Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

 Кафедра системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки (САКМІГ) Факультету комп'ютерних систем і автоматики ВНТУ є відомою в Україні та за її межами, перш за все, своїми науково-дослідними розробками. Є правонаступницею кафедри Моделювання та моніторингу складних систем (ММСС), створеної 19 квітня 2004 року, головним чином, на базі колективу викладачів, яких об'єднувала тематика науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу (НДЛ ЕДЕМ) ВНТУ. Протягом 2004-2005 років кафедру очолював академік НАПН України, д.т.н., професор, Мокін Б.І. У вересні 2012 році до кафедри ММСС була приєднана кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (ІКГ) і кафедра була перейменована на кафедру Комп'ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки, а з 14 квітня 2016 року з відкриттям спеціальностей 124 - Системний аналіз (і магістратура, і аспірантура) та її перепрофілюванням (кафедра вже не готує екологів) - на кафедру САКМІГ. Відповідно, кафедра САКМІГ складається із двох секцій: САКМ/КЕЕМ та секції ІКГ (колишня кафедра ІКГ).

З березня 2005 року кафедру очолює Мокін Віталій Борисович доктор технічних наук, доктор наук зі спеціальності 126, експерт проектів ООН, ЄС та ОБСЄ, підготував 5 PhD зі спеціальності 126 (на розгляді у МОН знаходяться ще 2 PhD), закінчив 7 он-лайн курсів з технологій обробки даних на мові R та Python у провідних університетах США (Джона Хопкинса та ін.), має досвід 20 років керівництва проектів у сфері ІТ моніторингу та аналізу даних на замовлення ООН, ОБСЄ, країн ЄС та України, має більше 400 наукових публікацій, у т.ч. у країнах ЄС та США, радник Голови Державного агентства водних ресурсів України (з 2010 р.).

Серед інших викладачів кафедри є експерти проектів Єврокомісії та ОБСЄ, начальник Центру дистанційної освіти ВНТУ та ін. 9 викладачів мають вчене звання доцента і стаж викладання більше 10 років, 13 - науковий ступінь кандидата наук, з яких 8 - к.т.н. у галузі ІТ, 6 - зі спеціальності 126, є 2 здобувачі ступеню доктора наук зі спеціальності "Інформаційні технології", 8 аспірантів зі спеціальностей "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", "Системний аналіз".

Колектив кафедри займається теоретичними основами проектування та розробкою програмного забезпечення інформаційних аналітичних систем та систем автоматизованого збирання, збереження й обробки даних, систем підтримки прийняття рішень у складних системах у різних сферах господарювання із застосуванням сучасних інформаційних технологій, у т.ч. геоінформаційних технологій, баз даних, веб-технологій тощо. Викладачами кафедри виконано більше 70 науково-дослідних робіт на замовлення ООН, Єврокомісії, Держводагентства (Держводгоспу), Держекоінспекції, Мінприроди, Мінпаливенерго, МОН України та Вінницької, Донецької, Полтавської і Кіровоградської облдержадміністрацій з тематики комп'ютерних наук, інформаційних технологій та зі створення автоматизованих систем підтримки прийнятті рішень, баз даних, геоінформаційних систем та веб-систем, які впроваджені в усіх областях України, великих містах та АР Крим. За оплату залучались більше 170 аспірантів та студентів ВНТУ з напрямків "Комп'ютерні науки" та "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".

Кафедра САКМІГ є випусковою за такими спеціальностями у галузі 12 - "Інформаційні технології"

За останні 10 років викладачами кафедри опубліковано більше 400 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. 4 підручники з грифом МОН України, 20 посібників, 2 з яких з грифом МОН України, 15 монографій, одержано більше 40 патентів та свідоцтв про реєстрацію авторських прав на комп'ютерні програми і бази даних. Підготовлено та видано "Екологічний атлас басейну річки Південний Буг" (за фінансування Уряду Королівства Нідерланди) та "Екологічний атлас басейну річки Дністра" (за фінансування та сприяння Європейської економічної комісії ООН, ОБСЄ та Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP — United NationsEnvironment Programme), підтримки урядів Фінляндії, Швеції, України та Молдови). Створена нова Карта водогосподарського районування України (за фінансування Програми розвитку ООН, Глобального екологічного фонду та Уряду України).

На базі кафедри діють курси підвищення кваліфікації з геоінформаційних систем та технологій.ЗАПРОШУЄМО ДО ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 124 - СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ!

 


 ЗАПРОШУЄМО ДО ВСТУПУ НА 126 - ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (Спеціалізація "Прикладні інформаційні системи та технології")!

Бакалаврат 

Магістратура 


Контактна інформація:

  • тел. (0432) 59-84-77 (внутрішній 24-77) - викладацька кафедри САКМІГ (7210);
  • тел. (0432) 59-86-63 (внутрішній 26-63) - викладацька секції ІКГ кафедри САКМІГ;
  • тел. (0432) 59-82-91 (внутрішній 22-91) - науково-дослідна лабораторія ЕДЕМ (7308-7310).

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі