Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Войцеховська Ольга Олександрівна

Войцеховська Ольга Олександрівна, аспірант 1-го року навчання (спеціальність 124 – Системний аналіз).

Закінчила магістратуру Вінницького національного технічного університету  у 2007 році за спеціальністю 8.070903 - «Телекомунікаційні системи та мережі».

Автор більш ніж 30 наукових праць, серед яких 4 методичних вказівок, 6 патентів України на корисну модель.

Викладала дисципліни: « Системи доступу», «Системи комутації в електрозв’язку», «Системи документального електрозв'язку», «Теорія ймовірностей», «Комп’ютерна графіка», «Теорія алгоритмів», «Технології створення програмних продуктів», «Математичні методи дослідження об’єктів і систем».

Резюме

2002 - 2007 рр. студентка Вінницького національного технічного університету.

2007 р. - 2010 р. - інженер кафедри телекомунікаційних систем та телебачення.

2009 р. - 2010 р. - асистент кафедри телекомунікаційних систем та телебачення.

2012 р. – 2018 р. – провідний інженер навчального відділу

2012 р. – 2017 р. – асистент кафедри комп’ютерних наук.

31 жовтня 2007 р. закінчила Вінницький національний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю " Телекомунікаційні системи та мережі " та здобула кваліфікацію магістра з телекомунікацій.

З 1 вересня 2009 року по 30 вересня 2010 року асистент кафедри телекомунікаційних систем та телебачення.

З 01 вересня 2012 року по 30 червня 2017 року асистент кафедри комп’ютерних наук.

Автор більш ніж 30 наукових праць, серед яких 4 методичних вказівок, 6 патентів України на корисну модель. Брала участь у госпдоговірній НДР, 10 наукових конференціях.

Є аспірантом 1-го року навчання (спеціальність 124 - "Системний аналіз").

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4kRBY24AAAAJ&hl=uk

 

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі