Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Молодшим спеціалістам

Підготовка фахівців на базі диплома молодшого спеціаліста здійснюється випускною кафедрою САКМІГ за такою спеціальністю:

  • галузь 12 - "Інформаційні технології" : спеціальність 124 - "Системний аналіз" (раніше  однойменний напрямок 6.040303)

 

Навчальний процес

Останнім часом жодне серйозне підприємство не обходиться без системних аналітиків, які відіграють у них ключову роль. Якщо це – підприємство або установа з розробки програмного забезпечення, тоді це – спілкування із замовником, уточнення задачі, вибір оптимальних шляхів її вирішення, розробка плану робіт, керування виконавцями та координування його виконання, тестування створеного програмного продукту та його впровадження. Якщо це – підприємство, що надає послуги (банк, клірингове підприємство, електронний магазин тощо), тоді це – і створення систем моніторингу стану надання послуг, і аналіз та оптимізація ефективності роботи підприємства та ін. Якщо це – урядова установа, тоді це – проектування систем e-gov (електронного урядування) та/або аналіз їх даних і пошук варіантів покращення ефективності функціонування установи за різними критеріями. Такі фахівці повинні володіти як сучасними інформаційними технологіями та методами аналізу даних, так і основами роботи з сучасними комп’ютерними системами і пристроями (у т.ч. мобільними), а також вміти проектувати архітектуру інформаційної системи, розробити документацію на неї та навчити замовника працювати з нею. Жоден успішний проект чи підприємство зараз не обходиться без аналітика, який визначає політику компанії, банку, впровадження стартапу чи продукції тощо, а часто і є керівником (менеджером) проекту чи підрозділу. Системні аналітики мають найбільші зарплати в галузі ІТ. Цьому та іншому студентів навчатимуть у багатьох цікавих дисциплінах.

За результатами навчання випускники отримають вищу освіту і диплом бакалавра з кваліфікацією «Молодший аналітик систем» та диплом магістра з системного аналізу. Для випускників магістратури у ВНТУ діє аспірантура та спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

Курсові та дипломні роботи і проекти виконуватимуться за даними установ та підприємств як Вінницької області, так і інших областей України та інших країн, у т.ч. ЄС та США. Активно залучатимуться студенти до виконання науково-дослідних робіт, у т.ч. за оплату. На замовлення ООН, Єврокомісії, ЮНЕСКО, ОБСЄ, підрозділів міністерств і відомств, облрад, облдержадміністрацій, міськрад та наукових установ України викладачами випускової кафедри за участю студентів нашого університету виконано вже більше 70 науково-дослідних робіт зі створення та впровадження інформаційних систем для автоматизованого аналізу та обробки різного роду даних. Викладачі кафедри закінчили багато курсів з аналізу та обробки даних у провідних університетах США. 

Студенти (разом з аспірантами кафедри) беруть участь у Хакатонах та змаганнях програмістів різних рівнів. Команди кафедри САКМІГ були переможцями першого та другого Хакатонів Вінницької міськради, присвячених розробці ІТ-рішень для розвитку м. Вінниці ("Вінниця - розумне місто").

Усі студенти забезпечуються гуртожитком. Є власна їдальня та оздоровчий профілакторій.

Працевлаштування

Випускників даного фаху прагнуть залучити до своєї діяльності підприємства, які розробляють чи використовують різного роду програмні продукти, органи влади, державні, комунальні та приватні підприємства, які накопичують великі обсяги різної інформації і потребують швидкого прийняття оптимальних рішень щодо інноваційного розвитку, просування продукції на ринку, щодо її удосконалення; банки; інформаційні агентства; різні підприємства та установи, колективи стартапів та установи.

Ця спеціальність - це найбільші зарплати в ІТ-секторі.

Дозвілля

Кожен студент має можливість брати участь в різноманітних культурно-масових заходах університету. Для любителів спорту є стадіон, легкоатлетичний манеж, різні гуртки та секції. Є клуб, де проводяться конкурси «Що, де, коли», «КВН», «Містер Шарм», «Міс ВНТУ» тощо. 

Спорідненні спеціальності

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на третій курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки, для здобуття ступеню бакалавра за спеціальністю  124 – Системний аналіз галузі 12 – Інформаційні технології: 

 

Галузь 0501 - Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010101 - Обслуговування програмних систем і комплексів 

5.05010102 - Обслуговування систем бази даних і знань 

5.05010201 - Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010301 - Розробка програмного забезпечення

 

Галузь 0403 - Системні науки та кібернетика

5.04030101 - Прикладна математика

 

Галузь 0502 Автоматика та управління

5.05020101 - Обслуговування систем управління і автоматики

5.05020205 - Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

 

Галузь 0305 Економіка та підприємництво

5.03050601 - Прикладна статистика

5.03050701 - Маркетингова діяльність

5.03050801 - Фінанси і кредит

5.03050802 - Оціночна діяльність

 

Студенти можуть отримати такі дипломи:

1. Бакалавра - "Молодший аналітик систем"
2. Магістра з системного аналізу
3. Магістра закордонного університету (програма «подвійний диплом»)
 

Вартість навчання

Очікуються бюджетні місця. Проводиться набір і за контрактом. Ліцензія - 40 місць. У нас прийнятна вартість навчання

 

Контактна інформація

Україна Вінниця ВНТУ

21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, 7 корпус, к. 209-210, 308-310.

Факультет комп'ютерних систем і автоматики.

Телефони кафедри: (0432) 59-84-77, (0432) 43-77-22. Факс (канцелярія університету): (0432) 46-57-72.

На сайті один гість та відсутні користувачі