Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Горячев Георгій Володимирович

Горячев Георгій ВолодимировичГорячев Георгій Володимирович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри САКМІГ, науковий співробітник НДЛ ЕДЕМ. Відповідальний за ведення електронного архіву кафедри та дипломне проектування.

В 2003 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 - "Математичне моделювання та обчислювальні методи" на тему "Математичні моделі та методи комп'ютерного моделювання процесу екстракції цукру в похилому дифузійному апараті". Працює над докторською дисертацією.

Має близько 40 наукових праць, у т.ч. є співавтором 2 монографій, 15 статей з переліку ВАК України, 3 патенти та 5 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на комп'ютерні програми. Є співавтором науково-дослідної роботи "Розробка та впровадження єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди України із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування (система АСУ "ЕкоІнспектор")".

Напрямки роботи: комп'ютерні системи екологічного моніторингу, математичне моделювання, системи управління та прийняття рішень в екології, мови програмування, геоінформаційні системи, бази даних.

Викладає дисципліни "Програмування мобільних пристроїв моніторингу", "Екологічна кібернетика".

Детальніше..

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі