних”, “Прикладні інформаційні технології”.

Автор, більш ніж 10 наукових праць, серед яких стаття в американському виданні з наукометричної бази даних WebofScienceз імпакт-фактором 14,11, статті у фахових виданнях України, методичні вказівки та ін. Брав участь в НДР з держреєстрацією, в одній із цих НДР був відповідальним виконавцем. Брав участь у наукових конференціях.

Є призером Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць.

Відповідальний за питання акредитації на секції САІТ кафедри зі спеціальності 126 та за підготовку інфографіки з питань профорієнтаційної роботи кафедри

 

Профіль в GoogleScholar, Kaggle.

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі