Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Конференції, олімпіади

Вчені та викладачі кафедри приймають активну участь у роботі різного рівня наукових та науково-методичних конференцій.

2017

 • у березні 2017 року відбулося засідання секції системного аналізу та комп'ютерного моніторингу ХLVI регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Перелік  та тези доповідей секції розміщено на сайті наукових конференцій ВНТУ.

2016

 • 1-12 березня 2016 року відбулося засідання секції комп'ютерного еколого економічного моніторингу ХLV регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Перелік  та тези доповідей секції розміщено на сайті наукових конференцій ВНТУ.

2015

 • V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2015), 23-26 вересня, 2015 р., Вінниця, ВНТУ
 • ІІ Міжнародний конкурс найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів, березень–травень 2015 р., Вінниця, ВНТУ 
 • XIV Міжнародна науково-практична конференція: Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях, 5-9 жовтня 2015 р., Київ, НАН України
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН - 2015)», 23-26 квітня 2015 р., Вінниця, ВНТУ
 • 1-12 березня 2015 року відбулося засідання секції комп'ютерного еколого економічного моніторингу ХLIV регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Перелік доповідей секції розміщено на сайті наукових конференцій ВНТУ.

2014

 • Міжнародна науково-практична конференція "Досягнення та перспективи розвитку водогосподарської галузі: до 100-річчя від дня народження М. А. Гаркуші – першого міністра меліорації і водного господарства України", 11-12 вересня 2014 року, м. Київ
 • Международная научно-техническая конференция «Геоинформационные системы, компьютерные технологии эколого-экономического мониторинга, ГИСКТЭЭМ – 2014», 9–11 апреля 2014. – Днепропетровск: НГУ, 2014
 • ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2014, дев’ята міжнар. наук.-практ. конф ІОН-2014, 14-17 жовтня 2014: –. Вінниця
 • Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014). ХІІ Міжнародна конференція, 14-16 жовтня 2014 року. – Вінниця: ВНТУ
 • Міжнародна науково-практична конференція “Наука. Молодь Екологія” в рамках І Всеукраїнського молодіжного з’їзду екологів з міжнародною участю, 21-23 травня 2014 року. м. Житомир
 • Материалы IV Международной научно- практической интернет- конференции «Проблемы качества графической подготовки студентов в техническом вузе: традиции и инновации», Февраль-март 2014 г., Пермь
 • Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Moderni vymozenosti vedy-2014», 27 ledna – 05 unora 2014 roku. Praha: Publishing House «Education and Science»
 • «Інформайійні технології та комп’ютерна інженерія»4-а Міжнар. наук.-практ. конференції, Вінниця, 28-29травня,2014 р.
 • «Сучасні інформаційні та електронні технології» 15-та Міжнар.  наук.-практ. конференції Одеса – 26-30 травня 2014 р.
 • Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми автоматизації та управління» - Луцьк. – 2014.
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю “Радіоекологія-2014", Житомир – 24-26 квітня 2014 року
 • Міжнародний науково-практичний семінар "Енергоефективний сталий розвиток міста та технології зниження викидів парникових газів в атмосферу", Вінниця, 23-27 червня 2014 року
 • ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням заходами в надзвичайних ситуаціях», З 29 вересня по 2 жовтня 2014 року в м.Києві, Пуща-Водиця, на базі Учбово-рекреаційного центру «Міжнародний центр дитячої наукової творчості»
 • XLIII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області відбулась 5—7 та 12—14 березня 2014 року, м. Вінниця
 • Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки, Житомир, 2014.
 • Інтелектуальні технології в системному програмуванні (ІТСП-2014). 3-тя Всеукраїнська наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, Хмельницький, 23-25 квітня 2014 р.
 • Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів» 12-та Всеукраїнська конф., Київ, 3-7 листопада 2014 р.
 • Восьма науково-пізнавальна конференція “Екологія людини”, Житомир – 3 грудня 2014 року

2013

 • Екологія/Ecology-2013 IV-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 25-27 вересня, 2013 Вінниця, ВНТУ
 • Електронні інформаційні ресурси в освіті і науці: створення, використання, доступ Всеукраїнська науково-практична конференція, 2013 р. Вінниця, ВНТУ
 • Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства Міжнародна Інтернет-конференція, 2–4 квітня 2013 р., Вінниця, ВНТУ
 • Проблеми транспорту 2013 = Transport Problems 2013 II International Symposium of Young Researchers, 24-25 червня 2013 р. Katowice, Poland: Silesian University of Technology Faculty of Transport
 • «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки»: Всеукраїнська НПК (ПІКТ-2013), 27-31 травня 2013 р. ЧНУ, Чернівці
 • «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» Міжнародна НПК, 23-25 квітня 2013 р. ВНТУ – Вінниця
 • «Обчислювальний інтелект (ОІ-2013)» Міжнародна НТК 14-17 травня 2013 р. ЧДТУ – Черкаси
 • «Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи» Всеукраїнський науково-практичний семінар, 18-20 вересня 2013 р. ІФНТУНГ – Івано Франківськ
 • 20-21 березня 2013 року відбулося засідання секції комп'ютеризованих систем моніторингу та моделювання складних систем ХLII регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Перелік доповідей секції комп'ютеризованих систем моніторингу та моделювання складних систем розміщено на сайті наукових конференцій ВНТУ.
 • Електронне навчання: інновації та практичні аспекти Міжнародна інтернет-конференція "Електронне навчання: інновації та практичні аспекти", 19 — 20 березня 2013 р. Вінниця, ВНТУ

   

 

14-15 березня 2012 року відбулося засідання секції комп'ютеризованих систем моніторингу та моделювання складних систем ХLI регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.

Голова секції - д.т.н., проф. Мокін В.Б., заступник голови - к.т.н., доц. Горячев Г.В., секретар - асистент Скорина Л.М.

На засіданні були присутні 34 особи, в тому числі 18 студентів і аспірантів.

Рішенням оргкомітету секції визнано кращими доповіді викладачів кафедри ММСС Мокіна В.Б., Боцули М.П. та Крижановського Є.М.; аспірантів Гавенка О.В., Богомолова Ю.С.; студентів Дзюняка Д.Ю., Семикраса Б.В., Свистуна П.В., Манілко Ю.Ю.

Перелік доповідей секції комп'ютеризованих систем моніторингу та моделювання складних систем розміщено на сайті наукових конференцій ВНТУ.


21-24 вересня 2011 року у ВНТУ відбувся IIІ Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю.

Більш детальну інформацію щодо конференції можна отримати на сайті кафедри "Екології та екологічної безпеки".


9-11 березня 2011 року відбулося засідання секції комп'ютеризованих систем моніторингу довкілля ХL науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету.

Голова секції - д.т.н., проф. Мокін В.Б., заступник голови - к.т.н., доц. Горячев Г.В., секретар - асистент Скорина Л.М.

На засіданні були присутні 33 особи, в тому числі 23 студенти і аспіранти.

Рішенням оргкомітету секції комп'ютеризованих систем моніторингу довкілля визнано кращими доповіді викладачів кафедри ММСС Боцули М.П., Горячева Г.В. та Крижановського Є.М.; аспірантів Моргуна І.А., Бурбело С.М.; студентів Медведєва І.О., Богомолова Ю.С., Гурко О.В., Семчук Ю.С., Булиги В.Ю.

Перелік доповідей секції комп'ютеризованих систем моніторингу довкілля розміщено на сайті наукових конференцій ВНТУ.


23-26 вересня 2009 року у ВНТУ відбувся IІ Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю.

Більш детальну інформацію щодо конференції можна отримати на сайті кафедри "Екології та екологічної безпеки".


17-18 березня 2009 року відбулося засідання секції комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля ХХХVIII науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету.

Голова секції - д.т.н., проф. Мокін В.Б., заступник голови - к.т.н., доц. Горячев Г.В., секретар - асистент Гавришко Л.М.

На засіданні були присутні 28 осіб, з них 19 студентів і аспірантів.

Рішенням оргкомітету секції комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля визнано кращими доповіді викладачів кафедри ММСС Боцули М.П., Мокіна В.Б. та аспірантів кафедри ММСС Крижановського Є.М., Сторчака В. Г.

Теми доповідей по секції комп'ютеризованих систем моніторингу довкілля:

 1. Геоінформаційні системи екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами для Держводгоспу України. Мокін В. Б., д. т. н., професор.
 2. Удосконалена версія Єдиної автоматизованої системи контролю стану забруднення довкілля, викидів, скидів та відходів підрозділами Державної екологічної інспекції Мінприроди України. Мокін В. Б., д. т. н., професор, Боцула М. П., к. т. н., доцент, Горячев Г. В., к. т. н., доцент, Ящолт А. Р., ст. викладач.
 3. Новий підхід до представлення і формалізації методик виконання вимірювань в АСУ "ЕкоІнспектор". Боцула М. П., к. т. н., доцент.
 4. Концепція автоматизації розрахунків та формування звітності у підсистемі „Викиди” АСУ "ЕкоІнспектор". Горячев Г. В., к. т. н., доцент.
 5. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод. Мокін В. Б., д. т. н., професор, Ящолт А. Р., ст. викладач.
 6. Технологія інтегрування геоінформаційних систем та математичних моделей. Крижановський Є. М., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Мокін В. Б.
 7. Розробка програмного комплексу для автоматизованого розрахунку попусків із каскаду водосховищ річки Південний Буг на основі ГІС басейну. Мокін В. Б., д. т. н., професор, Крижановський Є. М., аспірант, Коновалюк Ю. М., аспірант.
 8. Формування онтологічної бази даних по ГІС басейну річки Південний Буг для здійснення різноформатного пошуку. Коновалюк Ю. М., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Мокін В. Б.
 9. Розробка тематичних екологічних карт про стан басейну річки Південний Буг в ГІС "Панорама". Стримба А. І., Васильчук А. В., ст. гр. 2-ЕКО-06, наукові керівники – д. т. н., професор Мокін В. Б., аспірант Крижановський Є. М.
 10. Підходи до управління транспортними потоками у місті з використанням геоінформаційних технологій. Сторчак В. Г., аспірант.
 11. Система моніторингу стану вод та водогосподарських об’єктів басейну річки Тиса для Закарпатського облводгоспу з використанням геоінфор¬ма¬ційних технологій. Кульомін Д. Ю., ст. гр. 1ІС-05, науковий керівник – д. т. н., професор Мокін В. Б.
 12. Автоматизований синтез лінійної схеми річкової мережі по її геоінформаційній системі. Кульомін Д. Ю., ст. гр. 1ІС-05, науковий керівник – д. т. н., професор Мокін В. Б.
 13. Система моніторингу стану радіотехнічних об’єктів Вінницької області для Вінницької обласної санепідемстанції з використанням геоінформаційних технологій. Коновалюк Ю. М., аспірант, Крижановський Є. М., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Мокін В. Б.
 14. Система управління водними ресурсами Львівської області з використанням геоінформаційних технологій. Мокін В. Б., д. т. н., професор, Крижановський Є. М., аспірант, Коновалюк Ю. М., аспірант.
 15. Геоінформаційний каталог-класифікатор водних ресурсів басейну річки Кальміус у Донецькій області. Мокін В. Б., д. т. н., професор, Крижановський Є. М., аспірант, Коновалюк Ю. М., аспірант.
 16. Створення нової версії програми експертної оцінки матеріалів дистанційних курсів. Моргун І. А., аспірант, науковий керівник – к. т. н., доцент Боцула М. П.
 17. Створення тематичних карт за даними екологічного моніторингу в системі ArcView ArcGIS. Екологічний атлас Вінницької області. Гавришко Л. М., асистент.
 18. Підходи до автоматизованого формування звітності Мінохорони приро¬ди з екологічного моніторингу областей України по відповідних базах даних. Гладковська О. Л., ст. гр. ММСС-08, науковий керівник – д. т. н., професор Мокін В. Б.
 19. Розробка імітаційної моделі поширення забруднюючих речовин в атмосфері внаслідок аварій. Метушевська О. М., ст. гр. 2ЕКО-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Горячев Г. В.
 20. Автоматизація розрахунку параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферу від котлів малої потужності. Гром О. В., ст. гр. ЕКО-04, науковий керівник – к. т. н., доцент Горячев Г. В.
 21. Розробка програмного інструментарію для автоматичної побудови тематичних карт поширення забруднюючих речовин за методикою ОНД-86. Троян А. К., ст. гр. ІС-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Горячев Г. В.
 22. Автоматизація розрахунку нормативу на скид ливневих вод підприємства. Васильєв Є. В., ст. гр. ЕКО-05, науковий керівник – ст. викладач Ящолт А. Р.
 23. Розробка програмного інструментарію для розрахунку збитків, заподіяних державі, внаслідок порушення екологічного законодавства. Ляшук І. О., ст. гр. 1ІС-05, Янчук О. А., ст. гр. 2ЕКО-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Горячев Г. В.
 24. Аналіз чинних міжнародних стандартів з інвентаризації викидів парникових газів згідно Кіотського протоколу. Бєсова В. В., ст. гр. 2ЕКО-05, науковий керівник – к. т. н., доцент Горячев Г. В.

20-21 березня 2008 року відбулося засідання секції комп'ютеризованих систем моніторингу довкілля ХХХVII науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету.

Голова секції - д.т.н., проф. Мокін В.Б., заступник голови - к.т.н., доц. Горячев Г.В., секретар - аспірант Крижановський Є.М.

На засіданні були присутні 50 осіб, з них 42 студенти, 4 аспіранти та 3 представники сторонніх організацій - провідний фахівець Басейнового управління водних ресурсів Південного Бугу Вікторов М.С. та 2 співробітники Головного управління з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (головний фахівець відділу планування та моніторингу Управління цивільного захисту населення і територій Новак Р.В. та технік-програміст сектору інформаційних технологій Кочкудан В.П.).

Рішенням оргкомітету секції комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля визнано кращими доповіді студентів: Дорош Ірини Павлівни - студентки групи ЕКО-03, Гаврилюк Марини Анаталіївни - студентки групи ЕКО-03 та Гавришко Любов Миколаївни - студентки групи ЕКО-03(мн).

Теми доповідей по секції комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля:

 1. Технологія швидкого створення геоінформаційних систем підтримки прийняття рішень в галузі моніторингу та управління станом довкілля. Мокін Б.І., д.т.н., проф., Мокін В.Б., д.т.н., проф., Боцула М.П., к.т.н., доц., Горячев Г.В., к.т.н., доц.
 2. Трансграничне управління басейнами річок Сіверський Донець та Прип’ять у рамках проектів TACIS та Держводгоспу України. Мокін В.Б., д.т.н., проф., Боцула М.П., к.т.н., доц., Катєльніков Д.І., к.т.н., доц., Крижановський Є.М., аспірант, Коновалюк Ю.М., аспірант
 3. Розробка геоінфорамаційної системи підтримки прийняття рішень для моніторингу та оптимізації транспортної мережі міста Вінниці. Мокін В.Б., д.т.н., проф., Крижановський Є.М., аспірант, Коновалюк Ю.М., аспірант, Сторчак В.Г., аспірант
 4. Реалізація інтерфейсу користувача ГІС „Панорама” в додатках на основі MS Оffice. Боцула М.П., к.т.н., доц.
 5. Програмні засоби реалізації дистанційного навчання в ЦДО ВНТУ. Мокін Б.І., д.т.н., проф., Боцула М.П., к.т.н., доц.
 6. Використання методик розрахунку концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері в задачах екологічного моніторингу. Горячев Г. В., к.т.н., доц.
 7. Розробка Веб-порталу системи моніторингу довкілля та Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницький області. Мокін В.Б., д.т.н., проф., Боцула М.П., к.т.н., доц., Горячев Г.В., к.т.н., доц., Ящолт А.Р., аспірант
 8. Розробка інформаційного динамічного сайту зі стану довкілля Вінницької області. Дорош І.П., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Боцула М.П.
 9. Розвиток геоінформаційної системи підтримки прийняття рішень для управління басейном річки Південний Буг у Басейновому управлінні водних ресурсів Південного Бугу. Мокін В.Б., д.т.н., проф., Вікторов М.С., провідний інженер Басейнового управління водних ресурсів Південного Бугу, магістр екології, Крижановський Є.М., аспірант
 10. Метод автоматизації проектування звітів інформаційної системи спостереження якості вод з використанням секвенціального підходу. Мокін В.Б., д.т.н., проф., Ящолт А.Р., аспірант
 11. Розробка геоінформаційного кадастру тваринного світу Вінницької області, занесеного до Червоної книги України. Шевчук О.В., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - д.т.н., проф. Мокін В.Б.
 12. Розробка геоінформаційного кадастру рослинного світу Вінницької області, занесеного до Червоної книги України. Ободинська О.О., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - д.т.н., проф. Мокін В.Б.
 13. Створення комплексу тематичних карт екологічного атласу Вінницької області за даними спостереження. Гавришко Л.М., ст. гр. ЕКО-03 (мн), Крижановський Є. М., аспірант, науковий керівник - д.т.н., проф. Мокін В. Б.
 14. Розробка карт образів для Веб-порталу Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області. Кепська Т.С., ст. гр. 2ЕКО-05, науковий керівник - д.т.н., проф. Мокін В. Б., аспірант Крижановський Є. М.
 15. Розробка засобів моніторингу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на основі методики ОНД-86. Гаврилюк М. А., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Горячев Г. В.
 16. Розробка імітаційної моделі забруднення атмосфери м. Вінниці. Лещук А. М., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Горячев Г. В.
 17. Українська версія CMS “Joomla!” для побудови веб-порталів. Зайчук В.П., ст. гр. 1ІС-05, Зарезенко Д.П., ст. гр. ІС-03, Моргун І.А., аспірант, Москвін О.М., аспірант, науковий керівник - к.т.н., доц. Боцула М.П.
 18. Програмні засоби збору та аналізу даних якості ґрунтів. Ващук М.П., ст. гр. ЕКО-03, Шевчук О.О., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Боцула М.П.

4-7 жовтня 2006 року у ВНТУ відбулася Міжнародна науково-практична конференція "І Всеукраїнський з'їзд екологів".

У конференції взяли участь науковці, інженери, спеціалісти-екологи державних управлінь, студенти, аспіранти, експерти, бізнесмени, представники громадських екологічних організацій.

Організатори конференції:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
 • Національна академія наук України
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 • Вінницький національний технічний університет
 • Вінницька обласна державна адміністрація
 • Вінницька обласна рада
 • Одеський державний екологічний університет
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і Міністерства освіти і науки України
 • Міжнародна академія наук екологічної безпеки
 • Національний інформаційний центр по співробітництву з ЄС у науці і технологіях
 • Національний екологічний центр
 • ННІ охорони природи і біотехнологій Національного аграрного університету
 • Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області
 • Вінницька державна регіональна екологічна інспекція
 • Управління регіонального розвитку та Євроінтеграції Вінницької обласної державної адміністрації
 • Управління економіки Вінницької міської ради

Проблематика конференції (секції):

 • Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків
 • Моніторинг довкілля та геоінформаційні системи і технології
 • Переробка та утилізація промислових і побутових відходів
 • Управління водними ресурсами і сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки
 • Раціональне використання природних ресурсів та ресурсоенергозберігаючі технології
 • Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії
 • Проблеми загальної екології та захисту біосфери
 • Проблеми екологічної освіти, виховання та культури
 • Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища
 • Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України
 • Хімія довкілля та екотоксикологія
 • Екологія людини
 • Екологічні, економічні та соціальні проблеми стійкого розвитку
 • Інноваційно-інвестиційні проекти по вирішенню глобальних екологічних проблем
 • Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля

Більш детальну інформацію щодо конференції можна отримати на сайті кафедри "Хімії та екологічної безпеки".


21 березня 2007 року відбулося засідання секції комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля ХХХVI науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету.

Голова секції - д.т.н., доцент Мокін В.Б., вчений секретар - к.т.н., доцент Боцула М.П.

На засіданні були присутні 40 осіб, з яких 28 студентів та 5 представників з екологічних установ, у т.ч.: начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області Яворська О.Г. та її заступник Романчук В.Л., а також заступник начальника Південно-Бузького басейнового управління водних ресурсів Тананчук Н.В. та начальник Вінницького відділу комплексного використання водних ресурсів Шишонков В.В..

Рішенням оргкомітету секції комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля визнано кращими доповіді студентів: Литвиненко Марини - студентки групи ЕКО-03, Студітової Ольги - студентки групи ЕКО-02 та Ошуркової Аріни - студентки групи ЕКО-04.

Теми доповідей по секції комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля:

 1. Мокін В.Б., доц., д.т.н., Боцула М.П., доц., к.т.н., Горячев Г.В., доц., к.т.н., Катєльніков Д.І., доц., к.т.н., Жуков С.О., аспірант, Яшолт А.Р., аспірант, Крижановський Є.М., аспірант. Розробка та впровадження єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди України із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів, і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування.
 2. Мокін В.Б., доц., д.т.н., Боцула М.П., доц., к.т.н., Горячев Г.В., к.т.н., Крижановський Є.М., аспірант, Вікторов М.С., студент гр. ММССмн-06. Розробка геоінформаційної аналітичної системи державного моніторингу довкілля Вінницької області.
 3. Мокін Б.І., акад. АПНУ, Боцула М.П., доц., к.т.н., нач. ЦДО. Розробка моделей процесу супроводження занять в системі дистанційної освіти та відповідного програмного забезпечення.
 4. Мокін В.Б., доц., д.т.н., Боцула М.П., доц., к.т.н. Концепція управління водними ресурсами р. Сіверський Донець з використанням сучасних інформаційних технологій.
 5. Крижановський Є.М., аспірант, наук. кер. Мокін В.Б., доц., д.т.н., Коновалюк Ю.М., студент гр. ІСмн-06, Кульомін Д.Ю., студент гр. 1ІС-05. Розробка геоінформаційної системи басейну річки Південний Буг для прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій Держводгоспу України.
 6. Давиденко О.В., Мокін В.Б., доц., д.т.н. Тривимірне моделювання характеристик річкових систем.
 7. Студітова О.Ю., студентка гр. ЕКО-02, Крижановський Є.М., аспірант, наук. кер. Мокін В.Б., доц., д.т.н. Аналіз впливу стану навколишнього середовища на ендокрінологічні захворювання населення Вінницької області за даними державного моніторингу поверхневих вод.
 8. Савчук В.С., студент гр. 1ІС-05, наук.кер. Мокін В.Б., доц., д.т.н., Боцула М.П., доц., к.т.н. Система уніформатного пошуку в банках даних екологічної інформації.
 9. Ошуркова А.О., студентка гр. 2ЕКО-04, наук. кер. Мокін В.Б., доц., д.т.н., Боцула М.П., доц., к.т.н. Новий сайт НДЛ ЕДЕМ з підсистемою підтримки впровадження екологічних інформаційних систем.
 10. Дорош І.П., студентка гр. ЕКО-03, наук. кер. Боцула М.П., доц., к.т.н. Сайти екологічних неурядових громадських організацій Вінницької області.
 11. Кульомін Д.Ю., студент гр. 1ІС-05, наук. кер. Мокін В.Б., доц., д.т.н. Новий підхід до аналізу динаміки екологічних даних з використанням геоінформаційних технологій.
 12. Козлова І.С., студентка гр. ЕКО-02, Наливайко Н.В., студентка гр. ЕКО-02, наук. кер. Боцула М.П., доц., к.т.н. Первинна статистична обробка даних контролю стану ґрунтів.
 13. Щур З. В., студент гр. ЕКО-02, наук. кер. Горячев Г. В., доц., к.т.н. Розробка математичних моделей прогнозу вуглецевого балансу Вінницької області.
 14. Литвиненко М. А., студентка гр. ЕКО-03, наук. кер. Горячев Г. В., доц., к.т.н. Розробка програмних засобів для розрахунку концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі від викидів стаціонарних джерел.
 15. Томчук А. О., студент гр. ЕКО-02, наук. кер. Горячев Г. В., доц., к.т.н. Автоматизація статистичних розрахунків показників забруднення атмосфери м. Вінниця за даними спостережень.
 16. Хавара Р. А., студент гр. ЕКО-02, наук. кер. Горячев Г. В., доц., к.т.н. Розробка аналітичного блоку підсистеми „Викиди” АСУ „ЕкоІнспектор” для контролю викидів стаціонарних джерел на загальнодержавному рівні.

На сайті 48 гостей та один учасник