Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Нові дисципліни кафедри

Нові дисципліни кафедри

 

Моделювання бізнес-процесів, управління ІТ-проектами,
Технології бізнес-аналітики, Організація та управління ІТ-проектами, Інформаційний менеджмент та архітектура інформаційних систем


В цих дисциплінах буде розглянуто основні технології та підходи щодо аналізу бізнес-процесів. Бізнес-аналітика – це процес аналізу інформації для прийняття бізнесових рішень. Вона включає у себе методи збирання і оброблення інформації, оцінювання ризиків, моделювання і прогнозування за допомогою інформаційних систем та технологій. Ми розглянемо приклади практичного застосування бізнес-аналітики у менеджменті, фінансах, охороні навколишнього середовища, ІТ у сфері промисловості та сфери послуг, а також аналітику у маркетингу, аналітику Інтернету і соціальних мереж, персональну аналітику. Аналітичний аналіз і прогнозування дозволяють сотням компаній економити свої ресурси.

Викладає доцент Ящолт А. Р. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, має другу вищу освіту з менеджменту організацій, закінчив ряд он-лайн курсів з технологій обробки даних та бізнес-аналітики у провідних університетах США (Принстонський та ін.), був Project Manager більше десятка ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США.

Інформаційні технології обробки даних,
Технології та системи обробки даних,
Інформаційні аналітичні системи


Сучасні підходи у створенні інформаційних систем обробки даних та аналітичних систем. Критерії вибору та переваги сучасних ІТ. Класифікація задач та сучасні алгоритми обробки даних в інформаційних системах. Основні компоненти та особливості кожного із них в інформаційних та аналітичних системах. Вибір оптимальних варіантів та приклади проектування і використання інформаційних систем обробки та аналізу даних у різних сферах виробництва.

Викладає доцент Ящолт А. Р. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, має другу вищу освіту з менеджменту організацій, закінчив ряд он-лайн курсів з технологій обробки даних та бізнес-аналітики у провідних університетах США (Принстонський та ін.), був Project Manager  більше десятка ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США.

Технології програмування мобільних пристроїв, Програмування мобільних пристроїв


Основні комунікаційні можливості мобільних пристроїв; загальні підходи до створення інформаційних систем на базі мобільних пристроїв; архітектура сучасних мобільних пристроїв; операційні системи для мобільних пристроїв Windows Mobile/Phone, Blackbarry, Symbian. Android; сучасні технології програмування мобільних пристроїв (Eclipse, NetBeans, Android Studio, Microsoft Visual Studio); прошивка мобільного телефону і операційна система; основи програмування Android; програмні засоби компанії Google. Студентів навчають вмінню створення програм з використанням сучасних технологій мобільних пристроїв; використовувати сучасний програмний інструментарій для налагоджування та тестування програмного забезпечення у мобільних пристроях; створювати програми із використанням сучасних комунікаційних можливостей (SMS, Bluetooth, WAP, GPRS тощо); створювати програмні інтерфейси користувача з урахуванням обмежених можливостей мобільних пристроїв порівняно із ПК; створювати інформаційні ресурси в Internet для використання в мобільних пристроях.

Викладає доцент Горячев Г. В. — PhD зі спеціальності 126, викладає цю дисципліну біля 10 років, має великий досвід роботи у цій сфері у компанії «EPAM Systems», має багато наукових публікацій, у т.ч. у США.

Технології створення веб-систем та веб-сервісів,
Технології веб-розробки


У цьому курсі розглядається повний цикл розробки веб-додатків. На реальній практичній задачі (курсове проектування) вивчається та засвоюється робота з такими технологіями як GIT, npm, gulp, bower, AngularJS, Bootstrap, Json Web Token, PHP, MySQL, Composer, Slim та іншими. В результаті вивчення курсу і роботи над курсовим проектом створюється функціонуючий за сучасними технологіями веб-додаток за REST архітектурою.

Викладає доцент Боцула М. П. — PhD, працює над дисертацією доктора наук зі спеціальності 126 у сфері веб-технологій, закінчив докторантуру, є начальником Центру дистанційних технологій ВНТУ, експерт проектів ЄС у сфері ІТ, має досвід роботи СЕО в ІТ-проектах 14 років, є СЕО компанії «Давінту Україна», яка спеціалізується на розробці веб-систем та веб-сервісів, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США. СЕО проекту веб-платформи бази знань та електронного навчання «Collaborator».

 

Технологія створення програмних продуктів, Проектування інформаційних систем


Курс знайомить з основними концепціями організації процесу створення програмних додатків. Розглядаються історичні та сучасні технології та патерни проектування і розробки, їх доцільність у розробці програмних продуктів різного спрямування та призначення.

Викладає доцент Боцула М. П. — PhD, працює над дисертацією доктора наук зі спеціальності 126 у сфері веб-технологій, закінчив докторантуру, є начальником Центру дистанційних технологій ВНТУ, експерт проектів ЄС у сфері ІТ, має досвід роботи СЕО в ІТ-проектах 14 років, є СЕО компанії «Давінту Україна», яка спеціалізується на розробці веб-систем та веб-сервісів, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США. СЕО проекту веб-платформи бази знань та електронного навчання «Collaborator».

Інтелектуальні інформаційні технології, Прикладні інформаційні технології, Інформаційні технології моніторингу та аналізу стану складних систем,
Інформаційні технології моніторингу та аналізу даних


Інтелектуальні інформаційні технології, прикладні інформаційні технології, інформаційні технології збирання, зберігання та аналізу даних, мови програмування R та Python, інтелектуальний аналіз даних на R та Python; машинне навчання; автоматизований системний аналіз, ІТ моделювання та прогнозування даних про стан складних систем; технології просторового аналізу; ІТ обробки даних дистанційного зондування Землі, технології розпізнавання і класифікації образів; автоматизація обробки великих даних та пошук, систематизація й обробка відкритих даних.

Викладає професор Мокін В. Б. — доктор наук зі спеціальності 126, більше 10 років є завідувачем кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки, експерт проектів ООН, ЄС та ОБСЄ, підготував 5 PhD зі спеціальності 126, закінчив 7 он-лайн курсів з технологій обробки даних на мовах R та Python у провідних університетах США (Джона Хопкинса та ін.), має досвід 20 років керівництва проектів у сфері ІТ моніторингу та аналізу даних на замовлення ООН, ОБСЄ, країн ЄС та України, має більше 400 наукових публікацій, у т.ч. у країнах ЄС та США.

Інформаційні технології обробки зображень,
Графічні інформаційні технології та геометричне моделювання


Інформаційні технології представлення, обробки та розпізнавання зображень; технології фільтрації, кодування, сегментації зображень; методи морфологічної обробки зображень; програмні середовища обробки зображень; підсистеми геометричного моделювання та комп'ютерної графіки; стандарти на подання графічних моделей, графічних інтерфейсів та мовних засобів; моделювання 3-D об'єктів; програми для виконання проективних перетворень і одержання відповідних зображень та графічних документів; введення та редагування креслеників.


Викладає доцент Скорюкова Я. Г.— PhD (тема дисертації «Структурні моделі сегментації напівтонових зображень за ознакою зв’язаності»), керівник секції з інженерної та комп’ютерної графіки кафедри САКМІГ, має досвід роботи у сфері комп’ютерної графіки більше 20 років, автор монографії «Сегментація напівтонових зображень» (2008), має багато наукових публікацій у сфері ІТ обробки зображень, графічних ІТ та геометричного моделювання, має патенти.

Технології геоінформаційного аналізу даних,
Геоінформаційні системи та технології,
Аналіз даних ГІС-засобами


Застосування сучасних геоінформаційних технологій (ArcGIS, QGIS, Digitals та ін.); методи та засоби аналізу даних засобами ГІС; проектування та розробка власних програм на базі найпоширеніших ГІС форматів з використанням мов VBA, Python, С#; просторова візуалізація даних, використання даних геопорталів та дистанційного зондування Землі, інтегрування ГІС карт із сучасними СУБД; проектування та розробка баз геоданих; робота з даними позиціонування (GPS); автоматизований мережевий та геостатистичний аналіз даних; розробка веб-орієнтованих ГІС-рішень.

Викладає доцент Крижановський Є. М. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, був Project Manager більше 20 ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США, голова проектної групи з бакалаврату спеціальності 126 у ВНТУ.

Програмування та алгоритмічні мови,
Алгоритмізація та програмування,
Об’єктно-орієнтоване програмування


Сучасні мови програмування (JavaScript, C#, Java та ін.) та середовища розробки; технології програмування, принципи побудови програм та основні конструкції мов програмування, основні методи побудови алгоритмів, основи алгоритмізації і проектування програм, методи структурного програмування, використання статичних і динамічних структур даних, принципи об’єктно-орієнтованого програмування, сучасні методи програмування.

Викладає доцент Жуков С. О.— PhD зі спеціальності 123, пройшов стажування на тему «Сучасні інформаційні технології та програмна і комп’ютерна інженерія», має досвід роботи у сфері створення програмних систем, які були впроваджені і тривалий час використовувались в усіх областях України, має багато наукових публікацій у сфері ІТ.

Бази даних та знань,
Бази даних та СУБД


Сучаcні системи управління базами даних (Oracle, MySQL, MS SQL Server, MS Access, MangoDB); проектування структури бази даних; розробка реляційних, об’єктно-реляційних та документо-орієнтованих баз даних; CASE-інструментарій проектування структур баз даних; мова запитів SQL; веб-орієнтовані бази даних; адміністрування баз даних; створення інтерфейсів для роботи з інформацією баз даних

Викладає доцент Крижановський Є. М. — PhD зі спеціальності 126, експерт проектів ООН та ОБСЄ в галузі ІТ, був Project Manager більше 20 ІТ-проектів на замовлення міжнародних організацій та центральних органів влади України, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США, голова проектної групи з бакалаврату спеціальності 126 у ВНТУ.

Теорія прийняття рішень, Системи підтримки прийняття рішень,
Обробка великих масивів даних


Методи побудови систем прийняття рішень на основі алгоритмів виявлення закономірностей у великих масивах даних з використанням таких інтелектуальних технологій та технологій штучного інтелекту як нечітка логіка, нейроні мережі та генетичні алгоритми, Data Mining та ін. Засоби побудови систем підтримки прийняття рішень у системі Matlab та ін.

Викладає доцент Козачко О. М. — PhD зі спеціальності 126, багато років був відповідальним секретарем приймальної комісії ВНТУ або його заступником по автоматизації обробки даних абітурієнтів, був Project Manager ряду ІТ-проектів, має багато наукових публікацій, у т.ч. у США у сфері штучного інтелекту, систем підтримки прийняття рішень та ІТ обробки даних.

На сайті один гість та відсутні користувачі