Слободянюк Олена Валеріївна

slobadynuk

Слободянюк Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри САКМІГ. Відповідальна за підготовку дистанційних курсів секції інженерної та комп’ютерної графіки кафедри КЕЕМІГ.

В 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)» на тему: «Формування вмінь з інженерної і комп’ютерної графіки студентів в умовах дистанційного навчання».

Має близько 40 наукових праць, у т.ч. 15 статей у фахових збірниках наукових праць і журналах, 20 статей в збірниках матеріалів і тез конференцій, електронних наукових виданнях. Є співавтором монографії «Формування вмінь з інженерної та комп’ютерної графіки студентів в умовах дистанційного навчання» (2016 р.), 6 методичних та навчальних посібників. Розробила 7 дистанційних курсів з інженерної та комп’ютерної графіки.

Напрямки діяльності: дослідження процесу графічної підготовки студентів в умовах дистанційного навчання; науково-методичне забезпечення дистанційного навчання геометро-графічним дисциплінам.

Викладає дисципліни: «Інженерна графіка», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».

 Детальніше..