Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

 Кафедра системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки (САКМІГ) Факультету комп'ютерних систем і автоматики ВНТУ є відомою в Україні та за її межами, перш за все, своїми науково-дослідними розробками. Є правонаступницею кафедри Моделювання та моніторингу складних систем (ММСС), створеної 19 квітня 2004 року, головним чином, на базі колективу викладачів, яких об'єднувала тематика науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу (НДЛ ЕДЕМ) ВНТУ. Протягом 2004-2005 років кафедру очолював академік НАПН України, д.т.н., професор, Мокін Б.І. У вересні 2012 році до кафедри ММСС була приєднана кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (ІКГ) і кафедра була перейменована на кафедру Комп'ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки, а з 14 квітня 2016 року з відкриттям спеціальностей 124 - Системний аналіз (і магістратура, і аспірантура) та її перепрофілюванням (кафедра вже не готує екологів) - на кафедру САКМІГ. Відповідно, кафедра САКМІГ складається із двох секцій: САІТ (колишня кафедра ММСС, попередні назви секції - КЕЕМ, САКМ) та секції ІКГ (колишня кафедра ІКГ). У 2018 році секція САКМ рішенням Вченої ради університету була перейменована на САІТ - системного аналіз та інформаційних технологій - саме ця секція є основною на кафедрі і є випусковою зі спеціальностей 124 Системний аналіз та 126 - Інформаційні системи та технології.

З березня 2005 року кафедру очолює Мокін Віталій Борисович доктор технічних наук, доктор наук зі спеціальності 01.05.02 (за сучасними шифрами: 126 - ІСТ), був експертом з ІТ-питань проектів ООН, ЄС, ОБСЄ, SIDA, GEF та ряду міжнародних фондів, підготував 8 PhD зі спеціальності 05.13.06 (ІТ, сучасний шифр: 126 - ІСТ), закінчив 10 он-лайн курсів з технологій обробки даних на R та Python у провідних університетах США (Джона Хопкинса та ін.), має досвід 25 років керівництва проектів у сфері ІТ моніторингу та аналізу даних на замовлення ООН, ОБСЄ, країн ЄС та України, має більше 400 наукових публікацій, у т.ч. у країнах ЄС та США, був радником міністра Мінприроди (2009-2010 рр.), був радником Голови Державного агентства водних ресурсів України (2009-2019 рр.).

Серед інших викладачів кафедри є експерти міжнародних проєктів, у т.ч. ОБСЄ, SIDA, GEF. 3 викладачі мають звання професора і ступінь доктора технічних наук зі спеціальностей, як за новими шифрами, - 124 і 126. 11 викладачів мають вчене звання доцента і стаж викладання більше 10 років, 13 - науковий ступінь кандидата наук. Науковий ступінь з ІТ мають 9 викладачів, ще один - з педагогічних наук на тему дистанційних технологій викладання графіки, є 7 аспірантів і один здобувач ступеню доктора філософії.

Колектив кафедри займається теоретичними основами проектування та розробкою програмного забезпечення інформаційних інтелектуальних та аналітичних систем та систем автоматизованого збирання, збереження й обробки даних, систем підтримки прийняття рішень у складних системах у різних сферах господарювання із застосуванням сучасних інформаційних технологій, у т.ч. машинного навчання, геоінформаційних технологій, баз даних, веб-технологій тощо. Викладачами кафедри виконано більше 70 науково-дослідних робіт на замовлення ООН, Єврокомісії, Держводагентства (Держводгоспу), Держекоінспекції, Мінприроди, Мінпаливенерго, МОН України та Вінницької, Донецької, Полтавської і Кіровоградської облдержадміністрацій з тематики комп'ютерних наук, інформаційних технологій та зі створення автоматизованих систем підтримки прийнятті рішень, баз даних, геоінформаційних систем та веб-систем, які впроваджені в усіх областях України, великих містах та АР Крим. За оплату залучались більше 170 аспірантів та студентів ВНТУ, переважно, кафедри САКМІГ.

Два викладачі входять в Top1% рейтингу фахівців зі штучного інтелекту і Data Science на базі платформи Kaggle (Google) у номінації Kaggle Competitions, завідувач кафедри - єдиний в Україні, хто має статус "Kaggle Notebooks Master" і у номінації розробників програм-ноутбуків у Kaggle посідає 23 місце з 128 тисяч (https://www.kaggle.com/vbmokin), в інших двох номінаціях Kaggle він є 36-м з 20 тисяч і 108-м з 148 тисяч (станом на 22.06.2020 р.). Разом ці два викладачі мають 17 золотих медалей практично в усіх номінаціях Kaggle.

Кафедра САКМІГ є випусковою за такими спеціальностями у галузі 12 - "Інформаційні технології"

 • Спеціальність 124 – "Системний аналіз" (раніше  однойменний напрямок 6.040303). Ця спеціальність - це найбільші зарплати в ІТ-секторі.
  • освітня програма рівня бакалавра "Системний аналіз" (акредитована, першою серед усіх ЗВО в Україні, які готують бакалаврів з 124) 
  • освітньо-наукова програма рівня доктора філософії "Системний аналіз"
 • Спеціальність 126  "Інформаційні системи та технології" (раніше  напрям 6.050101 – "Комп'ютерні науки") 
  • освітня програма рівня бакалавра "Прикладні інформаційні технології"  
  • освітня програма рівня магістра "Інформаційні технології аналізу даних та зображень" (акредитована)
  • освітньо-наукова програма рівня доктора філософії "Інформаційні системи та технології"

Викладачами кафедри опубліковано більше 400 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. 4 підручники з грифом МОН України, 20 посібників, 2 з яких з грифом МОН України, 15 монографій, одержано більше 40 патентів та свідоцтв про реєстрацію авторських прав на комп'ютерні програми і бази даних. Підготовлено та видано "Екологічний атлас басейну річки Південний Буг" (за фінансування Уряду Королівства Нідерланди) та "Екологічний атлас басейну річки Дністра" (за фінансування та сприяння Європейської економічної комісії ООН, ОБСЄ та Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP — United NationsEnvironment Programme), підтримки урядів Фінляндії, Швеції, України та Молдови). Створена нова Карта водогосподарського районування України (за фінансування Програми розвитку ООН, Глобального екологічного фонду та Уряду України). Роботи вчених кафедри використані під час формулювання ряду законів України, постанов КМУ і наказів Мінприроди.

На базі кафедри діють курси підвищення кваліфікації з геоінформаційних систем та технологій та безкоштовні курси підготовчого ІТ-відділення ВНТУ для учнів шкіл з машинного навчання, штучного інтелекту та Python.ЗАПРОШУЄМО ДО ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 124 - СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ!

 


 ЗАПРОШУЄМО ДО ВСТУПУ НА 126 - ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (Спеціалізація "Прикладні інформаційні системи та технології")!

Бакалаврат 

Магістратура 


Контактна інформація:

 • тел. (0432) 59-84-77 (внутрішній 24-77) - викладацька кафедри САКМІГ (7210);
 • тел. (0432) 59-86-63 (внутрішній 26-63) - викладацька секції ІКГ кафедри САКМІГ;
 • тел. (0432) 59-82-91 (внутрішній 22-91) - науково-дослідна лабораторія ЕДЕМ (7308-7310).

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі