Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Огляд проектів

Викладачами та студентами НДЛ ЕДЕМ кафедри САКМІГ були виконані такі науково-дослідні роботи:

- міжнародні (у вигляді роботи експертами):

1. Розробка та впровадження ГІС для р. Сіверський Донець на замовлення та в рамках спільного фінансування Держводгоспу та проекту TACIS «Фаза 2. Басейн Сіверського Дінця» (Компанія «Mott MacDonald», Великобританія, Нідерланди), 2007 р.

2. Розробка та впровадження ГІС для р. Прип’ять в межах проекту TACIS «Фаза 2. Прип’ять» (Компанія «Mott MacDonald», Великобританія, Нідерланди), 2007 р.

3. Розробка та впровадження ГІС для р. Тиса в межах проекту Євросоюзу INTERREGIIIВ САDSES/ТАСІS«Покращення системи управління паводками — МОЗЕС» (з англ. «CADSES» — «Central, Adriatic, DanubianandSouth-EasternEuropeanSpace» — Центральний, Адріатичний, Дунайський та Південно-Східний Європейський простір) (Екологічні програми ООН – UNEP), 2007-2008 рр.

4. «Демаркація границі басейну Дніпро» на замовлення Програми розвитку ООН та Глобального Екологічного Фонду (UNDP/GEF) «ImplementationoftheDniproBasinStrategicActionProgramforthereductionofpersistenttoxicspollution» (№00070358) (зі створенням ГІС Дніпра у масштабі 1:200 000), 2011 р.

5. НДР ВНТУ «Виготовлення макету басейну Дніпра», виконаної в НДЛ ЕДЕМ на замовлення Програми розвитку ООН та Глобального Екологічного Фонду «ImplementationoftheDniproBasinStrategicActionProgramforthereductionofpersistenttoxicspollution» (№00070358) (створення та макетування ГІС водогосподарського комплексу басейну Дніпра з усіма основними гідротехнічними спорудами), 2011 р.

6. «Інтернет-ГІС басейну річки Дністер» у межах проекту «Транскордонне співробітництво та стійкий розвиток у басейні р. Дністер: Фаза III – реалізація Програми дій» («Дністер-III», 2008-2010 рр.), який виконувався під керівництвом ОБСЄ, Європейської економічної комісії ООН та ЮНЕП/ГРІД-Арендал (GRID-Arendal UNEP – Екологічні програми ООН у Норвегії) спільно з урядами України та Республіки Молдова, 2009-2011 рр.

7. «ГІС басейну р. Дністер» та «Розробка екологічного атласу басейну Дністра» у межах проекту «Транскордонне співробітництво та стійкий розвиток у басейні р. Дністер: Фаза III – реалізація Програми дій» («Дністер-III», 2008-2010 рр.), який виконувався під керівництвом ОБСЕ, Європейської економічної комісії ООН та ЮНЕП/ГРІД-Арендал (GRID-Arendal UNEP – Екологічні програми ООН у Норвегії) спільно з урядами України та Республіки Молдова, 2010-2012 рр.

8. Розробка та видання «Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу». Фінансування за підтримки проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки», 2011-2012 рр.

9. Підготовка тематичних шарів та видання карт «Водогосподарське районування території України» та «Гідрографічне районування території України». Фінансування за підтримки проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки», 2011-2012 рр.

10. Розробка та видання: «Екологічний атлас басейну річки Південний Буг» за підтримки проекту Wetlands International (Нідерланди) «У напрямі до інтеграції питань збереження водно-болотного біорізноманіття в управління водними ресурсами та сільське господарство в Україні: пілотний проект в басейні р. Південний Буг» (NL1164.001), 2009 р.

11. Розробка геоінформаційного забезпечення Плану управління річковим басейном р. Південний Буг відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС в межах спільного українсько-шведського проекту «Інституційне посилення басейнового управління річкою України (на прикладі Південного Бугу)», 2009-2014 рр.

12. Розробка інформаційної системи для розрахунку та прогнозування водогосподарського балансу басейну річки Дністер для урядів Польщі, Республіки Молдова та України з урахуванням змін клімату у межах проекту ENVSEC та ОБСЄ «Зміна клімату та безпека у басейні річки Дністер» і проект GEF (США) та ОБСЄ (2014-2019 рр.).

- за господарськими договорами:

 Розробка моделі водогосподарського балансу водогосподарських ділянок суббасейну Нижнього Дніпра, району басейну річок Приазов'я та району басейну річок Криму (№ ДР 0119U000715) (2019)

 Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

 Розроблено модель водогосподарського балансу водогосподарських ділянок суббасейнів Нижнього Дніпра, району басейну річок Приазов'я та району басейну річок Криму; систематизовано інформацію по водогосподарських ділянках, необхідну для розрахунку водогосподарського балансу; здійснено розрахунок водогосподарських балансів ділянок при різній забезпеченості; проведено верифікацію розрахованих водогосподарських балансів. Завдяки застосуванню розроблених та ідентифікованих моделей очікується забезпечення оптимізації цих балансів та підвищення оперативності їх розрахунку.

 

 

На замовлення: Державного агентства водних ресурсів України.

Розробки водогосподарського балансу басейнів малих та середніх річок України на прикладі р. Хомора (2018) (№ ДР 0118U006959)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено моделі водогосподарського балансу басейну типової малої чи середньої річки України, створено програмно-інформаційне забезпечення для автоматизації ідентифікації цих моделей та здійснено його адаптування і відлагодження на прикладі басейну р. Хомора у межах Хмельницької та Житомирської областей, по якій систематизовано інформацію по водогосподарських ділянках, здійснено розрахунок водогосподарських балансів ділянок при різній забезпеченості.

  На замовлення Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області

Створення та впровадження геоінформаційного кадастру водних об’єктів Вінницької області (2018) (№ ДР 0118U006597)

 Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

 Створено та впроваджено геоінформаційного кадастру водних об'єктів Вінницької області. Завдяки застосуванню розробленого геоінформаційного кадастру очікується підвищення обґрунтованості, ефективності та оперативності прийняття рішень з інтегрованого управління водними об'єктами Вінницької області.

На замовлення Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

 

  Розробка моделі водогосподарського балансу водогосподарських ділянок суббасейнів Верхнього Дніпра, Середнього Дніпра та басейну річок Причорномор'я (№ ДР 0118U004587) (2018)

 Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

 Розроблено модель водогосподарського балансу водогосподарських ділянок суббасейнів Верхнього Дніпра, Середнього Дніпра та басейну річок Причорномор'я; систематизовано інформацію по водогосподарських ділянках, необхідну для розрахунку водогосподарського балансу; здійснено розрахунок водогосподарських балансів ділянок при різній забезпеченості; проведено верифікацію розрахованих водогосподарських балансів. Завдяки застосуванню розроблених та ідентифікованих моделей очікується забезпечення оптимізації цих балансів та підвищення оперативності їх розрахунку.

 

На замовлення: Державного агентства водних ресурсів України.

Розробка моделі водогосподарського балансу української частини районів басейнів річок Дунай, Західний Буг та суббасейну річки Десна. Верифікація та адаптація водогосподарських балансів української частини районів басейнів річок Дон, Дністер, району басейну річки Південний Буг та суббасейну річки Прип’ять до вимог нормативно-правових актів Мінприроди (№ ДР 0117U005018) (2017)

 Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

 Розроблено моделі водогосподарського балансу української частини районів басейнів річок Дунай, Західний Буг та суббасейну річки Десна; систематизовано інформацію по водогосподарських ділянках, необхідну для розрахунку водогосподарського балансу; здійснено розрахунок водогосподарських балансів ділянок при різній забезпеченості; проведено верифікацію та адаптацію водогосподарських балансів української частини районів басейнів річок Дон, Дністер, району басейну річки Південний Буг та суббасейну р. Прип'ять до вимог нормативно-правових актів Мінприроди. Завдяки застосуванню розроблених та ідентифікованих моделей очікується забезпечення оптимізації цих балансів та підвищення оперативності їх розрахунку.

На замовлення: Державного агентства водних ресурсів України.

Розробка рекомендацій та алгоритму створення, організації та функціонування оперативного диспетчерського центру при департаменті житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації (2017 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Здійснено систематизацію геопросторової та атрибутивної інформації для налагодження ефективної роботи транспорту, розроблено модель інтелектуальної інформаційної системи з використанням інноваційних GPS-технологій і розроблено рекомендації та алгоритм створення, організації та функціонування Оперативного диспетчерського центру при Департаменті житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації.

 

 

Розробка моделі водогосподарського балансу
суббасейну Прип’яті (2016 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено модель водогосподарського балансу з урахуванням схеми водогосподарського районування суббасейну Прип'яті; систематизовано інформацію по водогосподарських ділянках суббасейну Прип'яті, необхідну для розрахунку водогосподарського балансу; здійснено розрахунок для водогосподарських балансів ділянок басейну при різній водозабезпеченості. Розроблено та впроваджено автоматизовану систему розрахунку водогосподарського балансу суббасейну Прип'яті.

На замовлення: Державного агентства водних ресурсів України.

Розробка та встановлення геоінформаційної системи містобудівного кадастру м. Тернопіль (2014 р.)

Науковий керівник теми: Крижановський Є.М.

Створено та впроваджено геоінформаційну систему містобудівного кадастру м. Тернопіль, що дозволить підвищити обґрунтованість, ефективність та оперативність прийняття рішень в галузі містобудівного кадастру на території м. Тернопіль.

На замовлення: Міського голови м. Тернопіль. 

Створення та впровадження геоінформаційної системи
з основними даними про водні ресурси та даними моніторингу якості вод і водокористування Миколаївської області
(2014 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Створено та впроваджено геоінформаційну систему з основними даними про водні ресурси та даними моніторингу якості вод і водокористування Миколаївської області, що дозволить підвищити обґрунтованість, ефективність та оперативність прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами Миколаївської області.

На замовлення: Миколаївського обласного управління водних ресурсів.

Розробка моделі водогосподарського балансу району річкового басейну Сіверського Дінця ( № ДР 0114U001879 ) (2014-2015 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено модель водогосподарського балансу з урахуванням схеми водогосподарського районування басейну Сіверського Дінця; систематизовано інформацію по водогосподарських ділянках басейну Сіверського Дінця, необхідну для розрахунку водогосподарського балансу; здійснено розрахунок для водогосподарських балансів ділянок басейну при різній водозабезпеченості. Розроблено та впроваджено автоматизовану систему розрахунку водогосподарського балансу басейну Сіверського Дінця.

На замовлення: Державного агентства водних ресурсів України.

Розробка та впровадження геоінформаційної системи для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди Сумської області (№ ДР 0113U005912) (2013 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Створено та впроваджено геоінформаційну систему для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди (дамби, гідровузли, насосні станції, польдери, шлюзи, зрошувальні та осушувальні системи, берегоукріплення) Сумської області, що дозволить підвищити обґрунтованість, ефективність та оперативність прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами Сумської області.

На замовлення: Управління житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації та Сумського обласного управління водних ресурсів.

Розробка та запровадження геоінформаційної системи для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруд Рівненської області (2013 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Створено та впроваджено геоінформаційну систему для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди (дамби, гідровузли, насосні станції, польдери, шлюзи, зрошувальні та осушувальні системи, берегоукріплення) Рівненської області, що дозволить підвищити обґрунтованість, ефективність та оперативність прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами Рівненської області.

На замовлення: Управління житлово-комунального господарства Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненського обласного управління водних ресурсів.

Розробка моделі водогосподарського балансу району річкового басейну Південного Бугу (№ ДР 0113U005101) (2013 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено модель водогосподарського балансу з урахуванням схеми водогосподарського районування річкового басейну Південного Бугу; систематизовано інформацію по водогосподарських ділянках річкового басейну Південного Бугу, необхідну для розрахунку водогосподарського балансу; здійснено розрахунок для водогосподарських балансів ділянок басейну при різній водозабезпеченості. Розроблено та впроваджено автоматизовану систему розрахунку водогосподарського балансу району річкового басейну Південного Бугу.

На замовлення: Державного агентства водних ресурсів України.

Розробка інформаційної моделі екологічної геоінформаційної системи м. Кривий Ріг (№ ДР 0112U008255) (2012-2013 рр.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено такі інформаційні моделі:
 • бази даних щодо загального обсягу викидів забруднюючих речовин підприємствами-забруднювачами;
 • бази даних щодо джерел забруднення водних ресурсів та стану водних об’єктів міста;
 • бази даних щодо основних джерел утворення та шляхів поводження (утилізація, зберігання, розміщення, захоронення тощо) з промисловими та побутовими відходами;
 • бази даних місць видалення відходів за даними відповідного реєстру;
 • бази даних об’єктів природно-заповідного фонду та власників охоронних зобов’язань;
 • бази даних існуючої системи екологічного моніторингу довкілля.

Запропоновано методику розрахунку коефіцієнту (індексу) загального забруднення міста зі складовими по забрудненню поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря та ґрунтів. Розроблено та охарактеризовано інструментарій для автоматизації розрахунку загального коефіцієнту забрудненості міста. Розроблено інформаційну модель, яка відображає загальний стан забруднення навколишнього середовища міста по основних компонентах довкілля. Розроблено типові вимоги та структуру панелі прикладних задач «Автоматизоване робоче місце еколога» для забезпечення зручної та ефективної роботи з ГІС екологічної карти міста.

На замовлення: ТОВ «ГІСІНФО» (генеральний підрядник – Міськрада м. Кривий Ріг).

Створення та впровадження геоінформаційної системи з основними даними про водні ресурси та даними моніторингу якості вод і водокористування Кіровоградської області (№ ДР 0112U008255) (2012 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено та впроваджено геоінформаційну систему з основними даними про водні ресурси (річки, водосховища, ставки) та даними моніторингу якості вод і водокористування Кіровоградської області. Завдяки застосуванню розробленої геоінформаційної системи очікується підвищення обґрунтованості та ефективності прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами Кіровоградської області.

На замовлення:Головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградського обласного управління водних ресурсів

Розробка моделей, структури даних, алгоритмів обробки і аналізу даних та макету інтерфейсу мережевої інформаційної системи обліку і аналізу процесів водокористування регіонального рівня (№ ДР 0112U001564) (2012 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Досліджено бізнес-процеси функціонування підрозділів Херсонського обласного управління водних ресурсів і створено описові моделі процесів у контексті реалізації мережевої інформаційної системи обліку і аналізу процесів водокористування регіонального рівня (Системи). Розроблено моделі ролей користувачів, обмежень доступу ролей до інформації системи, процесів введення і накопичення даних. Створено моделі визначення вартості послуг для водокористувачів в залежності від режимів роботи технічних агрегатів водовиділів. Розроблено структури даних, описи алгоритмів обробки і аналізу даних, принципи реалізації Системи та макету інтерфейсу користувача, технічні та організаційні вимоги щодо реалізації і впровадження Системи.

На замовлення: Херсонського обласного управління водних ресурсів та його регіональних підрозділів.

Комплекс НДР для управлінь водного господарства Херсонської області:

 • Розробка структури, бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи Бериславського міжрайонного управління водного господарства (2012 р.)
 • Розробка структури, бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи Генічеського міжрайонного управління водного господарства (2012 р.)
 • Розробка структури, бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи Горностаївського міжрайонного управління водного господарства (№ ДР 0112U005584) (2012 р.)
 • Розробка структури, бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи Іванівського міжрайонного управління водного господарства (№ ДР 0112U005585) (2012 р.)
 • Розробка структури, бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи Каланчацького управління водного господарства (№ ДР 0112U005587) (2012 р.)
 • Розробка структури, бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи Каховського міжрайонного управління водного господарства (№ ДР 0112U005586) (2012 р.)
 • Розробка структури, бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи Новотроїцького міжрайонного управління водного господарства (2012 р.)
 • Розробка структури, бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи Приморського управління водного господарства (№ ДР 0112U006705) (2012 р.)
 • Розробка структури, бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи Скадовського управління водного господарства (2012 р.)
 • Розробка структури, бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи Цюрупинського міжрайонного управління водного господарства (2012 р.)
 • Cтворення та установлення програмного забезпечення (програмного продукту: бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи) Чаплинського управління водними ресурсами (№ ДР 0112U007582) (2012 р.)

Науковий керівник тем: Боцула М.П.

Створено та впроваджено Регіональну систему збереження, оброблення та контролю даних водообліку у Херсонської області. Крім того, було створено підсистеми для декількох районних та міжрайонних управлінь водного господарства. Створені інформаційно-аналітичні системи призначені для автоматизації і підвищення оперативності функціонування підрозділів Херсонського обласного управління водних ресурсів та його УВГ і МУВГ шляхом прискорення процесів фіксації даних щодо заявок на водокористування від водокористувачів та результатів їх виконання, обміну даними між функціональними підрозділами управління, автоматизації контролю і обліку водоспоживання, витрат електроенергії тощо за допомогою використання мережевих веб-технологій.

Системи дозволяють реалізовувати такі функції:

- фіксація даних заявок на полив від водокористувачів у режимі реального часу;

- контроль та планування режимів роботи насосних станцій каналів, а також режимів регулювання подачі води на гідропостах;

- фіксація показань лічильників і часу роботи насосних агрегатів;

- фіксація даних за результатами виконання заявок водокористувачів;

- ведення довідників про водокористувачів;

- ведення довідників обладнання, тарифів, структури гідромережі, тощо, дані яких є необхідними для автоматизації розрахунків водо- та енергоспоживання;

- ведення даних оплати послуг та стану рахунків водокористувачів;

- створення шаблонів звітів і формування звітів згідно створених шаблонів.

На замовлення: Бериславського, Генічеського, Горностаївського, Іванівського, Новотроїцького, Цюрупинського міжрайонних управлінь водного господарства, Каланчацького, Приморського, Скадовського управлінь водного господарства та Чаплинського управління водними ресурсами.

Розробка інформаційної моделі водогосподарського районування України (№ ДР 0112U003475) (2012 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено структуру інформаційних моделей водогосподарського районування з використанням сучасних інформаційних технологій; систематизовано інформацію про водогосподарські ділянки та водні ресурси України (райони основних річкових басейнів, водогосподарські дільниці та їх основні характеристики); здійснено ідентифікацію інформаційних моделей 9 районів основних річкових басейнів України та розроблено текстуальний опис їх границь. Розроблено та впроваджено ГІС водогосподарського районування території України.

На замовлення: Державного агентства водних ресурсів України.

Створення та впровадження геоінформаційної системи для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди Полтавської області (№ ДР 0112U006650) (2012 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Створено та впроваджено геоінформаційну систему з даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди (дамби, гідровузли, насосні станції, польдери, шлюзи, зрошувальні та осушувальні системи, берегоукріплення) Полтавської області, що дозволить підвищити обґрунтованість, ефективність та оперативність прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами Полтавської області.

На замовлення: Полтавського обласного управління водних ресурсів та Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської обласної державної адміністрації.

Виготовлення макету басейну Дніпра (2011 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В. Б.

Розроблено топооснову макету та ідентифіковано місця розташування основних гідротехнічних споруд. Робота виконана на замовлення Організації об’єднаних націй в межах виконання проекту Програми розвитку ООН та Глобального екологічного фонду (ПРООН/ГЕФ) «Реалізація Стратегічної програми дій для басейну Дніпра з метою зменшення забруднення стійкими токсичними забруднюючими речовинами» для розробки макету басейну Дніпра.

На замовлення: Організації об’єднаних націй (прямий договір із ВНТУ) в межах виконання проекту Програми розвитку ООН та Глобального екологічного фонду (ПРООН/ГЕФ) «Реалізація Стратегічної програми дій для басейну Дніпра з метою зменшення забруднення стійкими токсичними забруднюючими речовинами».

Розробка наукових засад оцінювання відповідності метрологічно-вимірювальної бази басейнових управлінь водних ресурсів характеру забруднення басейнів річок (за даними моніторингу якості та використання вод) (№ ДР 0111U005560) (2011 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено теоретичні основи, концепцію та алгоритм оцінювання відповідності метрологічного та інструментально-приладового забезпечення лабораторій моніторингу вод та ґрунтів басейнових управлінь водних ресурсів України. Розроблено рекомендації щодо оптимізації програм спостережень та вимірювально-приладової бази цих лабораторій, які передано у відповідні управління та в Управління водними ресурсами Державного агентства водних ресурсів України.

На замовлення: Державного агентства водних ресурсів України.

Створення спеціалізованого програмного продукту програмно-технічного комплексу для системи моніторингу стану навколишнього природного середовища в Київській області (2011-2013 рр.)

Науковий керівник теми: Боцула М.П.

Створено програмно-технічний комплекс (ПТК) системи моніторингу стану навколишнього природного середовища (НПС) в Київській області.

На замовлення: Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем.

Cтворення та ідентифікація інформаційних моделей підприємств та установ, які пропонують прогресивні рішення, товари та послуги в галузі екології та водного господарства, розробка та реалізація нових технологій подання та пошуку цієї інформації у веб-системі "Екопошук" (2010 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Створено та ідентифіковано інформаційні моделі підприємств та установ, які пропонують прогресивні рішення, товари та послуги в галузі екології та водного господарства. Розроблено та реалізовано нові технології подання та пошуку інформації про підприємства та установи, які пропонують прогресивні рішення, товари та послуги в галузі екології та водного господарства, у веб-системі "ЕкоПошук" (http://www.ecoposhuk.com.ua).

На замовлення: ТОВ "ВІМПЕКС"

Розробка програмного забезпечення для роботи з геоінформаційною системою кадастру мінеральних ресурсів Донецької області (№ ДР 0109U008531) (2009 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Здійснено аналіз та систематизацію даних про мінеральні ресурси Донецької області. Розроблено структуру бази даних системи, створено зручний і зрозумілий інтерфейс, забезпечено та охарактеризовано аналітичні можливості бази даних. Створено систему умовних позначень місць залягання чи видобутку корисних копалин. Розроблено програму-оболонку, котра виконує функції геоінформаційної аналітичної системи та дозволяє поєднати такі дві складові ГІС, як електронна векторна карта та база даних.

На замовлення: Державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія» та Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Донецькій області.

Розробка Положення про Геоінформаційний центр управління розвитком та містобудівний кадастр Вінницької області (2009 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Зібрано та систематизовано геопросторову та атрибутивну інформацію управлінь та відомств Вінницької області, яка пов’язана з містобудівним кадастром та прийняттям управлінських рішень у цій сфері. Сформовано оптимальну структуру бази геопросторових даних управлінь та відомств Вінницької області, пов’язаних з містобудівним кадастром та прийняттям управлінських рішень. Розроблено Положення про Геоінформаційний центр управління розвитком та містобудівного кадастру Вінницької області. Сформовано пропозиції щодо програмного та апаратного забезпечення для "Геоінформаційного центру управління розвитком та містобудівного кадастру Вінницької області". Вироблено рекомендації щодо особливостей розробки програмно-інформаційного забезпечення та необхідного рівня автоматизації наповнення на обробки даних геоінформаційної системи управління розвитком та містобудівного кадастру Вінницької області.

На замовлення: Управління містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.

Розробка технічних вимог до системи передачі й обробки інформації та підтримки прийняття рішень за даними автоматичної інформаційно-вимірювальної системи «Прикарпаття» (№ ДР 0109U006542) (2009 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Визначено та охарактеризовано існуючий стан забезпечення Дністровсько-Прутського басейнового управління водних ресурсів та облводгоспів басейнів річок Дністер, Прут і Сірет програмними засобами для моніторингу та управління станом цих басейнів. Розроблено комплекс технічних вимог до трансграничної системи спостереження якості води та до можливих місць розташування автоматизованих постів спостережень якості води на кордоні між Молдовою, Румунією та Україною. Встановлено додаткові вимоги до системи обробки та передавання даних. Проаналізовано та визначено вимоги до програмно-інформаційного та технічного забезпечення автоматизованих робочих місць водогосподарників для візуалізації та аналізу водогосподарської ситуації та вимоги до системи інформування населення про стан водних ресурсів та розвиток метеорологічної ситуації.

На замовлення: ВАТ “Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва» (ВАТ «Укрводпроект»)

Створення геоінформаційної системи моніторингу та обліку корисних копалин Вінницької області (№ ДР 0109U004944) (2009 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Здійснено аналіз та систематизацію даних моніторингу та обліку корисних копалин у Вінницькій області. Розроблено структуру бази даних системи, створено зручний і зрозумілий інтерфейс, забезпечено та охарактеризовано аналітичні можливості бази даних. Створено систему умовних позначень місць залягання чи видобутку корисних копалин різних типів. Нанесено обстежені місця залягання чи видобутку корисних копалин. Розроблено програму-оболонку, котра виконує функції геоінформаційної аналітичної системи та дозволяє поєднати такі дві складові ГІС, як електронна векторна карта та база даних. Здійснено інтегрування системи моніторингу та обліку стану корисних копалин в єдину ГІС моніторингу стану довкілля Вінницької області.

На замовлення: Головного управління економіки Вінницької облдержадміністрації.

Розроблення і впровадження програмного забезпечення для збирання та оброблення первинних даних спостережень, програмного забезпечення інформаційного обміну для аналітичних підрозділів суб'єктів та інформаційно-аналітичних центрів системи моніторингу регіонального рівня (№ ДР 0109U005076) (2009 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Створено математичне, методичне, алгоритмічне та програмне забезпечення, яке дозволить підвищити ефективність, оперативність та коректність збирання, оброблення, накопичення, збереження і проведення необхідного аналізу первинних даних спостережень стану навколишнього природного середовища регіонів України, забезпечить інформаційний обмін аналітичних підрозділів суб'єктів моніторингу довкілля з регіональними інформаційно-аналітичними центрами системи моніторингу довкілля та сумісність програмного забезпечення регіональних інформаційно-аналітичних центрів та Інформаційно-аналітичного центру Мінприроди в межах виконання задач Державної системи екологічного моніторингу.

На замовлення: Департаменту моніторингу довкілля Мінприроди та ТОВ «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» (м. Київ)

Підтримка функціонування та удосконалення єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та спеціальних підрозділів Мінприроди України із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів, і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування (№ ДР 0108U011047)(2008 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Удосконалено процес автоматизації накопичення, оброблення та аналізування результатів виконання вимірювань показників складу та властивостей проб викидів, скидів вод, ґрунтів та відходів в єдиній автоматизованій системі Державної екологічної інспекції Мінприроди України (АСУ "ЕкоІнспектор"). Розроблена та реалізована нова інформаційна технологія автоматизації процесу виконання вимірювань стану вод, ґрунтів та газів. За результатами практичних випробувань АСУ "ЕкоІнспектор" удосконалено усі моделі даних та програмно-інформаційне забезпечення системи, що дозволило підвищити оперативність та надійність ведення та обробки даних.

На замовлення: Державної екологічної інспекції Мінприроди України.

Створення бази даних геоінформаційної системи каталогу-класифікатору з паспортними даними водних об’єктів басейну р. Кальміус та геоінформаційного забезпечення каталогу-класифікатору з паспортними даними водних об’єктів басейну р. Кальміус (№ ДР 0108U011046) (2008 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Проведено систематизацію водогосподарської інформації та даних моніторингу вод басейну річки Кальміус Донецької області. Розроблено базу даних та геоінформаційне забезпечення каталогу-класифікатору з паспортними даними водних об'єктів басейну. Синтезовано водогосподарську геоінформаційну модель басейну річки. Наповнено систему даними про водні об'єкти, водокористування та моніторинг якості та кількості вод. Розроблено та впроваджено програмне забезпечення для роботи з ГІС каталогу-класифікатору річки та для автоматизованого оновлення бази даних системи.

На замовлення: Державного закладу „Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління” та Держуправління екології та природних ресурсів у Донецькій області.

Створення геоінформаційної системи підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер (№ ДР 0108U009137) (2008 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Синтезовано водогосподарську геоінформаційну модель даних системи підтримки прийняття управлінських рішень для української частини басейну річки Дністер. Створено ГІС основних об'єктів моніторингу та управління станом вод басейну. Розроблено та впроваджено програмне забезпечення для автоматизованого оновлення бази даних, автоматизованого підготовлення даних до експорту у форматі XML в Інтернет-ГІС та реалізації функцій підтримки прийняття рішень з управління водними ресурсами басейну річки Дністер.

На замовлення: ТОВ „Компанія „Ліана”

Розробка геоінформаційної системи водних ресурсів Львівської області з базою даних про водокористування та даними спостережень за станом поверхневих вод області (№ ДР 0108U009138) (2008 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Синтезовано комплекс водогосподарських геоінформаційних басейнових (Дністер, Західний Буг, Прип'ять, Висла) моделей даних системи підтримки прийняття управлінських рішень для вод Львівської області. Проведено систематизацію водогосподарської інформації та даних моніторингу вод Львівської області. Створено ГІС основних об'єктів моніторингу та управління станом вод області. Розроблено та впроваджено програмне забезпечення для автоматизованого оновлення бази даних та реалізації функцій підтримки прийняття рішень з управління водними ресурсами Львівської області.

На замовлення: ТОВ „Компанія „Ліана”.

Створення геоінформаційної аналітичної системи моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об’єктів Закарпатської області (№ ДР 0108U008125) (2008 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Створена на базі АІВС - "Тиса" нова геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів Закарпатської області із засобами регіональної актуалізації та подальшої синхронізації, комплексної аналітичної обробки та максимального поєднання можливостей сучасних інформаційних технологій. Система дозволяє аналізувати дані про водогосподарські об'єкти на основі багаторівневої моделі логічних взаємозв'язків між ними.

На замовлення: ТОВ „Компанія „Ліана”.

Науково-технічне консультування, підтримка і супровід впровадження геоінформаційної системи моніторингу електромагнітної обстановки в населених пунктах Вінницької області (№ ДР 0108U007200) (2008 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено оптимальну структуру бази даних про радіотехнічні об’єкти (РТО) мобільного зв’язку. Система містить основні дані про РТО, дані санітарного паспорту, акти їх введення в експлуатацію та ін. Створено шар просторових даних РТО, який інтегровано у ГІС підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління довкіллям Вінницької області „Рідна природа”. Вироблено рекомендації щодо попередньої обробки, коректності введення та вибірки інформації про РТО в інформаційній системі Вінницької облСЕС. Сформовано комплект тематичних карт про вплив РТО кожного оператора мобільного зв’язку на населення області.

На замовлення: Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції.

Підтримка функціонування єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування (№ ДР 0107U012438) (2007 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено системне програмне забезпечення для автоматизованого централізованого формування проміжного обмінного файлу для оновлення реєстрів методик виконання вимірювань та показників стану вод, ґрунтів і газів АСУ "ЕкоІнспектор" через Інтернет-сайт. Покращено підсистеми АСУ "ЕкоІнспектор" і створено програмне забезпечення для їх оновлення з проміжного обмінного файлу. Налаштований алгоритм зручного та оперативного обміну даними.

На замовлення: Державної екологічної інспекції Мінприроди України.

Створення Інтернет-порталу для ГІС-систем моніторингу Вінницької області (№ ДР 0107U012437) (2007 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено мережеве програмне забезпечення для оперативного дистанційного збору, обробки, аналізу та опублікування в Інтернет даних державної системи моніторингу стану навколишнього природного середовища Вінницької області та іншої інформації екологічного характеру. Здійснено наповнення на базовому рівні інформацією, наданою Держуправлінням охорони навколишнього середовища у Вінницькій області та додатково зібраної в інших джерелах. За основу системи та її інформаційного наповнення взята освітня версія геоінформаційної системи державного моніторингу довкілля Вінницької області "Рідна природа".

На замовлення: Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

Супровід упровадження та удосконалення єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування (№ ДР 0107U008338) (2007 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Проведена раціоналізація інтерфейсу АСУ "ЕкоІнспектор", проведена оптимізація програмного коду, реалізовані додаткові вибірки даних за різними критеріями. Налаштований обмін даними на XML. Підвищено рівень автоматизації створення різного роду звітів, які далі використовуються Мінприроди України для інформування населення через Інтернет. Здійснено просторова прив'язка до ГІС місцевості об'єктів контролю з можливістю формування тематичних карт і довідок. Виконано впровадження системи.

На замовлення: Державної екологічної інспекції Мінприроди України.

Створення геоінформаційної системи моніторингу стану вод басейну річки Прип’ять (№ ДР 0107U011807) (2007 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Синтезовано структуру геоінформаційної моделі системи моніторингу стану вод, оптимальну для басейну річки Прип'ять за рядом критеріїв. Розроблено векторну карту та базу даних ГІС басейну річки. Розроблено програмні інструменти для автоматизованого наповнення бази даних еколого-водогосподарською інформацією із діючих спеціалізованих систем Держводагентства України.

На замовлення: Державного агентства водних ресурсів України.

Створення системи підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій (№ ДР 0107U005997) (2007 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Синтезовано структуру геоінформаційної моделі СППР, оптимальну для басейну річки Сіверський Донець за рядом критеріїв. Розроблено векторну карту та базу даних ГІС басейну річки. Розроблено програмні інструменти для автоматизованого наповнення бази даних еколого-водогосподарською інформацією із діючих спеціалізованих систем СД БУВР.

На замовлення: Державного агентства водних ресурсів України.

Розробка геоінформаційного банку екологічної інформації з можливістю наповнення даними різного характеру для державних та освітніх установ Вінницької області (№ ДР 0106U011772) (2006 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Робота присвячена створенню геоінформаційної системи державного моніторингу з банком екологічної інформації з можливістю наповнення даними різного характеру. Геоінформаційний банк екологічної інформації містить: бази даних про стан поверхневих вод, атмосфери, ґрунту, скидів, викидів, відходів та об'єктів природо-заповідного фонду Вінницької області; програмний інструментарій для оперативного оновлення окремих даних через Internet в межах мережної версії системи. Є управлінська та освітянська версії системи, а також підсистема для проведення багатопараметрового пошуку екологічної різноформатної інформації в контексті з даними моніторингу довкілля. Розроблено комплекти векторних карт ГІС для управлінської (масштаб 1:100 000) та освітянської (масштаб 1:200 000) версій системи. Розроблена універсальна програма-оболонка, котра дозволяє одночасно працювати з усіма даними і векторних карт, і банків даних ГІС.

На замовлення: Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

Розробка та впровадження єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди України із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів, і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування (№ ДР 0105U008854) (2005 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Проведено аналіз сучасних інформаційних технологій, необхідних для створення системи, та вибрано оптимальні з них. Проведено формалізацію задачі та синтезовано оптимальну структуру баз даних підсистем "Ґрунти і відходи", "Вода і скиди", "Викиди". Розроблено комп'ютерний інформаційно-програмний комплекс для контролю стану довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування. Створено генералізовану геоінформаційну карту України та виконано комплекс її перетворень для забезпечення інтеграції в єдину автоматизовану систему контролю із застосуванням офіційно безкоштовної версії ГІС-інструментарію.

На замовлення: Державної екологічної інспекції Мінприроди України.

Розробка і впровадження мережної геоінформаційної аналітичної системи комплексного державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області (№ ДР 0105U006685) (2005 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

В результаті проведеної роботи розроблено та впроваджено математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення для забезпечення мережних функцій геоінформаційної системи державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області. Розроблено програмну підсистему аналітичної обробки, прогнозування та графічної візуалізації даних моніторингу поверхневих вод. Проведена оптимізація системи управління базою даних локальної системи моніторингу поверхневих вод, головним напрямком якої стала оптимізація користувацького інтерфейсу СУБД та удосконалення структури бази даних у відповідності з вимогами нормалізації. Розроблено та впроваджено Web-інтерфейс доступу до узагальнених даних моніторингу вод через Internet з метою покращення інформування населення. Розроблено проект змін та доповнень до проекту Положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища Вінницької області для забезпечення належного функціонування системи. Розроблено та реалізовано підхід до аналізу впливу стану поверхневих вод на стан захворюваності населення регіону за допомогою розробленої системи.

На замовлення: Державної екологічної інспекції Мінприроди України.
Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій (№ ДР 0105U006684) (2005-2006 рр.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Поставлена та розв'язана задача створення геоінформаційної системи (ГІС) з банком еколого-водогосподарської та кадастрової інформації про вод-ний фонд, водні ресурси, використання водних ресурсів, якісний і кількісний (рівні та витрати) стан води тощо, для басейну річки Південний Буг. Розроблене програмно-інформаційне забезпечення дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення щодо попередження або ліквідації наслідків забруднення вод. Є зручний і зрозумілий інтерфейс управління усією ГІС та окремо банком даних системи. Забезпечено аналітичні можливості банку даних системи та розроблені програмні інструменти для автоматизації його наповнення. Є можливість проведення пошукових, інформаційно-довідкових та аналітичних операцій в ГІС, у т.ч. побудови тематичних карт та їх збереження у вигляді bmp-файлу. Запропоновано нова методика до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п'ятьма критеріями та програмне забезпечення для її реалізації.

На замовлення: Державного агентства водних ресурсів України.

Побудова та ідентифікація інформаційної моделі сільського зеленого туризму Вінниччини та синтез оптимального Web-інтерфейсу для доступу до неї (№ ДР 0106U002996) (2005 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено оптимальну модель та інформаційну структуру WEB-ресурсу сільського зеленого туризму у Вінницькій області, зроблено дизайн WEB-сторінок цього ресурсу, проведена обробка вхідної інформації та створено шаблони для оптимізації виведення інформації. Побудована ER-модель ресурсу та проведена нормалізація відношень між таблицями цієї бази даних. Створений ресурс розміщено в Internet. Розроблено рекомендації щодо автоматизації його оновлення та платного хостингу.

На замовлення: НГО “Вінницький обласний осередок спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні”.

Екологічне оцінювання якості поверхневих вод Вінницької області (№ ДР 0105U006683) (2005 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Проведено систематизацію даних державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області за 1997-2003 роки. Проведено їх первинну статистичну обробку. Вдосконалено математичне і алгоритмічне та розроблено геоінформаційне і програмне забезпечення, яке дозволило автоматизовано провести екологічну оцінку якості вод області та синтезувати відповідні карти і таблиці у стандартних для них формах.

На замовлення: Держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області.

Розробка і впровадження геоінформаційної системи із базою даних про розташування та стан складів ХЗЗР, агрохімікатів та місць видалення відходів (№ ДР 0105U002724) (2005 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено та впроваджено систему управління базою даних по хімскладам та місцям видалення відходів (ХЗ та МВВ) Вінницької області, яка інтегрована у центральний банк даних системи моніторингу довкілля з відповідною переробкою його структури та інформаційно-аналітичних програмних модулів. Нанесено відповідну інформацію на карту області масштабу 1:100 000 та створено електронні великомасштабні плани та тривимірні геоінформаційні рельєфні моделі територій розміщення ХС та МВВ по їх паперових аналогах. Створена СУБД є оптимальною за критерієм відповідності паперовим формам паспортних даних. Розроблено сітьову версію системи моніторингу МВВ та вод області на основі Web-технологій.

На замовлення: Держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області.

Розробка структури та Web-дизайн Internet-сайту Вінницької обласної санепідемстанції) (2004 р.)

Керівник теми: Мокін В.Б.

Розроблено структуру та здійснено Web-дизайн Internet-сайту Вінницької обласної санепідемстанції (ОблСЕС). Виділено основні складові інформаційного простору ОблСЕС. Набрано та отформатовано основну інформацію по ОблСЕС. Розроблено структуру Web-сторінок та способи навігації між ними. Розроблено рекомендації щодо подальшого наповнення сайту.

На замовлення: Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції.

Розробка і впровадження геоінформаційної аналітичної системи моніторингу поверхневих водних ресурсів області (паспортизація малих річок і водойм, кількісне та якісне оцінювання їх стану) (№ ДР 0104U007756) (2004 р.)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

Наповнено електронний банк. Розроблено електронну карту (ГІС) Вінницької області, адаптовану до інтеграції зі створеним інформаційним, алгоритмічним, та програмним забезпеченням. Розроблена програмна оболонка для роботи з ГІС із потужною інформаційно-пошуковою системою по усіх поверхневих водних ресурсах та їх користувачах для перегляду інформації про них. Створено демонстраційні матеріали, що описують, пояснюють та наводять приклади роботи створеної ГІАС. Розроблено програмний код Internet-сайту системи моніторингу.

На замовлення: Держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області.

Розробка і апробація технології створення геоінформаційної аналітичної системи моніторингу водних ресурсів області (розробка структури електронних паспортів малих річок і водойм, створення запитів для кількісної і якісної оцінки стану річок (№ ДР 0103U007941) (2003 р.)

Керівник теми: Мокін В.Б.

Вивчено та формалізовано існуючу систему моніторингу водних ресурсів Вінницької області. Розроблено концепцію її реалізації з використанням сучасних ГІС-технологій. Технологія апробована на створенні геоінформаційної аналітичної системи моніторингу водних ресурсів області. Розроблено запити для кількісної та якісної оцінки стану річок. Створено пілотний проект бази даних системи. Розроблено електронні форми-паспортів малих річок, ставків та водосховищ області. Здійснено конвертування електронної карти Вінницької області з ГІС-пакету "Digitals 5" в ГІС-пакет "Панорама 7".

На замовлення: Держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області.

- за замовленням Міносвіти і науки України:

 

Інформаційні технології проектування, оптимізації та застосування ГІС-інтегрованих систем баз даних і моделей процесів у складних системах (2017-2019 рр.) (№ ДР 0117U000574)

 

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

 

Відповідальний виконавець: Крижановський Є.М.

 Робота присвячена розробленню нових моделей, методів та інформаційних технологій проектування, оптимізації та застосування ГІС-інтегрованих систем баз даних і моделей процесів у складних системах. На першому етапі цієї роботи (2018 рік) вперше запропоновано формалізацію структури ГІС-інтегрованої системи бази даних і моделей процесів у складних системах у вигляді узагальненого квадрахроматичного графу з 4-ма видами вершин, адаптованого і до технології перевірки цього графу на топологічну спостережуваність, і до формалізації графів операцій відомої технології TensorFlow, що дозволить підвищити швидкість та ефективність проектування й оптимізації ГІС-інтегрованих баз даних та адекватність і точність моделей цих процесів; вперше запропоновано структуру XML-мови розмітки під назвою GeoDataML для збереження і шарів просторових даних ГІС, і баз атрибутивних даних, і моделей, формалізованих у вигляді узагальненого біхроматичного графу. Структура є ефективною за рахунок використання відомих XML-форматів (чи подібних до них) для формалізації кожного із цих видів інформації; дістала подальший розвиток формалізація систем баз даних і моделей у геоінформаційному просторі параметрів цих моделей, яка забезпечує інтегрування в ГІС і шарів просторових даних, і баз атрибутивних даних, і моделей та для якого існує комплекс правил взаємоперетворення цього простору параметрів на біхроматичний граф, який використовується в авторській технології аналізу на топологічну спостережуваність; вперше розроблено комплекс необхідних та достатніх умов для еквівалентування лінійних математичних моделей високого порядку, які описують процеси у динамічних системах, до порядку, не вище другого, у класі немінімально-фахових систем (із запізненням), за умови збереження основних характеристик та умов стійкості, що дозволяє спрощувати ці моделі, полегшувати їх формалізацію у ГІС та підвищити швидкість їх опрацювання; розроблено ряд нових математичних моделей, методів та технологій опрацювання даних для пошуку джерел забруднення вод річок стічними чи зворотними водами та забруднення атмосферного повітря алергенним пилком, а також для виявлення різних закономірностей щодо динаміки спор грибів в атмосферному повітрі, для аналізу впливу алергенного пилку на людей на ін.

 

Інформаційна технологія обробки параметрів просторово-часових моделей даних динамічних багатозв'язних просторово-розподілених систем (2015-2016 рр.) (№ ДР 0115U001122)

Науковий керівник теми: Мокін В.Б.

 

Відповідальний виконавець: Крижановський Є.М.

Робота присвячена підвищенню точності та комплексності обробки параметрів просторово-часових моделей даних динамічних багатозв'язних просторово-розподілених систем (ДБПРС), з урахуванням їх багатозв'язності та неповноти чи, навпаки, надлишковості у просторовому чи часовому вимірах рядів даних моніторингу стану. Вперше запропоновано критерій визначення рівня топологічної спостережуваності ДБПРС на основі аналізу інформаційної моделі цієї системи у вигляді класичного біхроматичного графу, який можна використовувати як міру повноти (достатності) інформації про параметри ДБПРС, що дозволяє виявити проблему неповноти даних або ранжувати за цим критерієм декілька різних інформаційних моделей ДБПРС і вибрати оптимальну з них. Вперше розроблена інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності ДБПРС за її математичними та геоінформаційними моделями, яка відрізняється від існуючих більшою автоматизацією та системою правил трансформації цього оптимізованого графу в математичні та інформаційні моделі, що дозволяють визначити яким чином слід удосконалити ці моделі, щоб забезпечити повноту (достатність) даних у ній. Удосконалено методи формалізації просторово-часових моделей ГІС ДБПРС та вибірки даних із них, які дозволяють більш комплексно враховувати різні фактори та більш оптимально їх формалізувати і у просторі та у часі на основі різних систем координат. Вперше розроблена інформаційна технологія оцінювання параметрів стаціонарних та пересувних джерел викидів речовин за даними оперативного моніторингу забруднення атмосферного повітря, яка відрізняється від існуючих методом оцінювання параметрів та чутливості понаднормативних викидів стаціонарних джерел за нечіткими експертними оцінками, методом розв'язання зворотної задачі розсіювання з використанням моделі Гауса для оцінювання параметрів стаціонарних джерел викидів за даними оперативного моніторингу зони розсіювання з використанням БПЛА та методом обробки даних моніторингу параметрів пересувних джерел викидів з використанням різної апріорної інформації та нечіткої бази знань, що дозволяє підвищити точність та ефективність визначення параметрів викидів з різних джерел. Створено та удосконалено реальні інформаційні системи, які є джерелами даних для розв'язання різних прикладних задач, пов'язаних з моніторингом, оптимізацією та управлінням, які впроваджено у національне господарство України та Республіки Молдова в межах проектів на замовлення уряду України, ООН та ОБСЄ.

 

Ідентифікація та оптимізація інформаційних моделей динамічних багатозв’язних просторово-розподілених систем для задач моніторингу, збереження даних та автоматизованого управління (№ ДР 0113U003135) (01.2013-12.2014 рр.)

Керівник теми: Мокін В.Б.

Відповідальний виконавець: Крижановський Є.М.

Розроблено та практично випробувано нову інформаційну технологію ідентифікації та оптимізації інформаційних моделей динамічних багатозв'язних просторово-розподілених систем для задач моніторингу, збереження даних та автоматизованого управління, яка на відміну від існуючих дозволить більш оперативно та комплексно обробляти параметри багатозв'язних просторово-розподілених систем. На основі цієї технології розроблено та впроваджено у підрозділах Держводагентства України обласні ГІС для моніторингу та інтегрованого управління водними та основними гідротехнічними спорудами Сумської та Рівненської областей. Удосконалено ГІС моніторингу довкілля м. Вінниця, м. Кривого Рогу та Вінницької області. Створено та впроваджено автоматизовану систему розрахунку водогосподарського балансу району річкового басейну Південного Бугу.

Автоматизація ідентифікації та оптимізації характеристик просторово розподілених систем за інформаційними моделями їх елементів (№ ДР 0111U001116) (01.2011-12.2012 рр.)

Керівник теми: Мокін В.Б.

Відповідальний виконавець: Крижановський Є.М.

Розроблено та практично випробувано нову інформаційну технологію автоматизації процесів ідентифікації та оптимізації характеристик просторово розподілених систем по інформаційних моделях їх елементів, яка, на відміну від існуючих, дозволяє більш оперативно та комплексно обробляти параметри баз даних та шарів ГІС цих елементів. Розроблено нову модель уніфікованої бази даних державного моніторингу довкілля регіонального та національного рівня, яка, на відміну від існуючих, є більш гнучкою та дозволяє більш оперативно автоматизувати ідентифікацію її параметрів і може бути використана для розв'язання численних аналітичних та оптимізаційних задач з управління довкіллям та покращення його стану. На основі цієї технології удосконалено та впроваджено у підрозділах Держводагентства України басейнові ГІС для моніторингу та інтегрованого управління водними ресурсами річок Південний Буг та Дніпро. Створено та впроваджено ГІС моніторингу довкілля м. Вінниця.

Розробка методів інтеграції математичних моделей природних процесів з геоінформаційними системами природних екосистем (№ ДР 0108U000654) (01.2008-12.2010 рр.)

Керівник теми: Мокін В.Б.

Відповідальний виконавець: Ящолт А.Р.

Вперше розроблено методи інтегрування математичних моделей у ГІС екологічного моніторингу, які використовують нові підходи щодо проведення аналогії між формалізованим описом математичних моделей та описом просторових об'єктів і баз даних ГІС, що дозволяє прискорити їх інтегрування та розширити аналітичні можливості ГІС за рахунок спеціалізованих обчислювальних пакетів. Запропоновано нові методи автоматизованого пошуку різноформатної екологічної інформації у ГІС, базах даних та інших джерелах інформації, необхідної для ідентифікації математичних моделей. Розроблено нові методи проектування інформаційних систем обробки даних спостереження за станом довкілля. За допомогою розроблених моделей, методів та технологій створено або удосконалено 26 інформаційних систем, впроваджених у майже 100 установ України.

Ідентифікація якості та стану поверхневих вод за даними системи регулярного державного моніторингу довкілля (№ ДР 0105U002428) (01.2005-12.2007 рр.)

Керівник теми: Мокін В.Б.

Відповідальний виконавець: Горячев Г.В.

Розроблено нову методологію побудови математичних моделей зміни якості поверхневих вод у розгалужених річкових системах за даними моніторингу навколишнього середовища і водного кадастру. Розроблена нова технологія швидкого створення двох-і трирівневих геоінформаційних систем моніторингу вод "Мінприроди / Регіон / Область" і "Держводагентство / Басейн / Область" з можливостями збереження, обробки і візуалізації даних. Розроблено алгоритми автоматизованого використання систем моніторингу як джерела інформації для ідентифікації математичних моделей якості та стану поверхневих вод. Створено та впроваджено Єдина автоматизована система контролю стану забруднення навколишнього середовища Держекоінспекції України і басейнові системи моніторингу вод р. Південний Буг, Прип'ять і Сіверський Донець

Синтез законів управління якістю води річки Південний Буг з використанням ГІС-технологій (№ ДР 0102U002262) (01.2002-12.2004 рр.)

Керівник теми: Мокін Б.І.

Відповідальний виконавець: Мокін В.Б.

Вдосконалено відомі та синтезовано нові математичні моделі та закони управління якістю річкових вод. Розроблено математичне, картографічне, інформаційне, алгоритмічне та програмне забезпечення геоінформаційної аналітичної системи державного моніторингу вод Вінницької області, за допомогою якої можна ідентифікувати розроблені моделі та закони. Здійснено впровадження розроблених систем в усіх основних суб'єктах державної системи моніторингу вод Вінницької області. Розроблені системи можуть бути використані і в інших областях та для інших річок.

Розробка моделей та законів управління якістю річкової води. Розробка моделей та алгоритмів управління якістю річкової води (№ ДР 0100U002936) (2000-2001 рр.)

Керівник теми: Мокін Б.І.

Відповідальний виконавець: Мокін В.Б.

Розроблено математичне та алгоритмічне забезпечення синтезу оптимальних законів управління якістю річкових вод за рядом критеріїв. Його програмна реалізація дозволила створити інструментальні засоби - пакет програм "ЕкоМоніторинг" для ідентифікації математичної моделі процесів в річці та на його основі пакет програм "ЕкоКерування", який синтезує закони управління антропогенними стічними водами, що скидаються до річки, адаптовані до реальної еколого-економічної ситуації в регіоні. Проведене тестування пакету програм на ділянці річки Південний Буг в межах міста Вінниці довело доцільність практичного застосування розроблених алгоритмів та моделей на практиці.

Розробка інструментальних програмних засобів аналізу екологічного стану річок в межах промислового центру (№ ДР 0197U012588) (1997-2000 р р.)

Керівник теми: Мокін Б.І.

Відповідальний виконавець: Мокін В. Б.

Розроблено пакет програм "МОДИРПРО" під WINDOWS для моделювання динаміки якості вод в середній чи малій рівнинній річці, який враховує велику кількість джерел забруднення, визначає якість вод з них, виявляє додаткові незареєстровані джерела та прогнозує якість річкової води в разі аварійних скидів стічних вод. Пакет програм протестовано на річці Південний Буг в межах міста Вінниці.

На сайті 18 гостей та відсутні користувачі