Войцеховська Ольга Олександрівна

Войцеховська Ольга Олександрівна, асистент кафедри САКМІГ. Аспірант 2-го року навчання (спеціальність 124 – Системний аналіз).

Закінчила магістратуру Вінницького національного технічного університету  у 2007 р.

2007 р. - 2010 р. - інженер кафедри телекомунікаційних систем та телебачення.

2009 р. - 2010 р. - асистент кафедри телекомунікаційних систем та телебачення.

2012 р. – 2018 р. – провідний інженер навчального відділу

2012 р. – 2017 р. – асистент кафедри комп’ютерних наук.

З 2019 р. - асистент кафедри системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки. 

Викладала дисципліни: "Системи доступу", "Теорія ймовірностей", "Комп’ютерна графіка", "Теорія алгоритмів", "Технології створення програмних продуктів", "Математичні методи дослідження об’єктів і систем", "Основи науково-дослідної роботи", "Інформаційні технології обробки даних".

Автор більш ніж 30 наукових праць, серед яких 4 методичних вказівок, 6 патентів України на корисну модель. Брала участь у госпдоговірній НДР, 10 наукових конференціях.

Є аспірантом 2-го року навчання (спеціальність 124 - "Системний аналіз").

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4kRBY24AAAAJ&hl=uk