Скорюкова Яніна Германівна

skoriukova

Скорюкова Яніна Германівна - заступник завідувача кафедри системного аналізу, комп'ютерного  моніторингу та інженерної графіки по секції інженерної та комп'ютерної графіки, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри САКМІГ.

В 2005 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 - "Математичне моделювання та обчислювальні методи" на тему "структурні моделі сегментації напівтонових зображень за ознакою зв'язаності".

Нагороджена золотою медаллю на міжнародній виставці молодих винахідників (м. Яси, Румунія).

Є автором більш ніж 50 наукових та науково-методичних праць, в тому числі монографія, навчальні посібники, методичні вказівки, наукові статті, патенти на винахід, авторське свідоцтво на винахід та інше.

Галузі наукових інтересів: інформаційні технології по обробці та розпізнаванню зображень, геометричне моделювання явищ та об'єктів, науково-методичні засади викладання геометро-графічних дисциплін.

Щорічно є науковим керівником студентів у науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ.

Викладає дисципліни: інженерна графіка та інженерна та комп'ютерна графіка.

Детальніше..