Навчальні дисципліни

Компоненти професійної та практичної підготовки за вільним вибором студентів


Бакалаврат: спеціальність 124 - "Системний аналіз"

Управління складними системами  або 

Методи ідентифікації систем

Сховища даних  або  

Оперативна аналітична обробка даних

Моделювання екологічних та соціально-економічних процесів  або   Технології моделювання процесів
Інформаційні технології моніторингу та аналізу стану складних систем або  Інтелектуальний аналіз даних
Аналіз даних ГІС-засобами або  Технології просторового аналізу даних
Технології програмування мобільних пристроїв або  Кросплатформне програмування
Теорія керування або  Керування динамічними системами
Математичні основи кібернетики або  Теорія оптимального керування

 


Бакалаврат: спеціальність 126 - "Інформаційні системи та технології" (освітня програма "Прикладні інформаційні технології")

Інформаційні технології моніторингу та аналізу даних  або  Інтелектуальний аналіз даних
Геоінформаційні технології та системи  або   Технології просторового аналізу даних
Прикладні інформаційні технології  або   Технології машинного навчання
Інформаційні технології обробки зображень  або  Технології глибинного навчання
Системи підтримки прийняття рішень або  Експертні системи
Обробка великих масивів даних або  Хмарні технології
Аналіз зображень або  Комп’ютерна графіка
Тестування програмного забезпечення або  Якість програмного забезпечення та тестування

 


Магістратура: спеціальність 126 - "Інформаційні системи та технології"

 


Взагалі викладачами кафедри САКМІГ викладаються навчальні дисципліни для таких спеціальностей, спеціалізацій та рівнів підготовки (навчально-методичне забезпечення розміщено за адресою)

 

Бакалаврат: спеціальність 124 - "Системний аналіз (раніше - однойменний напрям 6.040303)

 

 Управління вимогами та консалтинг

Бізнес-аналітика

Робота з мобільними пристроями

Розробка та впровадження програмних продуктів  

Аналіз та обробка даних

 

Бакалаврат: спеціальність 126 - "Інформаційні системи та технології" (спеціалізація "Прикладні інформаційні технології")

Розробка та впровадження програмних продуктів та інформаційних систем

Управління проектами, створення стартапів, Інтернет речей, SMART-технології

Робота з мобільними пристроями

Інформаційні технології моніторингу та аналізу стану складних систем

Системний аналіз та обробка даних, бізнес-аналітика

Викладачами інших кафедр, також викладаються такі професійно-орієнтовані дисципліни:

 Магістратура: спеціальність 126 - "Інформаційні системи та технології" 

Аспірантура: спеціальність 124 - "Системний аналіз"

Викладачі інших кафедр будуть викладати такі дисципліни:

та ін.

Аспірантура: спеціальність 126 - "Інформаційні системи та технології" (вибірковий блок ""Інформаційні технології системного аналізу")

Викладачі інших кафедр будуть викладати такі дисципліни:

та ін.

Дисципліни секції "Інженерна та комп'ютерна графіка" кафедри САКМІГ

 


Навчально-методичні комплекси дисциплін >>>