Нові дисципліни кафедри

Нові дисципліни кафедри

 

Технології бізнес-аналітики, Організація та управління ІТ-проектами, Інформаційний менеджмент та архітектура інформаційних систем


В цих дисциплінах буде розглянуто основні технології та підходи щодо аналізу бізнес-процесів. Бізнес-аналітика – це процес аналізу інформації для прийняття бізнесових рішень. Вона включає у себе методи збирання і оброблення інформації, оцінювання ризиків, моделювання і прогнозування за допомогою інформаційних систем та технологій. Ми розглянемо приклади практичного застосування бізнес-аналітики у менеджменті, фінансах, охороні навколишнього середовища, ІТ у сфері промисловості та сфери послуг, а також аналітику у маркетингу, аналітику Інтернету і соціальних мереж, персональну аналітику. Аналітичний аналіз і прогнозування дозволяють сотням компаній економити свої ресурси.

Викладає доцент Ящолт А. Р. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, має другу вищу освіту з менеджменту організацій, закінчив ряд он-лайн курсів з технологій обробки даних та бізнес-аналітики у провідних університетах та інститутах США (Массачусетський, Принстонський та ін.), був Project Manager більше десятка ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України зі створення інформаційних систем, у т.ч. веб-систем, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США.

Інформаційні технології обробки даних,
Технології та системи обробки даних,
Інформаційні аналітичні системи


Сучасні підходи у створенні інформаційних систем обробки даних та аналітичних систем. Критерії вибору та переваги сучасних ІТ. Класифікація задач та сучасні алгоритми обробки даних в інформаційних системах. Основні компоненти та особливості кожного із них в інформаційних та аналітичних системах. Вибір оптимальних варіантів та приклади проектування і використання інформаційних систем обробки та аналізу даних у різних сферах виробництва. Python, VBA, Excel, Mathcad та ін.


Викладає доцент Ящолт А. Р. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, має другу вищу освіту з менеджменту організацій, закінчив ряд он-лайн курсів з технологій обробки даних та бізнес-аналітики у провідних університетах та інститутах США (Массачусетський, Принстонський та ін.), був Project Manager  більше десятка ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України зі створення інформаційних систем, у т.ч. веб-систем, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США.

Йому асистує доцент Варчук І. В. — PhD зі спеціальності 126, має міжнародні сертифікати IBM та Tableau, цитування статей у Scopus та досвід виконання реальних ІТ-проектів.

Технології програмування мобільних пристроїв, Програмування мобільних пристроїв


Основні комунікаційні можливості мобільних пристроїв; загальні підходи до створення інформаційних систем на базі мобільних пристроїв; архітектура сучасних мобільних пристроїв; операційні системи для мобільних пристроїв Windows Mobile/Phone, Blackbarry, Symbian. Android; сучасні технології програмування мобільних пристроїв (Eclipse, NetBeans, Android Studio, Microsoft Visual Studio); прошивка мобільного телефону і операційна система; основи програмування Android; програмні засоби компанії Google. Студентів навчають вмінню створення програм з використанням сучасних технологій мобільних пристроїв; використовувати сучасний програмний інструментарій для налагоджування та тестування програмного забезпечення у мобільних пристроях; створювати програми із використанням сучасних комунікаційних можливостей (SMS, Bluetooth, WAP, GPRS тощо); створювати програмні інтерфейси користувача з урахуванням обмежених можливостей мобільних пристроїв порівняно із ПК; створювати інформаційні ресурси в Internet для використання в мобільних пристроях.

Викладає доцент Козачко О. М. — PhD зі спеціальності 126, багато років був відповідальним секретарем приймальної комісії ВНТУ або його заступником по автоматизації обробки даних абітурієнтів, був Project Manager ряду ІТ-проектів, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США, у сфері штучного інтелекту, систем підтримки прийняття рішень, програмування мобільних пристроїв та ІТ обробки даних.

Технології створення веб-систем та веб-сервісів,
Технології веб-розробки


У цьому курсі розглядається повний цикл розробки веб-додатків. На реальній практичній задачі (курсове проектування) вивчається та засвоюється робота з такими технологіями як GIT, npm, gulp, bower, AngularJS, Bootstrap, Json Web Token, PHP, MySQL, Composer, Slim та іншими. В результаті вивчення курсу і роботи над курсовим проектом створюється функціонуючий за сучасними технологіями веб-додаток за REST архітектурою.

Викладає доцент Ящолт А. Р. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, має другу вищу освіту з менеджменту організацій, закінчив ряд он-лайн курсів з технологій обробки даних та бізнес-аналітики у провідних університетах та інститутах США (Массачусетський, Принстонський та ін.), був Project Manager  більше десятка ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України зі створення інформаційних систем, у т.ч. веб-систем, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США.

 

Технологія створення програмних продуктів, Проектування інформаційних систем


Курс знайомить з основними концепціями організації процесу створення програмних додатків. Розглядаються історичні та сучасні технології та патерни проектування і розробки, їх доцільність у розробці програмних продуктів різного спрямування та призначення.

Викладає доцент Ящолт А. Р. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, має другу вищу освіту з менеджменту організацій, закінчив ряд он-лайн курсів з технологій обробки даних та бізнес-аналітики у провідних університетах та інститутах США (Массачусетський, Принстонський та ін.), був Project Manager більше десятка ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України зі створення інформаційних систем, у т.ч. веб-систем, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США.

Йому асистує доцент Варчук І. В. — PhD зі спеціальності 126, має міжнародні сертифікати IBM та Tableau, цитування статей у Scopus та досвід виконання реальних ІТ-проектів.

Інтелектуальні інформаційні технології, Системний аналіз, Основи системного аналізу, Прикладні інформаційні технології, Інформаційні технології моніторингу та аналізу стану складних систем, Інформаційні технології моніторингу та аналізу даних


Інтелектуальні інформаційні технології, прикладні інформаційні технології, інформаційні технології збирання, зберігання та аналізу даних, мови програмування R (RStudio) та Python (Anaconda, CodeSkulptor, оформлення звітів у Jupyter Notebook/JupyterLab), інтелектуальний аналіз даних на R та Python; Data Science, машинне навчання (Machine Learning), робота з платформою Kaggle; автоматизований системний аналіз, теорія ігор, ІТ моделювання та прогнозування даних про стан складних систем; технології просторового аналізу; ІТ обробки даних дистанційного зондування Землі, технології розпізнавання і класифікації образів; автоматизація обробки великих даних та пошук, систематизація й обробка відкритих даних.

Викладає професор Мокін В. Б. — доктор наук зі спеціальності 126, більше 10 років є завідувачем кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки, експерт проектів ООН, ЄС та ОБСЄ, підготував 7 PhD зі спеціальності 126, закінчив 7 он-лайн курсів з технологій обробки даних на R та Python у провідних університетах США (Джона Гопкінса та ін.), має досвід 20 років керівництва проектів у сфері ІТ моніторингу та аналізу даних на замовлення ООН, ОБСЄ, країн ЄС та України, має більше 400 наукових публікацій, у т.ч. у країнах ЄС та США.

Йому асистує доцент Варчук І. В. — PhD зі спеціальності 126, має міжнародні сертифікати IBM та Tableau, цитування статей у Scopus та досвід виконання реальних ІТ-проектів.

Інформаційні технології обробки зображень,
Графічні інформаційні технології та геометричне моделювання


Інформаційні технології представлення, обробки та розпізнавання зображень; технології фільтрації, кодування, сегментації зображень; методи морфологічної обробки зображень; програмні середовища обробки зображень; підсистеми геометричного моделювання та комп'ютерної графіки; стандарти на подання графічних моделей, графічних інтерфейсів та мовних засобів; моделювання 3-D об'єктів; програми для виконання проективних перетворень і одержання відповідних зображень та графічних документів; введення та редагування креслеників.


Викладає доцент Скорюкова Я. Г.— PhD зі спеціальності 126 (тема дисертації «Структурні моделі сегментації напівтонових зображень за ознакою зв’язаності»), керівник секції з інженерної та комп’ютерної графіки кафедри САКМІГ, має досвід роботи у сфері комп’ютерної графіки більше 20 років, автор монографії «Сегментація напівтонових зображень» (2008), має багато наукових публікацій у сфері ІТ обробки зображень, графічних ІТ та геометричного моделювання, має патенти.

Технології геоінформаційного аналізу даних,
Геоінформаційні системи та технології,
Аналіз даних ГІС-засобами


Застосування сучасних геоінформаційних технологій (ArcGIS, QGIS, Digitals та ін.); методи та засоби аналізу даних засобами ГІС; проектування та розробка власних програм на базі найпоширеніших ГІС форматів з використанням мов VBA, Python, С#; просторова візуалізація даних, використання даних геопорталів та дистанційного зондування Землі, інтегрування ГІС карт із сучасними СУБД; проектування та розробка баз геоданих; робота з даними позиціонування (GPS); автоматизований мережевий та геостатистичний аналіз даних; розробка веб-орієнтованих ГІС-рішень.

Викладає доцент Крижановський Є. М. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, був Project Manager більше 20 ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США, голова проектної групи з бакалаврату спеціальності 126 у ВНТУ.

Програмування та алгоритмічні мови,
Алгоритмізація та програмування,
Об’єктно-орієнтоване програмування


Сучасні мови програмування (C#, Python та ін.) та середовища розробки; технології програмування, принципи побудови програм та основні конструкції мов програмування, основні методи побудови алгоритмів, основи алгоритмізації і проектування програм, методи структурного програмування, використання статичних і динамічних структур даних, принципи об’єктно-орієнтованого програмування, сучасні методи програмування.

Викладає доцент Жуков С. О.— PhD зі спеціальності 123, пройшов стажування на тему «Сучасні інформаційні технології та програмна і комп’ютерна інженерія», має досвід роботи у сфері створення програмних систем, які були впроваджені і тривалий час використовувались в усіх областях України, має багато наукових публікацій у сфері ІТ.

Бази даних та знань,
Бази даних та СУБД


Сучаcні системи управління базами даних (Oracle, MySQL, MS SQL Server, MS Access, MangoDB); проектування структури бази даних; розробка реляційних, об’єктно-реляційних та документо-орієнтованих баз даних; CASE-інструментарій проектування структур баз даних; мова запитів SQL; веб-орієнтовані бази даних; адміністрування баз даних; створення інтерфейсів для роботи з інформацією баз даних

Викладає доцент Крижановський Є. М. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, був Project Manager більше 20 ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США, голова проектної групи з бакалаврату спеціальності 126 у ВНТУ.

Теорія прийняття рішень, Системи підтримки прийняття рішень,
Обробка великих масивів даних


Методи побудови систем прийняття рішень на основі алгоритмів виявлення закономірностей у великих масивах даних з використанням таких інтелектуальних технологій та технологій штучного інтелекту як нечітка логіка, нейроні мережі та генетичні алгоритми, Data Mining та ін. Засоби побудови систем підтримки прийняття рішень у системі Matlab та ін. Робота з великими даними (Hadoop та ін.).Викладає доцент Козачко О. М. — PhD зі спеціальності 126, багато років був відповідальним секретарем приймальної комісії ВНТУ або його заступником по автоматизації обробки даних абітурієнтів, був Project Manager ряду ІТ-проектів, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США, у сфері штучного інтелекту, систем підтримки прийняття рішень, програмування мобільних пристроїв та ІТ обробки даних.

КУРС "ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ" Підготовчого ІТ-відділення ВНТУ
  при ФКСА (для 8-11 класів шкіл)

(Реєстрація на курс через сайт ФКСА ВНТУ)

 

 

Бази даних

Основні прийоми роботи з сучасними системами управління базами даних. Розробка структури реляційних баз даних. Формування вибірок даних. Основи мови запитів SQL. Запити для формування та зміни структури баз даних. Запити для актуалізації інформації.  Однотабличні та багатотабличні запити на вибірку даних. Аналіз та узагальнення інформації з використанням SQL. Принципи та прийоми адміністрування баз даних.

Викладає доцент Крижановський Є. М. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, був Project Manager більше 20 ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США.

Хмарні технології та візуалізація даних

Сучасні інформаційні технології та системи аналізу та візуалізації даних. Аналіз масивів даних. Уніфікація даних. Аналіз даних. Візуалізація даних. Візуальна аналітика. Інтерактивні графіки, карти, діаграми. Публікація результатів аналізу даних у "хмарі".

Викладає доцент Варчук І. В. — PhD зі спеціальності 126, має міжнародні сертифікати IBM та Tableau, цитування статей у Scopus та досвід виконання реальних ІТ-проектів.

 

 

Абітурієнтам