Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Проектне навчання

6 7

Мета – розвивати знання та навички студентів зі спеціальних розділів фахових дисциплін професійної і практичної підготовки під час виконання проектних завдань та сприяння гарному працевлаштуванню студентів після закінчення навчання.

Такі студенти є більш підготовленими до роботи в ІТ-галузі та до виконання реальних ІТ-проектів. А в декого такий проект переростає у власний ІТ-стартап.

Головна концепція:

1. Студенти поетапно виконують проект з певної тематики, вивчаючи різні знання та опановуючи навички для його реалізації під час вивчення фахових дисциплін професійної і практичної підготовки та самостійної роботи над ним. У кожній такій дисципліні, яку веде викладач кафедри САКМІГ, він видає спеціальні розділи для самостійної роботи, проводить консультації та підказує як саме можна використати набуті знання та навички для виконання проекту команди.

2. Проекти виконують команди студентів від 1 до 4 осіб. Членами команди можуть бути студенти таких спеціальностей та освітніх програм:

Допускаються змішані команди зі студентів різних курсів одночасно. Також, допускається участь в командах учнів загальноосвітніх шкіл, які проходять підготовку у підготовчому ІТ-відділенні ВНТУ при Факультеті комп'ютерних систем і автоматики на курсах кафедри САКМІГ.

Можна брати участь одночасно у декількох командах, за винятком участі у змаганнях – там кожен є членом тільки однієї команди.

Кожна команда обирає капітана.

Тренерами є викладачі або аспіранти кафедри САКМІГ цих же спеціальностей 124 та 126.

3. Навчання може набувати вигляду змагань, у разі проведення ідеатонів (наприклад «Системний аналіз ІТ-рішень» та ін.), хакатонів та інших ІТ-конкурсів з певними правилами, у т.ч. змагань Kaggle.

4. ІТ-фірми можуть видавати свою тематику завдань конкурсів і вимоги до ІТ-рішень (у т.ч. з метою підбору студентів для подальшого працевлаштування у себе), у разі гарантування призового фонду для команд-переможців та їх тренерів.

5. Студенти, за погодженням з членами своєї команди і тренером, можуть використовувати свої результати в основній навчальній діяльності під час виконання індивідуальних завдань, курсових робіт і проектів, кваліфікаційних робіт, у т.ч. комплексних.

Члени команди можуть періодично публікувати результати своєї роботи у наукових виданнях та матеріалах конференцій, що дозволяє набрати додаткові бали і претендувати з ними потім на стипендію та/або на бюджетні місця під час навчання в магістратурі та аспірантурі.

У процесі навчання члени команди можуть брати участь у навчанні в Стартап-школі «Sikorsky Challenge» у м. Вінниці при ВНТУ.

6. Керує програмою «Проектне навчання» Технічна рада (далі – Техрада), до складу якої входять керівники та провідні фахівці ІТ-фірм та ІТ-установ, експерти з ІТ міжнародних проектів, провідні вчені та викладачі у сфері ІТ. Очолює Техраду завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки. Техрада розглядає та затверджує:

 • склад команд та їх тренерів;
 • тематику проектів та основні вимоги до ІТ-рішень;
 • тематику, правила та склад журі конкурсів ІТ-рішень тощо.

7. Навчання триває по циклах, які завершуються щороку у червні. На початку кожного циклу, як правило, у вересні, команда може вибирати іншу тематику або продовжувати попередню. Корегування чи перехід до нової тематики можливі у будь-який час. Команда може вести одночасно декілька тематик, якщо це не шкодить процесу навчання.

Наразі у вересні розпочався третій цикл.

У першому (2016/2017 рр.) та другому (2017/2018 рр.) циклах для команд проводився «Системний аналіз ІТ-рішень» (грудень 2016 р. та грудень 2017 р.). Участь кожного члена команди оцінювалась балами у дисципліні «Вступ до фаху» для спеціальностей 124 і 126 (спеціалізація «Прикладні інформаційні технології»). Найкращі рішення були опубліковані у тезах доповідей наукових конференцій у 2017 та 2018 роках, що дало можливість їх учасникам набрати більше балів і перемогти в конкурсі на стипендію та збільшити рейтинговий бал для вступу на бюджетні місця магістратури у ВНТУ.

Студенти можуть самі вибирати свою тематику, але її має затвердити Техрада. В даний час Техрада рекомендує таку тематику робіт:

- в межах 5 конкурсів для конкретних замовників і з призовим фондом з такою тематикою робіт за чітким технічним завданням:

 • будь-яке з активних змагань Kaggle у сфері системного аналізу та інформаційних технологій штучного інтелекту - призи отримають команди студентів, які посядуть в рейтингу змагання Kaggle найвищі 3 місця серед студентів із Вінниці, що беруть участь у цьому проекті та пройдуть експертну перевірку на оригінальність рішення і відсутність плагіату (кожне змагання преміюється окремо) - це на додаток до призового фонду самого порталу Kaggle, де призовий фонд іноді досягає $1,5 млн.;
 • ГІС-інтегрована система моделей та даних для комплексного автоматизованого аналізу різнорідної інформації на основі XML / JSON-формалізації;
 • комп’ютерна програма розпізнавання та/або класифікації заданих зображень (на прикладі зображень алергенного пилку з мікроскопа в системі Європейської аеробіологічної мережі);
 • веб-система для автоматизованого аналізу якості проектної документації за заданими алгоритмами;
 • веб-система для інтерактивної роботи з векторною просторовою інформацією на геопорталі Google Maps;
 • удосконалення веб-системи ISODATA для пошуку, збереження, аналізу та візуалізації метаданих про відкриті дані на основі онтологічної моделі;

 

 - для саморозвитку (із загальними рекомендаціями щодо змісту):

 • будь-яке із змагань Kaggle;
 • веб-сервіс для інтелектуального аналізу самопочуття людини за даними з медичних браслетів;
 • створення тренажеру на основі AR/VR-технологій;
 • створення алгоритмів побудови 3D-зображень за різними вхідними описами з їх адаптацією під 3D-принтери;
 • створення AR-гіда по аудиторіях ВНТУ для візуалізації розкладу занять;
 • комп'ютерна програма для інтелектуального прогнозування часових рядів даних, у т.ч. заданих нечітко.

 

Реєстрація на навчання проводиться на кафедрі САКМІГ (аудиторія 7210 або 7309, телефони 24-77 або (0432) 43-77-22).

На сайті 5 гостей та відсутні користувачі