Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Методичні матеріали для студентів

Для студентів напряму підготовки 6.050101 - "Комп'ютерні науки" спеціальності 7.05010105 - "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг"

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсових проектів та робіт:

Зразки оформлення титульної сторінки та індивідуального завдання дипломної та бакалаврської дипломної роботи:

 

 

На сайті 38 гостей та один учасник