Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Методичні вказівки

За співавторством викладачів кафедри КЕЕМІГ були опубліковані такі методичні вказівки:

 • Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Технології створення веб-систем та веб-сервісів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання – Електронний методичний посібник / М.П. Боцула, А. Р. Ящолт, С. О. Жуков, І.В. Варчук. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 30 с.
 • Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв » для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання – Електронний методичний посібник / Г. В. Горячев, А. Р. Ящолт, С. О. Жуков, І.В. Варчук.  – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 30 с.
 •  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Геоінформаційні системи екологічного моніторингу" для студентів спеціальності 8.040106 "Екологія та охорона навколишнього середовища": – Вінниця: ВНТУ, 2012. - 43 с.
 • Крижановський Є. М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Геоінформаційні системи та технології" для студентів спеціальності 8.040106 "Екологія та охорона навколишнього середовища": – Вінниця: ВНТУ, 2012. - 43 с.
 • Горячев Г. В. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Комп'ютеризовані системи екологічного моніторингу" для студентів спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища": Вінниця: ВНТУ, 2011. - 24 с.
 • Ящолт А. Р. Методичні вказівки для виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни "Моделювання та прогнозування стану довкілля" для студентів спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування": – Вінниця: ВНТУ, 2010. - 15 с.
 • Ящолт А. Р. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Математичні методи обробки даних" для студентів спеціальності 7,8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" – Вінниця: ВНТУ, 2010 - 10 с.
 • Горячев Г. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Комп'ютеризоване управління в складних системах" для студентів спеціальності 6.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" – Вінниця: ВНТУ, 2008 - 23 с.
 • Горячев Г. В. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових проектів з дисципліни "Інформаційно-вимірювальні системи в екології" для студентів спец. 6.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 50 с.
 • Мокін В. Б., Боцула М. П., Горячев Г.В., Крижановський Є.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Моніторинг довкілля" для студентів спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища": – Вінниця: ВНТУ, 2007. - 57 с.
 • Положення про порядок підготовки магістрів у Вінницькому національному технічному університеті / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, В.Б. Мокін, С.В. Бевз - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 79 с.
 • Методичні вказівки з організації роботи аспіранта (здобувача) у Вінницькому національному технічному університеті / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, В.Б. Мокін, С.М. Москвіна, О.О. Новікова. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 60 с.
 • Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних та бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" спеціалізації 7.070801-02 "Комп'ютеризовані системи екологічного моніторингу" / Уклад. В.Б. Мокін, Г.В. Горячев, М.П. Боцула. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 50 с.

На сайті 39 гостей та один учасник