Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Войцеховська Ольга Олександрівна

Войцеховська Ольга Олександрівна, асистент кафедри САІТ. Аспірант 3-го року навчання (спеціальність 124 – Системний аналіз).

Закінчила магістратуру Вінницького національного технічного університету  у 2007 р.

2007 р. 2010 р. – інженер кафедри телекомунікаційних систем та телебачення.

2009 р. 2010 р. – асистент кафедри телекомунікаційних систем та телебачення.

2012 р. - 2018 р. – провідний інженер навчального відділу.

2012 р. - 2017 р. – асистент кафедри комп’ютерних наук.

З 2019 р.  – асистент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій. 

Викладає дисципліни: "Інформаційні технології обробки даних", "Основи науково-дослідної роботи", "Управління складними системами", "Методи та засоби комп'ютерних обчислень".

Автор більш ніж 40 наукових праць, серед яких 4 методичних вказівок, 6 патентів України на корисну модель. Брала участь у 3 госпдоговірних НДР, 16 наукових конференціях, у т.ч. 13 міжнародних.

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4kRBY24AAAAJ&hl=uk

 

На сайті 4 гостей та відсутні користувачі