Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Запрошуємо на навчання

Кафедра САКМІГ є випусковою за такими спеціальностями у галузі 12 - "Інформаційні технології":

 


Спеціальність 124 - "Системний аналіз",
вибіркові блоки "Системний аналіз в управлінні" та "Інформаційний менеджмент"
(раніше - однойменний напрямок 6.040303) 

Навчальний процес

Останнім часом жодне серйозне підприємство не обходиться без системних аналітиків, які відіграють у них ключову роль. Якщо це – підприємство або установа з розробки програмного забезпечення, тоді це – спілкування із замовником, уточнення задачі, вибір оптимальних шляхів її вирішення, розробка плану робіт, керування виконавцями та координування його виконання, тестування створеного програмного продукту та його впровадження. Якщо це – підприємство, що надає послуги (банк, клірингове підприємство, електронний магазин тощо), тоді це – і створення систем моніторингу стану надання послуг, і аналіз та оптимізація ефективності роботи підприємства та ін. Якщо це – урядова установа, тоді це – проектування систем e-gov (електронного урядування) та/або аналіз їх даних і пошук варіантів покращення ефективності функціонування установи за різними критеріями. Такі фахівці повинні володіти як сучасними інформаційними технологіями та методами аналізу даних, так і основами роботи з сучасними комп’ютерними системами і пристроями (у т.ч. мобільними), а також вміти проектувати архітектуру інформаційної системи, розробити документацію на неї та навчити замовника працювати з нею. Жоден успішний проект чи підприємство зараз не обходиться без аналітика, який визначає політику компанії, банку, впровадження стартапу чи продукції тощо, а часто і є керівником (менеджером) проекту чи підрозділу. Системні аналітики мають найбільші зарплати в галузі ІТ. Цьому та іншому студентів навчатимуть у багатьох цікавих дисциплінах (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ із спеціальності 124 – Системний аналіз та ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ на основі ступеня молодшого бакалавра із спеціальності 124 – Системний аналіз).

За результатами навчання випускники отримають вищу освіту і диплом бакалавра з кваліфікацією «Молодший аналітик систем» та диплом магістра з системного аналізу. Для випускників магістратури у ВНТУ діє аспірантура та спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

Курсові та дипломні роботи і проекти виконуватимуться за даними установ та підприємств як Вінницької області, так і інших областей України та інших країн, у т.ч. ЄС та США. Активно залучатимуться студенти до виконання науково-дослідних робіт, у т.ч. за оплату. На замовлення ООН, Єврокомісії, ЮНЕСКО, ОБСЄ, підрозділів міністерств і відомств, облрад, облдержадміністрацій, міськрад та наукових установ України викладачами випускової кафедри за участю студентів нашого університету виконано вже більше 70 науково-дослідних робіт зі створення та впровадження інформаційних систем для автоматизованого аналізу та обробки різного роду даних. Викладачі кафедри закінчили курси з аналізу та обробки даних в університетах США.

Усі студенти забезпечуються гуртожитком. Є власна їдальня та оздоровчий профілакторій.

Працевлаштування

Випускників даного фаху прагнуть залучити до своєї діяльності підприємства, які розробляють чи використовують різного роду програмні продукти, органи влади, державні, комунальні та приватні підприємства, які накопичують великі обсяги різної інформації і потребують швидкого прийняття оптимальних рішень щодо інноваційного розвитку, просування продукції на ринку, щодо її удосконалення; банки; інформаційні агентства; різні підприємства та установи, колективи стартапів та установи, колективи стартапів.

Ця спеціальність - це найбільші зарплати в ІТ-секторі.

Дозвілля

Кожен студент має можливість брати участь в різноманітних культурно-масових заходах університету. Для любителів спорту є стадіон, легкоатлетичний манеж, різні гуртки та секції. Є клуб, де проводяться конкурси «Що, де, коли», «КВН», «Містер Шарм», «Міс ВНТУ» тощо. 

Конкурсні предмети

1. Українська мова та література (вага - 0,2)
2. Математика (вага – 0,4)
3. Фізика або іноземна мова (вага 0,25)

 

Студенти можуть отримати такі дипломи:

1. Бакалавра - "Молодший аналітик систем"
2. Магістра з системного аналізу
3. Магістра закордонного університету (програма «подвійний диплом»)
4. Офіцера запасу
 

 


Бакалаврат

 

Спеціальність 126 - "Інформаційні системи та технології" (спеціалізація по нашій кафедрі - "Прикладні інформаційні технології")


Останнім часом найбільша потреба в Україні та за кордоном є у фахівцях саме з інформаційних технологій і ця потреба щороку динамічно зростає.

За результатами навчання випускники отримають вищу освіту і диплом бакалавра з кваліфікацією «Фахівець з інформаційних технологій» та диплом магістра зі спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології», підготовка за якою також здійснюється на кафедрі САКМІГ ВНТУ. Діє аспірантура та спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Конкурсні предмети (вступні екзамени):

1. Українська мова та література (вага - 0,2)
2. Математика (вага – 0,45)
3. Фізика або іноземна мова (вага 0,25)

Студенти ВНТУ протягом навчання можуть отримати такі дипломи:

 • диплом бакалавра "Фахівець з інформаційних технологій";
 • диплом магістра;
 • диплом магістра закордонного університету (Польщі чи ін. – програма "подвійний диплом") з комп'ютерних спеціальностей;
 • диплом офіцера запасу. 
За спеціальністю 126 у ВНТУ студентів готують 2 різні кафедри: 
- спеціалізація "Прикладні інформаційні технології" (кафедра САКМІГ)
 - спеціалізація "Інтелектуальні інформаційні системи" (кафедра АІВТ
 

Навчальний процес

Студентів спеціальності 126 навчатимуть створювати локальні та мережеві бази даних і знань, веб-сайти, інтелектуальні інформаційні системи, експертні системи та системи підтримки прийняття рішень; працювати в різних операційних системах; програмувати на сучасних мовах: Java, PHP, JavaScript; здійснювати аналіз та інтелектуальну обробку даних (технології Data Mining, OLAP та ін.); використовувати технології "Інтернет речей"; основам кібербезпеки та системного аналізу; створювати власні стартапи тощо. Цьому та іншому студентів навчатимуть у багатьох цікавих дисциплінах (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ із спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології).

 

За спеціалізацією "Прикладні інформаційні технології" спеціальності 126 студентів навчатимуть створювати веб-системи та веб-сервіси; сучасним технологіям обробки інформації на мові програмування R; використовувати сучасні програмні продукти для роботи з геоінформаційними системами (ГІС) та даними дистанційного зондування Землі, створювати власні геопортали та веб-сервіси для обробки GPS-даних та електронних карт і природних кадастрів; програмувати мобільні пристрої (смартфони, безпілотні літальні апарати (БПЛА) та ін.); здійснювати автоматичний комп'ютерний моніторинг та обробку даних у соцмережах та веб-сервісах; аналізувати, прогнозувати та візуалізувати відкриті дані тощо.

Активно залучатимуться студенти до виконання науково-дослідних робіт, у т.ч. за оплату. На замовлення ООН, Єврокомісії, ЮНЕСКО, ОБСЄ, міністерств і відомств, облрад, облдержадміністрацій, міськрад та наукових установ України викладачами випускової кафедри САКМІГ за участю студентів нашого університету виконано вже більше 70 науково-дослідних робіт зі створення та впровадження інформаційних систем для автоматизованого аналізу та обробки різного роду даних. Викладачі закінчили в університетах США більше 20 курсів з аналізу та обробки даних, створення стартапів, управління БПЛА тощо.

Працевлаштування

Випускників даного фаху та спеціалізації прагнуть залучити до своєї діяльності підприємства та установи, які розробляють чи використовують різного роду програмні продукти та інформаційні технології; органи влади, державні, комунальні та приватні підприємства, які збирають та обробляють великі обсяги різної інформації, у т.ч. в економічній сфері; різні підприємства та установи, колективи стартапів.

Проживання та харчування

ВНТУ має 7 гуртожитків, розташованих компактно біля навчальних корпусів. Усі студенти забезпечуються гуртожитком.

На території студмістечка розташована їдальня ВНТУ (обід за прийнятними цінами) та оздоровчий профілакторій.

Дозвілля

Кожен студент має можливість брати участь в різноманітних культурно-масових заходах університету. Для любителів спорту є стадіон, легкоатлетичний манеж, численні гуртки та секції. Є клуб, де проводяться конкурси «Що, де, коли», «КВН», «Містер Шарм», «Міс ВНТУ» тощо.

Конкурси та олімпіади

На базі ВНТУ традиційно проводяться:

  

 

 Магістратура

Спеціальність 126 - "Інформаційні системи та технології"
(освітня програма "Інформаційні технології аналізу даних та зображень")

 

В магістратурі є 2 вибіркових блоки дисциплін:
- Інформаційні технології аналізу даних;
- Інформаційні технології аналізу зображень та геометричне моделювання.

В магістратуру на спеціальність 126 мають право вступати:

Випускники бакаларатів
 Випускники спеціалітетів
 • 6.050201 - системна інженерія
 •  6.050202 - автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 •  6.050101 - комп’ютерні науки
 •  6.050102 - комп’ютерна інженерія
 •  6.050103 - програмна інженерія
 •  6.170101 - безпека інформаційних і комунікаційних систем
 •  6.170103 - управління інформаційною безпекою
 •  6.040302 – інформатика
 •  6.040303 - системний аналіз
 •  151 - автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 •  121 - інженерія програмного забезпечення;
 •  122 - комп’ютерні науки та інформаційні технології
 •  123 - комп’ютерна інженерія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 7.05020101 - комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 • 7.05010101 - інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
 • 7.05010102 - інформаційні технології проектування
 • 7.05010103 - системне проектування
 • 7.05010104 - системи штучного інтелекту
 • 7.05010105 - комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
 • 7.05010201 - комп’ютерні системи та мережі
 • 7.05010202 - системне програмування
 • 7.05010203 - спеціалізовані комп’ютерні системи
 • 7.05010301 - програмне забезпечення систем
 • 7.05010302 - інженерія програмного забезпечення
 • 7.05020101 - комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 • 7.05020102 - комп’ютеризовані та робототехнічні системи
 • 7.05020103 - комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (за видами транспорту)
 • 7.05020201 - автоматизоване управління технологічними процесами
 • 7.05020202 - комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
 • 7.05020203 - автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)
 • 7.04030201 – інформатика
 • 7.04030202 - прикладна інформатика
 • 7.04030203 - соціальна інформатика
 • 7.04030204 - інформаційно-комунікаційні технології
 • 7.04030301 - системний аналіз і управління
 • 7.04030302 - системи і методи прийняття рішень
 • 151 - автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологі
 • 121 - інженерія програмного забезпечення
 • 122 - комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • 123 - комп’ютерна інженерія

 

Інформаційні системи та технології - це:

 • прикладні мови програмування;
 • програмування мобільних пристроїв;
 • пакети прикладних програм та системи управління базами даних;
 • сучасні інтелектуальні інформаційні технології, у т.ч. геоінформаційні та веб-технології, створення веб-сервісів;
 • новітня апаратура та комп'ютерні засоби;
 • прогресивні методи досліджень;
 • методи і засоби аналізу та візуалізації даних;
 • методи і засоби геометричного моделювання та аналізу зображень;
 • інструментарій для аналізу зображень, у т.ч. дешифрування космічної і аерофотозйомки.

Навчальний процес

Активно залучатимуться студенти до виконання науково-дослідних робіт, у т.ч. за оплату. На замовлення ООН, Єврокомісії, ЮНЕСКО, ОБСЄ, міністерств і відомств, облрад, облдержадміністрацій, міськрад та наукових установ України викладачами випускової кафедри САКМІГ за участю студентів нашого університету виконано вже більше 70 науково-дослідних робіт зі створення та впровадження інформаційних систем для автоматизованого аналізу та обробки різного роду даних. Викладачі закінчили в університетах США 10 курсів з аналізу, моделювання та інформаційних технологій обробки даних. Цьому та іншому студентів навчатимуть у багатьох цікавих дисциплінах (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ із спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології).

Керівником проектної групи магістерської підготовки зі спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології у ВНТУ є завідувач кафедри САКМІГ, д.т.н., професор, експерт проектів ООН, ОБСЄ та ЄС в галузі ІТ Мокін Віталій Борисович

 

Проведення викладачами кафедри САКМІГ заняття у комп'ютерному класі з геоінформаційних технологій

 

Наші випускники навчаються:

 • створювати локальні та мережеві бази даних та знань, веб-системи, веб-сервіси, веб-сайти, інтелектуальні програмні системи, експертні системи та системи підтримки прийняття рішень;
 • працювати в операційних системах Microsoft Windows, Microsoft Windows Phone, Linux, Android;
 • програмувати на сучасних мовах: Java, PHP, JavaScript та створення різного роду веб-сервісів;
 • здійснювати аналіз та інтелектуальну обробку даних (технології Data Mining, OLAP та ін.);
 • знати і застосовувати інформаційні технології моніторингу та аналізу стану складних систем, у т.ч. з використанням мови програмування R;
 • програмувати мобільні пристрої (мобільні телефони з GPS, смартфони, комунікатори, КПК, GPS-навігатори та ін.);
 • управляти ІТ-проектами, створювати і впроваджувати програмні продукти;
 • використовувати сучасні програмні продукти для роботи з геоінформаційними системами (ГІС) та даними дистанційного зондування Землі: ArcGIS (США), "Digitals" (Україна) та ін.;
 • здійснювати автоматизовану обробку інформації (моделювання, прогнозування, оцінювання даних тощо);
 • здійснювати обробку зображень та проводити геометричне моделювання

 

Геоінформаційна система басейну р. Дністер

 

За результатами навчання випускники отримають вищу освіту і диплом магістра зі спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології». Діє аспірантура та спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

Випускників даного фаху прагнуть залучити до своєї діяльності багато підприємств та установ м. Вінниці, Вінницької області та інших областей України і зарубіжжя. 

Викладачі кафедри САКМІГ раніше готували студентів за спеціальністю 8.080404 - "Інтелектуальні системи прийняття рішень" (спеціалізація "Інтелектуальні інформаційні технології обробки даних в системах моніторингу та контролю") з 2007 р. по 2011 р. Перший випуск магістрів відбувся у 2010 р. Прізвища найкращих випускників є на сайті кафедри у розділі наші випускники.

Програму фахового вступного випробування для прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на основі раніше здобутого ступеня бакалавра можна завантажити тут.

Подання документів слід здійснювати в деканат Факультету комп'ютерних систем і автоматики ВНТУ (ауд. 5308) корпусу № 5.

 


  

Аспірантура

спеціальність 122 - "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"

(вибірковий блок "Інформаційні технології для аналізу, моделювання та оптимізації складних систем")

 Тематика досліджень аспірантів кафедри САКМІГ згідно затвердженої у Міністерстві освіти і науки України освітньо-наукової програми є такою:

 •        Удосконалення методів і засобів математичного та комп'ютерного моделювання, обчислювальних методів, призначених для використання при всебічному дослідженні і створенні об'єктів та систем технічного призначення або створення нових апаратних чи апаратно-програмних засобів моделювання й обчислення.
 • Розроблення або розвиток теорії математичного моделювання реальних явищ, об'єктів, систем чи процесів як сукупності формалізованих дій (операцій) для складання ефективних математичних описів досліджувальних об'єктів. Зокрема: отримання принципово нових (нетрадиційних) видів математичних моделей, еквівалентні та апроксимаційні методи перетворення і модифікації (лінеаризація, дискретизація тощо), оцінки, ідентифікація та оптимізація математичних моделей, методи теорії подібності й аналізу розмірностей.
 • Розвиток, ефективне використання методів обчислювальної математики стосовно вирішення проблем дослідження, проектування, виготовлення та експлуатації об'єктів нової техніки й нових технологій. Серед них модифікація й спеціалізація існуючих обчислювальних методів з метою підвищення їх ефективності, створення і дослідження нових обчислювальних методів і алгоритмів, що враховують особливості реальних технічних та технологічних задач, забезпечують створення ефективних програмних засобів комп'ютерної реалізації.
 • Розроблення теорії побудови комп'ютерних, зокрема програмних, програмно-апаратних, аналогових, гібридних систем моделювання, а також систем, методів та засобів натурного та напівнатурного моделювання, включаючи їх структурну та алгоритмічну організацію, інформаційні технології їх використання при проведенні досліджень.
 • Розроблення нових методів організації та оптимізації процесів моделювання, тобто процесів підготовки й використання моделюючих систем як носіїв досліджуваних моделей. Зокрема: підготовка первинної інформації, визначення складу та структури, настроювання та верифікація, перевірка та забезпечення якості комп'ютерних моделей чи інших моделюючих засобів, дослідження моделей у різних режимах їх функціонування, інтерпретація результатів моделювання.
 • Теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; розроблення критеріїв оцінювання та методів забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій і систем, а також принципів оптимізації та моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення; дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій і розроблення теоретичних і прикладних засад побудови та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління.
 • Розроблення наукових і методологічних основ створення та застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації й управління.
 • Розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об'єктів і процесів, що автоматизуються.
 • Розроблення моделей і методів автоматизації виконання функцій і завдань виробничого й організаційного управління у звичайних і багаторівневих структурах на основі створення та використання нових інформаційних технологій.
 • Дослідження та побудова інформаційних технологій для розроблення та впровадження баз і сховищ даних, баз знань і систем комп'ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах і мережах.
 • Розвиток, ефективне використання методів моделювання складних систем та прийняття рішень в умовах невизначеності на основі імовірнісних та інтервальних методів.
 • Створення комп'ютерно-інтегрованих технологій на основі розв’язків задач математичної фізики.
 • Розроблення сучасних методів автоматизованої обробки даних за допомогою інтерполяції та апроксимації.
 • Розроблення інформаційно-пошукових і експертних систем обробки інформації для прийняття рішень, а також знання орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій.
 • Розроблення інформаційних технологій для побудови та впровадження: автоматизованих систем технічного діагностування, геоінформаційних систем різного призначення та комп'ютерних систем електронного бізнесу.
 • Створення інформаційних технологій для розроблення моделей, методів та інструментальних засобів автоматизації інформаційно-пошукових і телекомунікаційних систем, мереж і засобів інформаційного забезпечення бібліотек, музеїв і архівів (електронні каталоги, автоматизовані робочі місця, комп'ютерна бібліографія, системи автоматизованого імпорту документів тощо).
 • Розроблення та дослідження моделей і методів оцінювання якості та підвищення надійності, функціональної безпеки та живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем, а також інформаційних технологій для створення гарантоздатних автоматизованих систем переробки інформації й управління критичного застосування.
 • Дослідження, розроблення та впровадження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих систем, а також для організації та реалізації систем розподіленої обробки інформації.
 • Розвиток методів і технологій ідентифікації, аналізу, моделювання та оптимізації складних взаємопов’язаних систем різної природи (технічних, соціальних, освітніх, економічних, екологічних та інших) та процесів у них.
 • Розвиток теорії, методів і технологій прийняття рішень при керуванні, прогнозуванні та оптимізації в складних системах.
 • Моделювання, аналіз та синтез взаємодії складних керованих систем, включаючи ігрові, стохастичні, мінімаксні моделі та моделі у нечітких множинах.
 • Створення комп’ютерних технологій розпізнавання та класифікації у складних системах.
 • Синтез математичних моделей складних динамічних систем та розроблення методів їх ідентифікації.
 • Розроблення ергатичних систем управління процесами в складних багатозв’язних людино-машинних системах.
 • Багатокритеріальне еквівалентування складних систем.
 • Математичне моделювання та технології автоматизованої обробки даних  навчального та наукового процесів у вищій школі.
 • Аналіз та моделювання впливу нелінійності, розподіленості і нечіткості параметрів на ефективність функціонування електроенергетичних та електромеханічних систем.

      Цьому та іншому аспірантів навчатимуть у багатьох цікавих дисциплінах.

    Наукове керівництво аспірантами здійснюватимуть відомі у цій галузі кафедри САКМІГ: 

  1. Мокін Борис Іванович, який є науковим керівником наукової школи ВНТУ «Розробка математичних моделей процесів, що протікають в енергетичних та екологічних системах, інформаційно-вимірювальних систем та систем автоматичного та автоматизованого керування цими процесами» (дослідження проводяться, починаючи з 1972 р.), академік Національної академії педагогічних наук України по відділенню вищої освіти, заслуженим діячем в галузі науки і техніки України, науковим керівником Науково-дослідних лабораторій «Автоматизовані системи управління в енергетиці та на транспорті», «Екологічні дослідження та екологічний моніторинг» та «Проблеми вищої школи» ВНТУ, спільної з Національною академією педагогічних наук України, по яких було виконано біля 70 науково-дослідних робіт, переважно госпдоговірних, з яких майже усі стосувались тематики системного аналізу складних систем та застосування інформаційних технологій, головний науковий співробітник (за сумісництвом), IEEE Senior Member (США), доктор технічних наук у галузі 12 (на стику спеціальностей 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи та 01.05.04 – Системний аналіз і прийняття рішень).

2. Завідувач кафедри САКМІГ, доктор технічних наук у галузі 12 (спеціальність 01.05.02), д.т.н., професор Мокін Віталій Борисовичякий, з питань впровадження інформаційних технологій у сфері екології є радником голови Державного агентства водних ресурсів України (з 2009 по цей час), був радником міністра охорони навколишнього середовища України (2009-2010), експертом проектів ООН (2009-2012), ЄС (2007-2008, 2011-2012), україно-шведського проекту (2009-2014), проекту Нідерландів (2008-2009), з 2014 р. є експертом проекту ОБСЄ по управлінню водними ресурсами з використанням ІТ, з урахуванням змін клімату, був членом технічної координаційно-експертної ради з питань інформатизації при міському голові м. Вінниця В.Б. Гройсмані (2010-2014), був членом дорадчого комітету зі сталого енергоефективного розвитку міста Вінниці при Вінницькій міськраді (2010-2014), є головою комісії з впровадження ІТ в систему управління довкіллям та природокористуванням та головою комісії з питань освіти, науки та євроінтеграції Громадської ради при Мінприроди. З 2000 р. є завідувачем, а з 2006 р. - науковим співкерівником НДЛ екологічних досліджень та екологічного моніторингу (ЕДЕМ). Був науковим керівником більше 40 науково-дослідних робіт, переважно госпдоговірних, зі створення інформаційних систем у межах фінансування проектів ООН, Єврокомісії, 5 міністерств та ЦОВВ України, ОДА та облрад 7 областей України, 2 наукових установ. Підготував 5 кандидатів технічних наук з числа аспірантів у галузі 12 - Інформаційні технології:

 • Ящолт А. Р. «Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості води», 2009 р.
 • Крижановський Є.М. «Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод», 2010 р.
 • Сторчак В. Г. «Інформаційна технологія автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем», 2011 р.
 • Гавенко О. В. «Інформаційна технологія для побудови аналітичних геоінформаційних систем багатозв'язних просторово-розподілених об'єктів», 2013 р.
 • Бурбело С. М. «Технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами», 2013 р.

В даний час Мокін В.Б. керує 3 аспірантами зі спеціальності 122 (05.13.06) з тематики ІТ для моделювання та управління станом багатозв’язних систем. Член 2-х спеціалізованих вчених рад у галузі ІТ у ВНТУ (з 2007 р.) та в Інституті телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України (з 2009 р.). Має 380 наукових публікацій, у т.ч. за напрямом спеціальності 124 (та 122)  опублікував більше 250 публікацій, у т.ч. 9 монографій (одна – з управління річковою системою – англійською мовою спільно зі шведами, 2014, є у Web of Science), біля 100 статей у фахових виданнях України, у міжнародних наукометричних базах видань: 5 статей у виданнях зі Scopus, 3 статті у Web of Science Core Collection, 162 публікації у Google Scholar (кількість цитувань – 335, індекс Хірша – 8). Має 42 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на комп’ютерні програми. 

3. К.т.н., доцент Боцула Мирослав Павлович - начальник Центру дистанційної освіти ВНТУ, під керівництвом якого завершує дисертацію Моргун І.А. зі спеціальності 122 (05.13.06 - Інформаційні технології) у сфері застосування ІТ у галузі дистанційної освіти.

Для захисту дисертацій на здобуття доктора філософії зі спеціальності 122 (яка поєднала спеціальності 01.05.02 та 05.13.06) у ВНТУ діє спеціалізована вчена рада.

 


 

Аспірантура

спеціальність 124 - "Системний аналіз" 

(вибіркові блоки "Аналіз складних систем" та
"Методологія системного аналізу та інформаційні технології для її реалізації")

  Тематика досліджень аспірантів кафедри САКМІГ згідно затвердженої у Міністерстві освіти і науки України освітньо-наукової програми є такою:

 • Дослідження в галузі аналізу складних взаємопов’язаних процесів різної природи на множині конфліктуючих критеріїв та цілей із метою розв’язання складних міждисциплінарних проблем.
 • Розроблення та застосування методів прийняття системних рішень, оптимізації та керування в складних системах, а також розроблення відповідних програмних продуктів.
 • Розвиток методів ідентифікації, аналізу, моделювання та оптимізації складних взаємопов’язаних систем різної природи (технічних, соціальних, освітніх, економічних, екологічних та інших) та процесів у них.
 • Проектування складних систем, що функціонують в умовах невизначеності.
 • Розвиток теорії прийняття рішень при керуванні, прогнозуванні та оптимізації в складних системах.
 • Системний аналіз багатокритеріальних процесів різної природи.
 • Моделювання, аналіз та синтез взаємодії складних керованих систем, включаючи ігрові, стохастичні, мінімаксні, розмитих множин моделі.
 • Створення проблемно-орієнтованих технологій експертних систем.
 • Оптимізація та керування динамічними системами за наявності обмежень на керування і фазовий стан.
 • Створення комп’ютерних технологій розпізнавання та класифікації у складних системах.
 • Синтез математичних моделей складних динамічних систем та розроблення методів їх ідентифікації.
 • Розроблення ергатичних систем управління процесами в складних багатозв’язних людино-машинних системах.
 • Багатокритеріальне еквівалентування складних систем в задачах системного аналізу.
 • Синтез систем підтримки прийняття рішень в задачах системного аналізу економічних процесів.
 • Оптимізація моделей та структур складних технічних систем у задачах їх системного аналізу.
 • Математичне моделювання навчального та наукового процесів у вищій школі в задачах їх системного аналізу.
 • Системний аналіз впливу нелінійності, розподіленості і нечіткості параметрів на ефективність функціонування електроенергетичних та електромеханічних систем.
 • Розроблення програмних продуктів з об’єктно-орієнтованої реалізації з використанням методів системного аналізу та оптимальних рішень.
 • Удосконалення методів і засобів математичного та комп’ютерного моделювання, обчислювальних методів, призначених для підвищення ефективності проведення системного аналізу багатокритеріальних процесів різної природи.
 • Теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення та використання інформаційних технологій, у т.ч. геоінформаційних, для підвищення ефективності системного аналізу у різних галузях людської діяльності, а також розроблення критеріїв оцінювання та методів забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості цих інформаційних технологій і систем.
 • Дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій і розроблення теоретичних і прикладних засад побудови та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління.
 • Розроблення теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій для автоматизації функціональних завдань керування, аналізу й оцінювання ефективності автоматизованих систем переробки інформації й управління.
 • Розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об’єктів, систем і процесів, що автоматизуються.
 • Розроблення моделей і методів автоматизації виконання функцій і завдань виробничого й організаційного управління, у т.ч. електронного урядування, у звичайних і багаторівневих структурах на основі створення та використання нових інформаційних технологій.
 • Дослідження, аналіз ефективності та побудова інформаційних технологій для розроблення та впровадження баз і сховищ даних, баз знань і систем комп’ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах і мережах.
 • Розвиток технологій автоматизації обробки даних систем комп’ютерного моніторингу стану систем та їх навколишнього середовища, у т.ч. безпілотних літальних апаратів, для задач підвищення ефективності вирішення задач системного аналізу.
 • Створення інформаційних технологій для системного аналізу, дослідження, розроблення архітектури та методів побудови багаторівневих, територіально розосереджених комп’ютерних систем і мереж із розподіленими базами даних і знань, зокрема комерційного призначення.
 • Розроблення інформаційно-пошукових і експертних систем обробки та аналізу інформації для прийняття рішень, а також знання орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій.
 • Розроблення інформаційних технологій для побудови та впровадження: автоматизованих систем технічного діагностування, геоінформаційних систем різного призначення та комп’ютерних систем електронного бізнесу.
 • Розроблення та дослідження моделей і методів оцінювання якості та підвищення надійності, функціональної безпеки та живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем.
 • Дослідження, розроблення та впровадження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих систем, а також для організації та реалізації систем розподіленої обробки інформації, для вирішення задач підвищення ефективності вирішення задач системного аналізу.

   Цьому та іншому аспірантів навчатимуть у багатьох цікавих дисциплінах (ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ за спеціальністю 124 – Системний аналіз).

  Наукове керівництво аспірантами здійснюватимуть відомі у цій галузі вчені кафедри САКМІГ:

  1Мокін Борис Іванович (голова проектної групи по спеціальності 124 - Системний аналіз у ВНТУ), який є науковим керівником наукової школи ВНТУ «Розробка математичних моделей процесів, що протікають в енергетичних та екологічних системах, інформаційно-вимірювальних систем та систем автоматичного та автоматизованого керування цими процесами» (дослідження проводяться, починаючи з 1972 р.), академік Національної академії педагогічних наук України по відділенню вищої освіти, заслуженим діячем в галузі науки і техніки України, науковим керівником Науково-дослідних лабораторій «Автоматизовані системи управління в енергетиці та на транспорті», «Екологічні дослідження та екологічний моніторинг» та «Проблеми вищої школи» ВНТУ, спільної з Національною академією педагогічних наук України, по яких було виконано біля 70 науково-дослідних робіт, переважно госпдоговірних, з яких майже усі стосувались тематики системного аналізу складних систем та застосування інформаційних технологій, головний науковий співробітник (за сумісництвом), IEEE Senior Member (США), доктор технічних наук у галузі 12 (на стику спеціальностей 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи та 01.05.04 – Системний аналіз і прийняття рішень). Автор більше 400 наукових публікацій, у тому числі 19 монографій, 6 статей у Scopus, 5 публікацій у Web of Science Core Collection, 287 у Google Scholar, цитування – 562, індекс Хірша – 10, у т.ч. за напрямом спеціальності 124 опублікував більше 150 робіт, у т.ч. 12 монографій (одна – польською мовою), за останні 5 років – біля 30 статей у наукових фахових виданнях. Завдяки роботі з аспірантами та докторантами під його науковим керівництвом було захищено 29 кандидатських та 5 докторських дисертацій (у т.ч. у галузі 12 – 8 кандидатських та 4 докторські дисертації). Головний редактор фахового наукового періодичного журналу «Вісник Вінницького політехнічного інституту». Протягом 1991-1994 рр. був керівником експертної ради ВАК з кібернетики, а протягом 1991-2010 рр. був головою спеціалізованої спецради з захисту докторських та кандидатських дисертації з технічної кібернетики, математичного моделювання та інформаційних технологій, нині є членом цієї спецради. Протягом 2000-2010 рр. був експертом у складі науково-технічної ради при МОН України за напрямком "Кібернетика та інформатика". Є співавтором біля 60 патентів. Кілька його винаходів здобули призові місця на світових виставках, що проводяться кожні 3 роки в одному із європейських міст Всесвітньою винахідницькою організацією IFIA, за що він нагороджений трьома золотими медалями цієї організації.

 2. Завідувач кафедри САКМІГ, доктор технічних наук у галузі 12 (спеціальність 01.05.02 галузі «Інформатика і кібернетика»), професор Мокін Віталій Борисович, який, з питань впровадження інформаційних технологій у сфері екології є радником голови Державного агентства водних ресурсів України (з 2009 по цей час), був радником міністра охорони навколишнього середовища України (2009-2010), експертом проектів ООН (2009-2012), ЄС (2007-2008, 2011-2012), україно-шведського проекту (2009-2014), проекту Нідерландів (2008-2009), з 2014 р. є експертом проекту ОБСЄ по управлінню водними ресурсами з використанням ІТ, з урахуванням змін клімату, був членом технічної координаційно-експертної ради з питань інформатизації при міському голові м. Вінниця В.Б. Гройсмані (2010-2014), був членом дорадчого комітету зі сталого енергоефективного розвитку міста Вінниці при Вінницькій міськраді (2010-2014), є головою комісії з впровадження ІТ в систему управління довкіллям та природокористуванням та головою комісії з питань освіти, науки та євроінтеграції Громадської ради при Мінприроди. З 2000 р. є завідувачем, а з 2006 р. - науковим співкерівником НДЛ екологічних досліджень та екологічного моніторингу (ЕДЕМ)Був науковим керівником більше 40 науково-дослідних робіт, переважно госпдоговірних, зі створення інформаційних систем у межах фінансування проектів ООН, Єврокомісії, 5 міністерств та ЦОВВ України, ОДА та облрад 7 областей України, 2 наукових установ. Підготував 5 кандидатів технічних наук з числа аспірантів у галузі 12 - Інформаційні технології:

 • Ящолт А. Р. «Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості води», 2009 р.
 • Крижановський Є.М. «Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод», 2010 р.
 • Сторчак В. Г. «Інформаційна технологія автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем», 2011 р.
 • Гавенко О. В. «Інформаційна технологія для побудови аналітичних геоінформаційних систем багатозв'язних просторово-розподілених об'єктів», 2013 р.
 • Бурбело С. М. «Технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами», 2013 р.

В даний час Мокін В.Б. керує 3 аспірантами зі спеціальності 122 (05.13.06) з тематики ІТ для моделювання та управління станом багатозв’язних систем. Член 2-х спеціалізованих вчених рад у галузі ІТ у ВНТУ (з 2007 р.) та в Інституті телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України (з 2009 р.). Має 380 наукових публікацій, у т.ч. за напрямом спеціальності 124 (та 122)  опублікував більше 250 публікацій, у т.ч. 9 монографій (одна – з управління річковою системою – англійською мовою спільно зі шведами, 2014, є у Web of Science), біля 100 статей у фахових виданнях України, у міжнародних наукометричних базах видань: 5 статей у виданнях зі Scopus, 3 статті у Web of Science Core Collection, 162 публікації у Google Scholar (кількість цитувань – 335, індекс Хірша – 8). Має 42 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на комп’ютерні програми. 

 3. К.т.н. у галузі 12 (спеціальність 05.13.06 - Інформаційні технології), доцент Ящолт Андрій Русланович - є експертом проекту ОБСЄ по управлінню водними ресурсами з використанням ІТ, з урахуванням змін клімату. Є заступником голови комісії з впровадження інформаційних технологій у систему управління довкіллям та природокористуванням Громадської ради при Мінприроди та при ній - головою секції з впровадження ІТ у систему управління природокористуванням. Брав участь у виконанні майже 20 НДР, у т.ч. в НДР на замовлення Програми розвитку ООН (UNDP), Вінницької і Полтавської облдержадміністрацій, Криворізької міськради та підрозділів Держекоінспеції і Держводагентства України. Був відповідальним виконавцем у більш як 10 НДР, переважно госпдоговірних (на замовлення Херсонського обласного та міжрайонних управлінь водного господарства). Автор понад 50 наукових праць, у т.ч. 14 публікацій у фахових виданнях України, 2 монографій. Має 1 статтю у Scopus та 1 у Web of Science Core Collection, у Google Scholar – 26 публікацій (цитування – 20, індекс Хірша – 2). Має 5 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твори (комп’ютерні програми). У співавторстві зі студентами має 23 публікації, був науковим керівником 7 магістерських кваліфікаційних робіт. Має право на наукове керівництво аспірантами.

4. К.т.н. у галузі 12 (спеціальність 01.05.02 галузі «Інформатика і кібернетика»), доцент Горячев Георгій Володимирович - керував аспірантом зі спеціальності 01.05.02 галузі «Інформатика і кібернетика», який зараз завершує свою дисертацію.

Для захисту дисертацій на здобуття доктора філософії зі спеціальності 124 у ВНТУ буде утворюватись разова спеціалізована вчена рада. 

 


 Вартість навчання

Очікуються бюджетні місця за усіма спеціальностями кафедри усіх рівнів. Проводиться набір і за контрактом. У нас прийнятна вартість навчання

Контактна інформація

Україна Вінниця ВНТУ

21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, 7 корпус, к. 209-210, 308-310.

Факультет комп'ютерних систем і автоматики.

Телефони кафедри: (0432) 59-84-77, (0432) 43-77-22. Факс (канцелярія університету): (0432) 46-57-72.


 

 

На сайті 38 гостей та відсутні користувачі