Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Участь кафедри САКМІГ у нараді Вінницької ОДА, яка була присвячена системному аналізу та прогнозуванню балансу поверхневих, ґрунтових та підземних вод Вінницької області для забезпечення потреб водопостачання

3 жовтня відбулась чергова нарада у заступника голови Вінницької ОДА Василя Броварника, присвячена системному аналізу та прогнозуванню балансу поверхневих, ґрунтових та підземних вод Вінницької області для забезпечення потреб водопостачання (за участі начальника відділу водних ресурсів і ТЕБ Наталії Бедзь та провідного гідролога Юрія Гаврикова Вінницького регіонального упрводресурсів Держводагентства, начальника управління Департаменту екології та природних ресурсів ВінОДА Андрія Магери (Андрій Магера), заступника начальника Держеконіспекції Ігоря Осадчука (Игорь Осадчук), начальника Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури ВінОДА Сергія Волкова, головного інженера КП "Вінницяводоканал" Олега Шведова та мене як фахівця з системного аналізу складних систем та розробки водогосподарських балансів великих річок України - р. Південний Буг, Дністер, Сіверський Донець, Прип'ять на замовлення Держводагентства та ОБСЄ). Завідувач кафедри САКМІГ, проф. Мокін В. Б. доповів та чітко показав які у нас є проблеми, яких даних моніторингу не вистачає і де їх взяти, які дані викликають сумнів і де можна взяти кращі, які були прогнози 5 років тому (з урахуванням змін клімату) і яка картина вирисовується зараз по факту, де у нас можуть бути резерви, на що ми можемо вплинути, а на що - наврядчи, та намітив 20 шляхів мінімізації проблеми, у т.ч. з використанням світового досвіду та сучасних досягнень вітчизняних вчених і фахівців. Далі була цікава дискусія по усіх питаннях. Василь Броварник все узагальнив і поставив нам задачу проводити подальші консультації, знайти дані, яких не вистачає, та розробити конкретні рекомендації місцевих органам влади (міськрадам і сільрадам) що робити зараз і в подальшому, щоб забезпечити жителів області водою достатньої кількості належної якості.

Завершився перший етап робіт зі створення міжнародної веб-системи для побудови водогосподарського балансу басейну річки Дністер та його прогнозування до 2050 року

Вчені кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки (САКМІГ) факультету комп’ютерних систем і автоматики Вінницького національного технічного університету завершили перший етап робіт зі створення міжнародної веб-системи для побудови водогосподарського балансу басейну річки Дністер та його прогнозування до 2050 року, з урахуванням змін клімату, в межах проекту «Зміна клімату та безпека у Східній Європі, Центральній Азії та на Південному Кавказі», який виконується Європейською економічною комісією ООН та ОБСЄ під егідою ініціативи «Навколишнє середовище та безпека» (ENVSEC), за фінансової підтримки Інструменту стабільності Євросоюзу та Австрійського агентства розвитку.

На попередніх етапах цього проекту за участі міжнародних експертів з України, Молдови та Польщі вчені кафедри САКМІГ під керівництвом доктора наук, професора Віталія Мокіна розробили методику побудови водогосподарського балансу басейну транскордонної річки Дністер та створили комп’ютерну програму для виконання усіх розрахунків за нею. Програма впроваджена в Україні (у Державному агентстві водних ресурсів України та його Дністровсько-Прутському басейновому (ДП БУВР, м. Чернівці), Львівському, Івано-Франківському, Тернопільському, Хмельницькому, Вінницькому та Одеському управліннях водних ресурсів, тобто усіх областей України, розташованих у басейні Дністра) та у Молдові (Апеле Молдовей (це – аналог Держводагентства України), у Гідрометцентрі та в Академії наук Молдови). Викладачі ВНТУ провели навчання роботі з програмою у м. Кишинів. Випробування були успішними, але довели необхідність створення веб-версії системи для більш зручного обміну даними моніторингу.

В басейні Дністра – десь третина водогосподарських ділянок, де частина водозбору розташована в Україні, а частина – у Молдові і тому для побудови балансу спочатку потрібна консолідація даних обох країн. На засіданні робочої групи ОБСЄ у Києві у квітні 2016 року за участі представників урядів України і Молдови, де модератором був Віталій Мокін, було затверджено технічне завдання на цю веб-систему, затверджена кандидатура її системного адміністратора (працівник ДП БУВР, Чернівці) та його помічників (офіційних представників урядів України (Київ) та Молдови (Кишинів)), затверджені регламенти та алгоритми наповнення і обробки даних системи, системного адміністрування. Передбачено і дещо більший у порівнянні з локальною версією функціонал щодо побудови коротко- та довгострокових прогнозів балансу за різних сценаріїв змін продуктивних сил в басейні. Передбачено і варіант даних у відкритому доступу для широких верств населення. На даний момент вже систематизовано усі дані, сформована оптимальна база даних, визначено ролі та права доступу користувачів щодо усіх даних системи.

На другому етапі (до кінця липня) буде створена пілотна версія цієї веб-системи. Її також створюють викладачі та студенти кафедри САКМІГ ВНТУ у галузі 12 – Інформаційні технології.

Науково-практична конференція із міжнародною участю "Вода: проблеми та шляхи вирішення. Охорона водойм від забруднення стічними водами"

25 червня у м. Кілія Одеської області завершилась науково-практична конференція із міжнародною участю “Вода: проблеми та шляхи вирішення. Охорона водойм від забруднення стічними водами».

На цій конференції зав. каф. САКМІГ Мокін В.Б. виступив з доповіддю на тему «Програмно-інформаційне забезпечення підтримки прийняття рішень для вирішення проблем з управління водними ресурсами і водним господарством регіону».

В межах цієї ж конференції 22 червня керівництво Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України вручило Мокіну Віталію Борисовичу нагороду – диплом «Еколог року-2016» за результатами його роботи у цій раді протягом усієї її каденції, яка добігає кінця, на посадах Голови Комісії з питань освіти, науки та євроінтеграції, Голови Комісії з впровадження інформаційних технологій у систему управління довкіллям та природокористуванням, заступника з питань управління водними ресурсами голови Комітету з питань управління відходами та ресурсами, члена Комітету з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи та члена Комісії по Програмі "Горизонт 2020", у т.ч. за проведення Міжнародних конкурсів найкращих робіт з комп'ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів та іншу громадську освітню, наукову та експертну діяльність.

Захист дипломних робіт зі спеціальності 7.05010105 - Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Відповідно до навчального графіка, захист проводився 14 червня 2016 року. До захисту було допущено чотири особи, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою «Спеціаліст». Тематика дипломних робіт повністю відповідала спеціальності 7.05010105. Роботи були присвячені розробці аналітичних інформаційних систем і програм з використанням сучасних баз даних, веб-технологій, додатків мобільних пристроїв, ГІС-технологій та інших інформаційних технологій, а також створенню систем комп’ютерного мобільного екологічного моніторингу.

Розробка комп’ютерних програм та методик обробки даних екологічного моніторингу проводилась з використанням новітніх технологічних та наукових досягнень, а також згідно останніх інструктивних і нормативних документів і правил галузі.

Усі дипломні роботи були присвячені важливим проблемам, пов’язаним з автоматизацією обробки просторово-розподілених даних та даних екологічного моніторингу, а їх результати будуть використані у реальній роботі підприємств, екологічних державних і громадських установ чи у науковій діяльності або у навчальному процесі. Одна дипломна робота має акт впровадження отриманих результатів у Вінницькому обласному Гідрометцентрі. Також, результати усіх робіт рекомендовані до впровадження і будуть використовуватись у навчальному процесі спеціальностей як 7.05010105, так і 8.05010105.

 

Результати усіх 4-х дипломних робіт доповідались на наукових конференціях, причому деякі —  на 3-х, у т.ч. 2-х міжнародних, конференціях, а результати 3-х дипломних робіт опубліковані у різних виданнях, у т.ч. у збірці наукових праць Національної академії наук України (м. Київ). Одна робота перемогла на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових праць у номінації «Застосування ІТ в гідрометеорології» (м. Одеса), а інша —  у Хакатоні Вінницької міськради.

В усіх роботах окремі розділи або вся дипломна робота розроблені з використанням САПР, ГІС, СУБД. Студенти-дипломники проявили високу теоретичну підготовку та добре володіння практичними навичками використання інформаційних технологій у галузі комп’ютерного економічного та екологічного моніторингу, засобами математичного аналізу, обробки даних, моделювання та методами наукових та інженерних досліджень.

Інтерв'ю Мокіна В.Б. у передачі «Вінниця в часі» на Вінницькому обласному державному телебаченні (ВДТ-6)

2 червня 2016 року Мокіна В.Б запросили на розмову до Андрія Орленка у його передачу «Вінниця в часі» на Вінницькому обласному державному телебаченні (ВДТ-6).

Віталій Борисович був запрошений як експерт проектів ООН, ОБСЄ та ЄС, а також як завідувач кафедри системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки (САКМІГ) (http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/) факультету комп'ютерних систем і автоматики (http://inaeksu.vntu.edu.ua/) Вінницького національного технічного університету.

Піднімали питання проблем євроінтеграції України в ЄС, проблеми моніторингу довкілля в Україні, проблеми управління водними ресурсами та що гарного вже зроблено в Україні з цих питань, зокрема, у Вінниці - колективом науковців та студентів моєї кафедри САКМІГ. Приділили також увагу відношенню до наших вчених-експертів за кордоном.

Переглянути відео

 

​День Південного Бугу

18 травня розпочалось святкування Дня р. Південний Буг (деталі - нижче).

Мокін В.Б. привітав присутніх на цьому заході із святом. Розповів про ті цікаві і важливі дослідження, які викладачі нашої кафедри САКМІГ спільно зі студентами нашого Вінницького національного технічного університету здійснювали разом із фахівцями БУВР р. Південний Буг. Про ті інформаційні системи моніторингу стану вод та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами, які були нами розроблені спочатку для цієї нашої річки, а потім – впроваджені і для більшості інших великих річок України, а також і в інших країнах світу.

Проінформував про ті спеціальності, на які ми набираємо у цьому році абітурієнтів на факультеті Комп’ютерних систем і автоматики ВНТУ (http://inaeksu.vntu.edu.ua/page/fieldsofstudy): «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (у т.ч. на спеціалізацію нашої кафедри САКМІГ – «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», де ми якраз і будемо вчити створювати вище згадані інформаційні системи). Усім бажаючим вручив інформаційні матеріали «Абітурієнту» про наші спеціальності та про наш факультет.

На самому заході мені особливо сподобались малюнки дітей, присвячені басейну р. Південний Буг, авторам яких в.о. начальника ВРУВР Ірина Войтюк вручала грамоти і призи. В усіх цих малюнках була цікавою не стільки майстерність виконання (звичайно, у кожного – свій рівень, в залежності від віку – це 7 чи 13 років), скільки - певна ідея. Чи-то екосистема річки зі збалансованим розвитком, який вони хотіли б бачити, чи-то екологічні проблеми та їх наслідки, навіть, зображення дитини зі сльозами на очах як реакції на певні негаразди. Все це показує глибоке розуміння існуючих проблем, їх впливу на суспільство та напрямків їх подолання (навіть, якщо проектувати композицію та/чи реалізовувати її допомагали батьки).

 

Результати XXIII Всеукраїнської комплексної олімпіади з математики, фізики та інформатики “Турнір чемпіонів”

У Фізматгімназії № 17 м. Вінниці завершилась XXIII Всеукраїнська комплексна олімпіада з математики, фізики та інформатики “Турнір чемпіонів”.
Переможці отримали багато цінних призів. Особливо вразив учень 11-го класу ФМГ № 17 (на фото з учнями він – у темному костюмі) – він є призером Всеукраїнських олімпіад з математики та інформатики, а на цій олімпіаді став переможцем з фізики. Справжнє підтвердження фундаментальності його знань та рівня підготовки у ФМГ № 17. На фото – команда ФМГ № 17, яка посіла 2-ге командне місце у загальному командному (комплексному) заліку, але 1 місце – з інформатики. Я запросив їх вступати до нас у Вінницький національний технічний університет. У нас на Факультеті комп’ютерних систем і автоматики якраз здійснюється набір на такі спеціальності галузі 12 – інформаційні технології:
122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціалізації «Інформаційно-комп’ютерні технології» (http://aivt.aluxe.me/ua/abiturientu/), яку готує кафедра АІВТ, та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/), яку готує моя кафедра САКМІГ);
124 – Системний аналіз (http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/), яку теж готує кафедра САКМІГ.
Переможцем же стала команда з м. Харків.

XXIII Всеукраїнська комплексна олімпіада з математики, фізики та інформатики “Турнір чемпіонів”

30 квітня 2016 року у Фізматгімназії № 17 м. Вінниці розпочалась XXIII Всеукраїнська комплексна олімпіада з математики, фізики та інформатики “Турнір чемпіонів”. Були присутні команди з 8-11-х класів 12 навчальних закладів (гімназій, ліцеїв, шкіл) України (Вінниця, Київ, Харків та ін.), які є призерами предметних олімпіад з фізики, математики та інформатики всеукраїнського рівня. 
Я привітав учасників та організаторів цих змагань від імені Вінницького національного технічного університету. Відзначив, що наш університет є флагманом освіти у нашому регіоні, зокрема саме у нас регулярно проводиться півфінал чемпіонату світу з програмування та саме у нас проводиться підготовка усіх спеціальностей ІТ-галузі. Університет відомий своїми випускниками - якраз присутнім на заході головним його організатором Олександром Георгійовичем Домбровським, який закінчив факультет нашого університету, який нині має назву комп’ютерних систем і автоматики (КСА) .
При цьому, наприклад, у спеціалізації «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», яку готує наш факультет КСА, навчають як управляти безпілотними літальними апаратами. Для того, щоб розрахувати і реалізувати точну траєкторію польоту квадракоптера, потрібні досить значні знання в галузі якраз фізики, математики та інформатики.
Відзначив, що відкриття олімпіади символічно збігається з 100-річчям з дня народження батька теорії інформації Клода Шеннона, який саме поєднав знання з математики, фізики та заклав основи інформатики, запропонувавши ряд технічних рішень та основ теорії інформації та зв’язку, що використовуються і по-сьогодні. І, можливо, у залі присутні нові Клоди Шеннони, яким вдасться в майбутньому нові подібні звершення.
Побажав усім творчих успіхів та щоб переміг достойний.
На початку заходу виступив народний депутат Верховної ради України Олександр Домбровський, який привітав усіх присутніх, відзначив необхідність розвитку науки і техніки, про те, що він бачив на виставці у Ганновері, з якої він щойно повернувся, про необхідність того, що слід розвивати потенціал власних фахівців і науковців та створювати їм умови, щоб вони, у свою чергу, розвивали потенціал України, а не інших країн світу. Після цього він офіційно відкрив олімпіаду.
Також, звучали привітання представників департаментів освіти Вінницької ОДА та міськради, членів журі та організаторів олімпіади, у т.ч. директора ФМГ № 17 Валентини Михайлівни Нестюк та головного ініціатора та організатора цієї олімпіади, яким є Юрий Пасихов – людини, без якої ця олімпіада ніколи б не з’явилась і не проводилась, у т.ч. у цьому році.
Для учасників заходу був гарний концерт.
Команди приступили до змагань. Підведення підсумків відбудеться 3-го травня.

Кафедру КЕЕМІГ перейменовано

Кафедра комп'ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки (КЕЕМІГ) з 14 квітня 2016 року змінила назву на Кафедра системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки (САКМІГ) відповідно до рішення Вченої ради ВНТУ, протокол №11 від 14 квітня 2016 року та наказу ректора №95 від 14 квітня 2016 року.

Перемога на конкурсі студентських робіт

Студент групи О-14 Павлов В. С. (наук. керівник - Скорюкова Я. Г.) прийняв участь у 2-му турі Всеукраїнського конкурса студентських наукових робіт 2015/2016 навчального року з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», який проводився в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). 

За результатами ІІ-го туру Конкурсу в березні 2016 р. в НТУ “ХПІ” він отримав диплом 1-го ступеня.

Вітаємо Павлова В.С. та його наукового керівника Скорюкову Я. Г.

 

Ще одна стаття наших викладачів у Scopus!

Вітаємо завідувача кафедри КЕЕМІГ, професора Мокіна В.Б. та аспірантку цієї ж кафедри Вуж Т.Є. з публікацією їх статті "Control and minimization of allergenic plants impact on bronchial asthma morbidity, based on spatial-temporal data model" (http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2478653) у виданні, яке входить в усі найвідоміші міжнародні наукометричні бази виданьScopus, Web of Science, Google Scholar та ін.

Запрошуємо до вступу на нову спеціальність

Запрошуємо до вступу на нову спеціальність 124 – «Системний аналіз» галузі 12 – «Інформаційні технології», яку у Вінницькій області готує тільки наш університет. Системні аналітики, у т.ч. бізнес-аналітики, системні архітектори, бізнес-архітектори, консультант-аналітики, фахівці з консолідування інформації, виконують провідні ролі у підприємствах та установах і входять до ТОП-списку найбільш високо оплачуваних фахівців ІТ-сектору. Їх основною задачею є забезпечення взаємодії із замовником та виконавцями, розроблення концепції інформаційної системи, технічного завдання на неї, проектування та оптимізація архітектури, координування усіх робіт зі створення систем, їх тестування та впровадження. У підприємствах та установах будь-якого, а не тільки ІТ-сектору, системні аналітики здійснюють консультування керівників з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, технологічної, технічної, експертної діяльності.

Вони виконують аналіз ринку, створення та ведення CRM-систем, оптимізацію на їх основі маркетингу продажів, обслуговування клієнтів тощо, виконують фінансовий, асортиментний, геомаркетинговий аналіз та ін. Для цього треба знати сучасні технології обробки та аналізу інформації, створення програмних продуктів та інформаційних систем, у т.ч. систем E-GOV, працювати з веб-сервісами тощо. За основу було взято навчальний план НТУУ «КПІ». У ВНТУ є своя потужна наукова школа з розробки моделей процесів та систем автоматичного та автоматизованого керування ними, на випусковій кафедрі http://mmss.vntu.edu.ua/ працюють відомі в ІТ-сфері як в Україні, так і за кордоном вчені, що є й експертами проектів ООН, ЄС та ОБСЄ. В кожній області України ними впроваджено та використовується по декілька різних інформаційних систем.

У Вінницькому технічному ліцеї завершився ІІ Міський турнір «Математичні бої»

30 жовтня у Вінницькому технічному ліцеї 18 команд зі шкіл міста Вінниці, у т.ч. 5 команд з Фізмат-гімназії № 17 та команди з Технічного ліцею, Ліцею № 7, Гуманітарного ліцею № 1, загальноосвітніх шкіл № 3, 6, 12, 14, 16, 18, а також з Тиврівського ліцею-інтернату, два дні змагались у розв’язанні математичних задач. Команди змагались у старшій (10-11 класи), середній (9 клас) та молодшій (7-8 класи) лигах. Змагання проходять у вигляді дискусії: доповідач з однієї команди, опоненти з іншої і журі, яке ставить оцінки обом. Було цікаво спостерігати за баталіями, які розвернулись у фіналі старшої ліги.
У старшій лизі переможцями виявились одна з команд Фізмат-гімназії № 17 (на фото) та команд з Вінницького технічного ліцею. Переможці отримали призи від народного депутата України Олександра Домбровського. 
Головний організатор змагань – вчитель математики Технічного ліцею, колишній випускник нашого Вінницького національного технічного університету Ігор Клочко.
Я виступив на урочистостях з нагоди завершення конкурсу та закликав учасників змагань поступати на відкриту на нашій кафедрі КЕЕМІГ ВНТУ нову спеціальність 124 – «Системний аналіз» галузі 12 – «Інформаційні технології» (старий шифр – напрям бакалаврату 6.040303). Адже саме вона потребує значної математичної підготовки, але дозволяє досягти на її основі великих успіхів в обробці даних, прийнятті оптимальних рішень, створенні потужних аналітичних інформаційних систем. Жоден успішний проект чи підприємство зараз не обходиться без аналітика, який визначає політику компанії, впровадження стартапу чи продукції тощо (більш докладно про це див. на сайті кафедри КЕЕМІГ:http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/entrant-home-ua).

 

Успіхи випускників кафедри КЕЕМІГ

Кафедра КЕЕМІГ завжди рада успіхам наших випускників.

Представляємо Вам новий веб-сервіс від випускника нашої кафедри зі спеціальності "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" Івана Мурзака (Ivan Murzak ), який від створив разом зі своїми друзями. Просим підтримати його на Google Play. Поки сервіс доступний тільки англійською, але вони працюють і над українською локалізацією.

Деталі тут: «Не забудь купить хлеба»: приложение Capitan для создания списков покупок от украинских разработчиков получило признание Mashable и вышло в топ Product Hunt

12002125_1185268328166957_936370996516457132_n

Професор Мокін В.Б. про проект ОБСЄ «Зміна клімату та безпека в басейні р. Дністер»

20 жовтня у м. Кишинів у межах проекту ОБСЄ «Зміна клімату та безпека в басейні р. Дністер» ми з Андрієм Ящолтом провели тренінг з питань розрахунку водогосподарського балансу в басейні Дністра, в якому взяли участь провідні фахівці з установ та відомств Молдови, що займаються управлінням водними ресурсами: Міністерства екології, Агентства «Апеле Молдовей» (молдавський аналог Держводагентства України) та Басейнового водогосподарського управління, Державної гідрометеорологічної служби, Інституту екології та географії АН Молдови, Інституту геології та сейсмології АН Молдови та Проектного інституту «Аквапроект». Ми навчили фахівців користуватись нашою комп'ютерною програмою для розрахунку водогосподарського балансу в басейні Дністра та його прогнозування на період до 2050 р. Програма реалізує методологію, розроблену нами спільно з іншими експертами проекту (д.г.н. Василь Гребінь із КНУ, доц. нашої кафедри КЕЕМІГ ВНТУ Євген Крижановський) та обробляє дані, зібрані майже протягом двох років експертами проекту ОБСЄ з України (Віра Балабух, УкрНДГМІ та ін.), Молдови (Герман Беженару, Орест Мельничук, Анатолій Завадський та ін.) та Польщі. Програма отримала схвальні відгуки. Ми відповіли на усі запитання молдовських колег, обговорили перспективу розвитку цієї системи. Аналогічну програму наші молдовські колеги хочуть тепер мати і по басейну Дунаю.

 

21 жовтня ми з Андрієм Ящолтом займались інсталюванням нашої комп'ютерної програми для автоматизованого розрахунку водогосподарського балансу в установах Молдови: Агентство «Апеле Молдовей», Басейнове водогосподарське управління та Держгідрометслужба. У кожній тепер є комп’ютер чи комп’ютери та підготовлені фахівці, які можуть проводити усі розрахунки. Також обговорили перспективу відомчої взаємодії з обміну даними з провідними фахівцями кожної установи (учора ми зустрічались тільки з представниками установ – сьогодні представництво було ширшим).
Я і голова нашої делегації ОБСЄ від України провели зустріч з директором Агентства «Апеле Молдовей», який запевнив нас, що він бачить перспективу та практичну цінність задачі прогнозування водогосподарського балансу (раніше він очолював Басейнове управління) і що він цікавився усіма етапами її розв'язання з боку Молдови під час виконання проекту та збирання для нього необхідних даних. Я, у свою чергу, поділився провідним досвідом України з розв’язання цього питання щодо проведення водогосподарського районування України (2012 р.), розробки методики побудови водогосподарського балансу та її апробування на внутрішньоукраїнському басейні р. Південний Буг (2013 р.). Та і нинішня задача з адаптування цієї методики до транскордонного басейну Дністра (2014-2015 рр.) теж була внесена саме Держводагентством України як пріоритетна задача України у проекті ОБСЄ (Молдова, до речі, одразу це підтримала). Також, під час зустрічі була приділена увага подальшим крокам уряду Молдови з вирішення цієї проблеми, у т.ч. шляхом імплементації результатів проекту ОБСЄ, питання транскордонного обміну даними з Україною та питання законодавчого затвердження необхідності побудови цього балансу. Я звернув увагу, що в Україні зараз, згідно чинних інструкцій, дозвіл на водокористування видається тільки на основі попередньої побудови такого балансу для відповідної ділянки річки, щоб уникнути неконтрольованих водозаборів, що у меженний період можуть призвести до загибелі водних екосистем на окремих маловодних ділянках.

У Кишиневі 22 жовтня пройшло 11-те засідання Робочої групи зі зниження ризику повеней та адаптації до змін клімату за участі представників Європейської економічної комісії ООН, Програми розвитку ООН, ОБСЄ, країн ЄС, ENVSEC, України та Молдови. Я зробив доповідь на тему «АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР И ЕГО ПРОГНОЗА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА», де підвів підсумки нашої дворічної роботи та тренінгів, що провели у Кишиневі протягом 20-21 жовтня 2015 року, та взяв участь у роботі груп та в обговореннях.

Завідувач кафедри КЕЕМІГ, д.т.н., професор Мокін В.Б.

 

 

 

Перемога команди студентів ВНТУ «EcoSoft» на Хакатоні Вінницької міськради «Вінниця – розумне місто»

Перемога команди студентів ВНТУ «EcoSoft» на Хакатоні Вінницької міськради «Вінниця – розумне місто» (http://appclub.im/events/details/11050), який завершився сьогодні у приміщенні зали засідань ВМР. Капітаном нашої команди є Богдан Собко – студент спеціальності «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» напряму «Комп’ютерні науки» кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки (КЕЕМІГ) ВНТУ (http://mmss.vntu.edu.ua/index.php/ua/entrant-home-ua). Це – вже другий Хакатон, який проводить Вінницька міськрада за тематикою питань, корисних для вінничан, які треба вирішити за 24 години. І вже вдруге команда нашої кафедри КЕЕМІГ є серед переможців.
Команда розробила веб-сервіс, який дозволяє визначати комплексний екологічний ризик у заданій точці міста (наприклад за GPS-координатами користувача), який враховує напрям і силу вітру, визначає які фактори забруднення атмосферного повітря можуть впливати на Вас і з якою силою (автостради, стаціонарні джерела викидів, сміттєзвалища, паління листя тощо). Інформація береться з відкритих веб-ресурсів (метеодані, місця розташування об’єктів на Google Maps та ін.), але її можна доповнювати і самотужки просто зі смартфона чи ноутбука. Для цього передбачено режим «Громадський екоінспектор». Наповнення системи може бути заохочено у межах чергового Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля серед учнів та студентів (номінація «Найкраще інформаційне наповнення»), який вже 5 разів організовувала теж наша кафедра.
Іншими учасниками команди є студенти бакалаврату «Комп’ютерні науки»: розробка алгоритму автоматизації процесу визначення об’єктів, які потрапляють в сектор впливу вітру на користувача, на етапі проектної підготовки рішення (у самому Хакатоні він участі не брав) – Олександр Крилик (4-й курс), створення та автоматизація обробки мережевої бази даних – Олександр Дикий (4-й курс), створення веб-сайту, розробка інтерфейсу та автоматизація обробки дій користувачів – Юрій Погорелюк (2-й курс). Допомагав із веб-дизайном системи та дизайном інтерфейсу студент напряму «Програмна інженерія» ВНТУ – Андрій Андрієв (2-й курс).
Переможці отримали призи від спонсорів конкурсу – компаній Київстар, Win Interactive, Delphi, Вінницької міськради та ін. Але найбільш цінним є набутий досвід командної роботи та можливість розкрити себе під час розв’язання цікавої задачі.
Роботу над удосконаленням веб-сервісу планується продовжувати, зокрема це буде робити Богдан Собко у межах свого дипломного проектування. 
Цим веб-сервісом вже зацікавились громадські природоохоронні організації Вінниччини. Планується залучати до наповнення та розвитку сервісу і аспірантів та студентів-екологів нашого університету.

 

Атестація аспірантів на кафедрі КЕМІГ

13 жовтня відбувалась атестація аспіранта Дзюняка Д.Ю., який навчається 3-й рік з відривом від виробництва за спеціальністю 01.05.02 – 

«Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Ведеться робота над дисертацією. Було розроблено новий метод та технологію розв’язання задачі моніторингу та прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту. Технологія основана на використанні мобільних пристроїв для спостереження за станом атмосферного повітря та за джерелами його забруднення. Для обробки даних використовуються сучасні інформаційні технології (веб- та ГІС- технології). Було удосконалену методологію побудови універсальної інформаційно-вимірювальної системи оперативного екологічного моніторингу, створено реальний прототип та проведено успішні випробування на вулицях м. Вінниці.

Дисертація готова на 85 відсотків. Перший розділ готовий на 95%, другий на 70%, третій – 95%, четвертий – 85%.

Готується впровадження результатів у громадській організації НГО «Зелений КІТ» та ПП «ІнтерЕко».

Публікація статей.

1.     Подано до друку статтю «Метод та технологія моніторингу стану атмосферного повітря за допомогою універсальної інформаційно-вимірювальної системи з використанням мобільних пристроїв» в журнал «Наукові праці ВНТУ».

2.     Подано до друку статтю «Побудова універсальної інформаційно-вимірювальної системи оперативного екологічного моніторингу з використанням мобільних пристроїв» в журнал «Вісник ВПІ».

3.     Готується стаття у фаховий журнал "Науковий вісник НГУ" (SCOPUS)  за результати досліджень забруднення атмосферного повітря м. Кривий Ріг.

4.     Проаналізувавши європейські моделі поширення забруднення у атмосферному повітрі (TAPM, SOSE та ін.) готується стаття по результатам удосконалення та адаптації цих моделей до українських умов.

Виступи на конференціях з публікацією матеріалів доповідей.

1.     Подано матеріали тез «Інформаційно-вимірювальні системи для ідентифікації параметрів моделі забруднення атмосферного повітря автотранспортом з використанням мобільних пристроїв та  фотометричних, у т.ч. лазерних, пристроїв і систем» на конференцію «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах». Найкращі тези будуть рекомендовані до опублікування у журналі SPIE (SCOPUS).

2.     Було прийнято участь у конференції «XLIV Регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 11—13 березня 2015» та опубліковано тези доповіді «Практична реалізація сучасної мобільної системи веб-моніторингу та експрес-аналізу стану повітряного середовища»

3.     Було прийнято участь у конференції «XIV Міжнародна науково-практична конференція: Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: 5-9 жовтня 2015 р.» та опубліковано тези доповіді «Технологія оперативного екологічного моніторингу стану повітряного середовища та пересувних джерел його забруднення».

4.     Було прийнято участь у конференції «V-й Всеукраїнський з’їзд екологів із міжнародною участю, 23-26 вересня 2015 р.» та опубліковано тези доповіді «Практична реалізація мобільної аналітичної комп’ютерної системи моніторингу стану атмосферного повітря з підсистемою веб-аналізу та виведення даних на геопортал».

5.     Було прийнято участь у конференції «Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 23-26 квітня 2015 року» та опубліковано тези доповіді «Мобільна аналітична комп’ютерна система для оперативного моніторингу стану атмосферного повітря міста».

Науково-методична та педагогічна робота.

1.     Проводив  лекційні заняття з дисципліни «Екологічна кібернетика» для студентів-екологів.

2.     Взяв участь у роботі журі ІІ Міжнародний конкурс найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів (згідно наказу ректора ВНТУ від 27 лютого 2015 року № 51).

3.     Був консультантом дипломної роботи Бондалєтова К. О. «Розробка програмно-технічного забезпечення універсальної мобільної аналітичної комп’ютерної системи оперативного екологічного моніторингу», за спеціальністю 7.05010105 – «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», 2015 р.

Підготовка та складання іспитів.

 

Складено іспит із спеціальності на оцінку «добре».

 

Skype-семінар у межах виконання проекту ОБСЄ

20 серпня пройшов Skype-семінар у межах виконання проекту ОБСЄ, присвяченого оптимізації управління водними ресурсами басейну р. Дністер з урахуванням зміни клімату, за участі представників ОБСЄ, Молдови (Гідрометцентру Молдови та Апеле Молдовей (це - аналог Держводагентства України у Молдові) та експертів проекту від України (зав. каф. КЕЕМІГ Мокіна Віталія Борисовича та доц. каф КЕЕМІГ Крижановського Євгенія Миколайовича).

Зустріч була присвячена обговоренню результатів тестування розробленої Мокіним В.Б. та Крижановським Є. М. комп’ютерної програми для автоматизованої побудови водогосподарського балансу на заданих ділянках у заданий рік у басейні р. Дністер з метою оптимізації процесу водокористування у басейні. Весь минулий рік Україна, Молдова та Польща збирали дані для цієї програми. Розробниками було оброблено і запрограмовано алгоритми, частина яких була відпрацьована у 2012 році на басейні р. Південний Буг. Цей проект складніший через транскордонність басейну. Все літо програму тестували в Україні та Молдові.

Раніше розробникам (копія – в ОБСЄ та Держводагентство України) надійшли листи з коментарями від українських користувачів з управлінь водними ресурсами зі Львова, Івано-Франківська, Тернополю, Чернівців, Хмельницького, Вінниці та Одеси. Дійшла черга до користувачів з Молдови. В цілому усім користувачам програма подобається, але було внесено ряд пропозицій щодо удосконалення її інтерфейсу та мультиплатформенності. Адже, Молдова планує її впровадити не тільки в столичних управліннях, а й у районних. Крім того, на одностайне прохання користувачів обох країн, ОБСЄ планує організувати тренінг, який розробники програми проведуть для них по роботі з програмою. Тренінг відбудеться цієї осені у Кишиневі напередодні підведення підсумків по усьому проекту в цілому.

Засідання Науково-технічної ради (НТР) Басейнової ради Південного Бугу.

21 липня у м. Вінниці пройшло чергове засідання Науково-технічної ради (НТР) Басейнової ради Південного Бугу. Нагадую, що я очолюю цю раду з часу її створення у 2009 році. До неї входить заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів р. Південний Буг, яке розташовано у м. Вінниці, та керівний склад і провідні фахівці управлінь водних ресурсів областей, на території яких розташований басейн р. Південний Буг: Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської. Також, у засіданні взяла участь заступник начальника Департаменту екології та природних ресурсів у Кіровоградській області.
Метою засідання було обговорення ключових актуальних проблем та формування порядку денного Басейнової ради Південного Бугу, яка моє пройти восени у м. Хмельницький.
Я зробив доповідь на тему «Основні проблеми системи моніторингу якості поверхневих вод басейну р. Південний Буг», приділивши увагу, в першу чергу, порівнянню показників, які вимагає спостерігати Водна Рамкова Директива ЄС, з тими, які реально спостерігаються в басейні. Навів результати аналізу якості води за концентрацією фосфатів у створах усієї річки Південний Буг у 2014 р. за методикою, розробленою у межах україно-шведського проекту та викладеною у Плані управління річковим басейном Південного Бугу (ПУРБ ПБ), вперше презентованому на минулому засіданні нашої ради. Охарактеризував проблеми, про які наголошував ще у 2011 р., пов’язані з тим, що і досі не усі групові скиди зворотних вод достатньо відслідковуються наявною спостережною мережею, принаймні за даними ПУРБ ПБ. А також, відзначив необхідність обміну даними з іншими суб’єктами системи екологічного моніторингу та контролю, наприклад з Держекоінспекцією, яка вимірює якість поверхневих вод на 500 м вище і на 500 м нижче скиду вод підприємств. Також ще вніс ряд інших пропозицій. В обговоренні доповіді член ради з Кіровоградської області висловила зауваження, що у них спостережна мережа зазнала змін з 2011 р. і тепер значно краще відслідковує скиди зворотних вод – вона обіцяли надати ці дані.
Також, я зробив доповідь про результати ІІ Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів (http://ecomon.vntu.edu.ua/), серед членів журі якого були 3 члени нашої НТР, а Держводагентство було серед організаторів конкурсу.
Обидві ці мої доповіді рекомендували заслухати на Басейновій раді.
Потім заслухали представників усіх 6 управлінь водних ресурсів – які в кого є проблеми з управлінням водними ресурсами та господарством і який є позитивний досвід їх вирішення. Підтримали пропозицію Одеського управління щодо проведення експедиції з дослідження стану гідротехнічних споруд Савранського водосховища та обсягів стоку р. Південний Буг нижче нього. Я зауважив, що в наш час доцільним було б не нові рейки встановлювати, а знайти спонсорів і встановити автоматичний гідропост для постійного спостереження за рівнем води з виведенням даних на сайті обласного та/чи басейнового управління для доступу до них широкої громадськості. А, згодом, додав, що такий пост було б доцільно встановити на р. Південний Буг і нижче (а, насправді, краще, і вище - теж) Олександрівського водосховища, де постійно є проблема з маловоддям у літній період, щоб завжди усі знали, яка там ситуація і могли робити її прогноз та шукати рішення з поліпшення ситуації.
Засідання НТР пройшло, як завжди, дружньо та конструктивно

 

У ВНТУ відкрито новий напрям підготовки бакалаврів 6.040303 - "Системний аналіз"

Акредитаційна комісія Міносвіти і науки України" (протокол № 117 від 30 червня 2015 року - http://ak.gov.ua/Protocols/117/ACU_Protocol117.rar) затвердила відкриття нового напряму підготовки бакалаврів 6.040303 - "Системний аналіз" у ВНТУ (на базі нашої кафедри КЕЕМІГ) та акредитацію спеціалітету 7.05010105 - "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" з ліцензованим обсягом 10 місць (нагадуємо, що рішенням цієї комісії № 115 від 31 березня 2015 р. на базі кафедри КЕЕМІГ ВНТУ була відкрита магістратура зі спеціальності 8.05010105 - "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" з ліцензованим обсягом 15 місць http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/prot%20115.rar).

Запрошуємо абітурієнтів до вступу!"

 

Захист дипломних робіт студентів зі спеціальності 7.05010105 – «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

   25 червня 2015 року пройшов захист дипломних робіт студентів зі спеціальності 7.05010105 – «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». Роботи були присвячені розробці аналітичних інформаційних систем і програм з використанням сучасних баз даних, веб-технологій, додатків мобільних пристроїв, ГІС-технологій та інших інформаційних технологій, а також створенню систем комп’ютерного мобільного екологічного моніторингу. Усі дипломні роботи були науково-дослідними, розроблялись у межах науково-дослідних робіт кафедри КЕЕМІГ і були виконані на досить високому професійному рівні. За результатами досліджень були зроблені виступи на конференціях, опубліковано тези доповідей, а одна робота посіла І місце на ІІ Міжнародному конкурсі найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів (у номінації "Найкраща комп'ютерна реалізація").

   Усі дипломні роботи були присвячені важливим проблемам, пов’язаним з автоматизацією обробки просторово-розподілених даних та даних екологічного моніторингу, а їх результати будуть використані у реальній роботі підприємств, екологічних державних і громадських установ чи у науковій діяльності або у навчальному процесі. Одна дипломна робота вже успішно впроваджена, про що є відповідний акт. Результати іншої роботи впроваджені у багатьох підприємствах м. Київ, що підтверджується численними статтями у популярних Інтернет-виданнях.

    Студенти продемонстрували високу теоретичну підготовку та володіння практичними навичками використання інформаційних технологій у галузі комп’ютерного економічного та екологічного моніторингу, засобами математичного аналізу, обробки даних, моделювання та методами наукових та інженерних досліджень.

   Всі дипломні роботи були оцінені на «відмінно».

5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища

5 червня світова громадськість відзначає Всесвітній день навколишнього середовища. Витоки дати сягають 1972 року, коли у Стокгольмі, на конференції ООН з довкілля, делегації Японії та Сенегалу запропонували щорічно відзначати цей день, щоб привернути увагу людства до проблем використання природних ресурсів планети.

У міжнародному програмному документі «Порядок денний на ХХІ століття», який прийняли 179 країн світу, відзначено, що «…у наш час світ прагне відійти від нераціональних моделей і стати на шлях екологічно безпечного розвитку. Досягнення такої мети буде залежати від готовності всіх верств суспільства брати участь в широкому співробітництві і діалозі». Ця програма, спрямована на досягнення високої якості навколишнього середовища та здорової економіки для всіх народів світу, залишається актуальною і сьогодні.

Природоохоронну політику нашої країни визначає цілий ряд нормативно-правових документів. Адаптацію українського екологічного законодавства до європейських стандартів, подальший розвиток екологічно орієнтованого бізнесу, економічне стимулювання природоохоронної діяльності, підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних екологічних видатків передбачає прийнятий у 2011 році закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року". Стратегія охоплює усі важливі аспекти природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності, її глобальним завданням є підсилення ролі економічних інструментів у екологічному управлінні та розвиток інститутів практичної реалізації екологічної політики.

5 червня стало професійним святом екологів України.

Разом з департаментом екології та природних ресурсів роботу з охорони довкілля виконують спеціалісти державної екологічної інспекції, санітарно-епідеміологічної служби, головного управління Держземагенства, державної фітосанітарної інспекції, управління лісового та мисливського господарства, БУВР р.Південний Буг, обласного центру з гідрометеорології, управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства, Вінницької міжрайонної прокуратури з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері та цілий ряд інших державних установ та організацій.

Успішний досвід у здійсненні екологічної освіти та виховання демонструють науковці інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля; науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу “ЕДЕМ” Вінницького національного технічного університету; Вінницького національного аграрного університету; Вінницького державного педагогічного університету. Екологічне виховання юних натуралістів важко собі уявити без участі колективу обласної станції юних натуралістів.

Активну позицію з різноманітних питань екологічної політики займають громадські організації, що сприяє встановленню партнерських взаємовідносин між ними та органами державної влади. Варто згадати найактивніші громадські екологічні організації, серед яких Вінницька міська громадська організація "Інтер-еко", обласна організація «Соціально відповідальний бізнес», Вінницький обласний осередок Всеукраїнської екологічної ліги, Вінницька обласна рада Українського Товариства охорони природи, обласний осередок Українського товариства птахів, обласна громадська молодіжна організація "Наше Поділля", благодійний фонд "Подільська громада".

Принципи гармонійного співіснування людини і природи втілюють в життя голови багатьох райдержадміністрацій та місцевих рад, промислових та сільськогосподарських підприємств.

Усім Вам, шановні захисники природи, бажаємо здоров'я та особистого щастя, нових успіхів, екологічних звершень і безпечного довкілля!

 

 

Завершився ІІ Міжнародний конкурс найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів

Завершився ІІ Міжнародний конкурс найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів, який проводився у березні–травні 2015 року відповідно до рішення Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 16 грудня 2014 року, № 3 та наказу ректора Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2015 р., № 51. Подібний конкурс у ВНТУ пройшов вп’яте (у 2014 р. – на міжнародному рівні, а у 2008, 2012, 2013 рр. – на рівні Вінницької області).
Конкурс проводився у два тури: І тур (у мережі Інтернет через веб-сайт конкурсу http://ecomon.vntu.edu.ua/ протягом 1-14 травня), ІІ тур (м. Вінниця, ВНТУ, 22 травня). 
На конкурс було подано 52 роботи з 9 регіонів України (з м. Київ та з Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Сумської областей), у т.ч. 12 робіт учнів та 40 робіт студентів. Є одна студентка-учасниця з Еквадору. У І турі (оцінювання у веб-системі) було відібрано 33 роботи з 8 регіонів України (відсіялась робота з Хмельниччини). 
22 травня 2015 року (Міжнародний день біорізноманіття) у Вінницькому національному технічному університеті пройшов ІІ тур конкурсу. Учасники зробили доповіді та відповіли на поставлені журі запитання. В результаті за сумою двох (І та ІІ) турів переможцями стали 20 робіт, у т.ч. 9 робіт учнів та 11 робіт студентів з Еквадору та 6 регіонів України (відсіялись роботи з м. Київ та Чернігівської області): Вінницька область – 14, Одеська – 2, по 1-й роботі – Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська.
Кількість переможців по номінаціях у ІІ турі:
- основні номінації:
- «Найкраще інформаційне наповнення» – 6;
- «Найбільш аналітичне дослідження» – 6;
- «Найкраща комп’ютерна реалізація» – 5;
- за рішенням журі та оргкомітету було введено 2 додаткові номінації:
- «Найкраща робота в галузі біорізноманіття» – 2;
- «Найкраща комп’ютерна графіка з екологічної тематики» – 1.
Роботи стосувались моніторингу довкілля та його забруднення, моніторингу біорізноманіття, моніторингу довкілля з використання безпілотних літальних апаратів, поводження з відходами, радіомоніторингу, гідрометеомоніторингу тощо. 
Було проведено підсумкове засідання, в якому взяли участь члени оргкомітету та журі – голова Громадської ради при Мінприроди Валентин Савицький, його заступник з питань науки та освіти Тетяна Годовська, голови комісій цієї ж ради: з питань освіти, науки та євроінтеграції – Віталій Мокін та з питань агроекології – Володимир Фещенко, головний гідролог Басейнового управління водних ресурсів р. Південний Буг Юрій Гавриков, директор Інституту екологічного безпеки та моніторингу довкілля ВНТУ Василь Петрук.
Було оголошено переможців конкурсу, яким були вручені дипломи та призи від спонсорів (кольорові принтери з вбудованими сканерами і ксероксами, зарядні пристрої на сонячних батареях та флешки). Керівники робіт-переможців отримали подяки. Спонсорами конкурсу є Громадська рада при Мінприроди, МБО «Фундація «Зелений КІТ», ПП «Інтер-Еко» та ТОВ «Він Інтерактів». Фотогалерея (69 високоякісних фото) розміщена на сайті ВНТУ: http://photo.vntu.edu.ua/408/?page=4&lang=0 
Потім Громадська ради при Мінприроди в особі Володимира Фещенка вручила грамоти та подяки найбільш активним організаторам та членам журі цього конкурсу. 
Конкурс планується проводити і в наступному році – слідкуйте за оголошеннями на сайті конкурсу http://ecomon.vntu.edu.ua/

ІІ тур (фінал) ІІ Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів

22 травня завершився ІІ тур (фінал) ІІ Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів, який пройшов у Вінницькому національному технічному університеті. Приїхали учасники як в різних населених пунктів Вінницької області, так і з Одеської, Житомирської, Миколаївської, Херсонської та Чернігівської областей. Учасниця з Сумської області взяла участь дистанційно (через Skype), що, також, було передбачено Положенням про конкурс.
Під час ІІ туру працювало журі, в якому взяли участь (очно) 12 фахівців з міст Київ, Вінниця та Житомир, у т.ч. голова журі, голова комісії з питань освіти, науки та євроінтеграції Громадської ради при Мінприроди, завідувач кафедри КЕЕМІГ ВНТУ, д.т.н., професор Віталій Мокін, голова Громадської ради при Мінприроди, народний депутат України IV скликання, Валентин Савицький, його заступник з питань науки та освіти Тетяна Годовська, голова комісії цієї ж ради з питань агроекології Володимир Фещенко, секретар Громадської ради при Мінприроди, заступник Голови правління Всеукраїнської громадської організації "Чиста Хвиля" Ганна Мазур, член МБО «Фундація «Зелений КІТ», голова Громадської ради природоохоронних організацій при Департаменті екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Олександр Коц, головний спеціаліст відділу моніторингу, зв'язків з громадськістю та документального забезпечення Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Людмила Горбенко, провідний спеціаліст Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг Маріан Вікторов, в.о. завідувача кафедри екології та екологічної безпеки, к.т.н., доцент Віталій Іщенко, заступник Голови журі конкурсу, заступник з наукової роботи та міжнародного співробітництва директора Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля, доцент кафедри КЕЕМІГ ВНТУ, к.т.н. Євгеній Крижановський, секретар журі конкурсу, заступник декана факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, доцент кафедри програмного забезпечення ВНТУ, к.т.н. Вікторія Войтко, доцент кафедри КЕЕМІГ ВНТУ, к.т.н. Андрій Ящолт та ін. 
Учасники добре підготувались до змагання – дехто з учнів привіз зразки обстеженої деревини з наслідками дії шкідників, зразки обстеженого піску та ін. Через студентів члени журі особливо відмітили гарні доповіді та відповіді на питання учасників з Одеського державного екологічного університету. За умовами конкурсу усі учасники мали підготувати презентації у MS Power Point або відеоролікі – ці матеріали переможців згодом будуть розміщені на сайті конкурсу: http://ecomon.vntu.edu.ua/ 
В результаті за сумою двох турів переможцями стали 20 робіт, у т.ч. 9 робіт учнів та 11 робіт студентів з Еквадору та 6 регіонів України (відсіялись роботи з м. Київ та Чернігівської області): Вінницька область – 14, Одеська – 2, по 1-й роботі – Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська.
Окрім базових номінацій «Найкраще інформаційне наповнення», «Найкраще аналітичне дослідження», «Найкраща комп’ютерна реалізація», за рішенням журі та оргкомітету було введено ще 2 додаткові номінації: «Найкраща робота в галузі біорізноманіття» (на честь Міжнародного дня біорізноманіття, який якраз мав місце у день фіналу), «Найкраща комп’ютерна графіка з екологічної тематики».
Згодом у ВНТУ відбулось підсумкове засідання із врученням дипломів та призів від спонсорів переможцям конкурсу.

 

РЕЗУЛЬТАТИ І ТУРУ ІІ Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів

Другий Міжнародний конкурс найкращих робіт з комп’ютерногомоніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів проводиться з 1 березня 2015 року відповідно до рішення Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 16 грудня 2014 року, № 3 та наказу ректора Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України від 27 лютого
2015 р., № 51. В минулому році Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) проводив аналогічний конкурс міжнародного рівня (спільно з ЖНАЕУ), а до того тричі (2008, 2012, 2013 рр.) – на обласному рівні (у межах Вінницької області). Співорганізаторами обласних конкурсів, окрім ВНТУ, виступали Департамент освіти і науки Вінницької ОДА, Департамент екології та природних ресурсів Вінницької ОДА та Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг.

Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку учнів та студентів, виховання в них патріотизму та екологічної і природоохоронної свідомості, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитого юнацтва та молоді, формування екологічного світогляду, екологічної компетентності та засад раціонального природокористування, підвищення рівня знань, умінь та навичок у галузі моніторингу стану довкілля з використанням сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних засобів, привертання уваги міжнародних, національних, громадських і комерційних організацій до проблем охорони та моніторингу стану довкілля України тощо.

Учасниками Конкурсу можуть бути як окремі особи, так і творчі колективи з учнів будь-яких класів та студентів будь-яких курсів навчальних закладів будь-яких рівнів акредитації віком до 28 років. Перевага надавалась роботам, які містять оригінальні та конкретні пропозиції щодо покращення стану довкілля з прикладами того, як це вже зроблено авторами, та такі роботи, які є корисними для фахівців у галузі екології та охорони природи і мають велике соціальне значення.

Конкурс проводиться у два тури: І тур (у мережі Інтернет через веб-сайт конкурсу http://ecomon.vntu.edu.ua протягом 1-14 травня), ІІ тур (м. Вінниця, ВНТУ, 22 травня). Положення про конкурс є на сайті http://ecomon.vntu.edu.ua/state.php

На конкурс було подано 52 роботи з 9 регіонів України (з м. Київ та з Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Сумської областей), у т.ч. 12 робіт учнів та 40 робіт студентів. Є одна студентка-учасниця з Еквадору. Наймолодшому учаснику – 15, найстаршому – 24 роки. У І турі у веб-системі було проведено оцінювання, в якому взяли участь 42 члени журі з усієї країни, у т.ч. вчителі і викладачі, радники голів центральних органів влади та керівники підрозділів і головні спеціалісти центральних і регіональних установ (Мінприроди, Держводагентства, Укргідрометцентру та облдержадміністрацій), голови і члени громадських природоохоронних рад загальнодержавного та регіонального рівня тощо. В результаті було відібрано 33 роботи з 8 регіонів України (відсіялась робота з Хмельниччини): Вінницька область – 22, Житомирська - 1, Херсонська - 1, Миколаївська - 2, Одеська - 2, по 1-й роботі – Сумська, Чернігівська, Київська – список робіт є на сайті http://ecomon.vntu.edu.ua/list.php

Номінації робіт у ІІ турі:

- «Найкраще інформаційне наповнення» – 12;

- «Найбільш аналітичне дослідження» – 7;

- «Найкраща комп’ютерна реалізація» – 10;

- «Найкраща комп’ютерна графіка з екологічної тематики» – 4.

По Вінницькій області роботи подано з таких навчальних закладів: ВНТУ, Теплицький професійний аграрний ліцей, ФМГ № 17, ЗОШ № 1, ЗОШ № 18, ЗОШ № 6, ЗОШ № 20, ЗОШ №3 м. Жмеринки. Самі учасники – з таких населених пунктів області: м. Вінниця – 19, м. Жмеринка – 1, с. Лука-Мелешківська – 1,
смт. Теплик – 1.

22 травня (Міжнародний день біологічного різноманіття) у конференц-залі ВНТУ (ауд. 222, Головний навчальний корпус) пройде ІІ тур (фінал) конкурсу та підсумкове засідання із врученням переможцям дипломів та призів від спонсорів (кольорові принтери з вбудованими сканерами і ксероксами, зарядні пристрої на сонячних батареях та флешки). Керівники робіт-переможців отримають подяки.

 

Контактна особа для ЗМІ:

Голова Оргкомітету, голови журі конкурсу, голова комісії з освіти, науки та євроінтеграції Громадської ради при Мінприроди України, радник Голови Державного агентства водних ресурсів України, завідувач кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки  Вінницького національного технічного університету, д.т.н., професор

 

Мокін Віталій Борисович, моб. 0677804951

ДОПОМОЖІТЬ ДОЦЕНТУ ВНТУ ІРИНІ БЕЗВОЗЮК, ЯКА СТАЛА ІНВАЛІДОМ ПІСЛЯ ДТП

Моя донька Ірина Тхор-Безвозюк потрапила у біду 12 грудня минулого року. Вона відвозила подружку додому своїм автомобілем. Але, на жаль, на вулиці Гонти сталась аварія...
Донька отримала важку черепно-мозкову травму та чотири місяці провела на лікарняному ліжку. З них два місяці - на межі життя та смерті у реанімації МКЛ ШМД міста Вінниці. Вінницькі лікарі врятували мою доньку, за що я їм дуже вдячна. Але донині Іра не може ані розмовляти, ані самостійно їсти — лише рідину крізь зонд, ані робити елементарні кроки. Підняти на ноги мою доньку наша медицина безсила. Лише лікування та реабілітація у Німеччині, що буде коштувати, за попередніми висновками німецьких лікарів, близько 350 тисяч євро, може допомогти. Але звідки нам узяти такі кошти? До того ж, у Іри є донька Діана, якій нині лише три роки та чотири місяці...

 

  

Усіх небайдужих просимо врятувати нашу доньку! Нам допоможе кожна копійка, кожне добре слово...

Усіх охочих допомогти молодій матері просимо звертатись:
Код Банку (МФО): у гривні 300175;
Банк отримувача: ПУАТ «ФІДОБАНК»,
м. Київ, Розрахунковий рахунок (отримувач) 26253007610766;
Код (ЄДПРОУ) отримувач: 2205720964;
Отримувач: Тхор Тетяна Василівна — мати.
Призначення платежу: Поповнення рахунку 26253007610766 Тхор Тетяна Василівна. Або можна телефонувати: (067)396-16-46, (063)277-40-59.

 

Приват-банк (рахунок євро) Картка №4149 4978 3457 2366

Приват-банк (рахунок долар) Картка №4149 4978 3457 2374

Приват-банк (рахунок гривня) Картка №4149 4978 3000 3259

 

Отримувач Тхор Тетяна Василівна – мати Ірини Іванівни Безвозюк (дів.Тхор)

За матеріалами Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Всеукраїнська студентська олімпіада з нарисної геометрії

Студент групи 1Б-13 Тимошенко В. О. посів 3 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ, яка проводилась з 1 по 4 квітня 2015 р. в 
Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського, м. Харків.

Відкрито нову спеціальність магістерської підготовки 8.05010105 - «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Міністерство освіти і науки України затвердило відкриття у Вінницькому національному технічному університеті (на базі кафедри КЕЕМІГ) нової спеціальності магістерської підготовки 8.05010105 - «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» на підставі рішення Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 року, протокол № 115 (затвердженого наказом Міносвіти і науки України від 14 квітня 2015 року, № 553л) в обсязі 15 осіб денної форми навчання шляхом перерозподілу ліцензії і зменшення обсягу ліцензії на спеціалітеті зі спеціальності 7.05010105 - «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» з 25 до 10 осіб.

Проведено експеримент з моніторингу концентрації СО на магістралях м. Вінниці.

10 квітня групою студентів та аспірантів – Бондалєтов К. О., Боцян В. В., Дзюняк Д. Ю. – на чолі із зав. кафедри КЕЕМІГ – Мокіним В. Б. – було проведено експеримент із вимірювання концентрацій СО у атмосферному повітрі м. Вінниці. Вимірювання здійснювались за допомогою системи моніторинг стану атмосфери, розробленою кафедрою КЕЕМІГ, встановленої на автомобілі,  що рухався по раніше встановлених маршрутах. Так, перший маршрут включав у себе рух навколо ВНТУ, по вулицях Воїнів-Інтернаціоналістів, Хмельницьке шосе, проспект Юності та вул. Келецька. Другий маршрут – вздовж однієї із найбільш завантажених вулиць міста – вул. Хмельницьке шосе (від вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до вул. Першотранева), а також навколо ЦПКіВ – по вул. Першотранева та Театральна. Час проведення експерименту був обраний із урахуванням метеоумов; на час проведення експерименту: вітер північно-західного напрямку, до 2-3 м/с, відсутність опадів. Під час експерименту за допомогою відеореєстратора фіксувалась кількість автомобілів на магістралях, що дозволить врахувати вплив автотранспорту на ступінь забруднення атмосферного повітря.

Зустріч викладачів і студентів Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля ВНТУ з народним депутатом Верховної ради України Остапом Єднаком

Серед інших питання задавав і я:
 
1. В Україні було вже виконано величезну кількість екологічних проектів з міжнародним та вітчизняним фінансуванням. На сайті ООН усі звіти по таких проектах можна вільно скачати та вивчити. Було б доцільно створити веб-банк даних зі звітами усіх вже виконаних робіт, де Мінприроди та відомства, що відносяться до сфери його компетенції, були бенефіціарами чи замовниками, і надати усім бажаючим вільний доступ до них. Це дозволило б вивчити усе, що вже напрацьовано, і рухатись далі. Крім того, це – гарний інструмент для боротьби з корупцією. 
Остап Єднак відповів, що це – слушна ідея і щодо використання накопиченого досвіду і щодо боротьби з корупцією в екологічній сфері і він її обговорить з міністром.
 
2. Як Ви бачите впровадження інформаційних технологій у сфері доступу громадськості до даних про стан довкілля, охорону природи, даних моніторингу довкілля тощо. Подібна інформація збирається, але доступу до неї немає. Сайт інформаційно-аналітичного центру Мінприроди не працює з літа 2014 р. Було б доцільно створити робочу групу при Комітеті ВР України, яка зайнялась би збиранням цієї інформації, її структурування, викладенням у вільний доступ у форматі відкритих даних.
Остап Єднак відповів, що ідея гарна і дійсно треба створити таку робочу групу.
 
3. Ми проводимо ІІ Міжнародний конкурс найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів (http://ecomon.vntu.edu.ua). Чи можете Ви надати якусь допомогу в цьому і яку саме? Відзначення, преміювання, нагородження грамотами найкращих робіт чи інше?
Остап Єднак відповів, що такий конкурс це – добре. Вони можуть на Комітеті обговорити тематику та підняті у роботах дітей цікаві проблеми і шляхи їх вирішення.
 
4. В Україні є проблема з пластиковими пляшками (ПЕТ-пляшками). У світі її вирішують просто – кожен, хто продає ці пляшки, ставить автомат по їх прийому за гроші. Але при цьому слід розвинути цілу індустрію по їх збиранню, переробці та ін. Якщо б це у нас впровадити, то, просто кажучи, безхатченки вмить почистили б від цих пляшок усі лісопосадки та ін. Чи ведеться робота у такому напрямку?
Остап Єднак відповів, що це питання йому відоме. Це – депозитна система. Виробники пляшок закладають у ціну витрати з переробки. В екологічному плані це – дуже добре, але виробники, зазвичай, виступають проти, оскільки важче буде продаватись продукція. Але, звичайно, в цьому напрямі варто працювати.
 

У Вінницькому національному технічному університеті відбувся конкурс педагогічної майстерності.

Конкурс складався з двох етапів. У першому етапі необхідно було провести 10 занять. Для участі у другому етапі конкурсу педагогічної майстерності переможцям першого етапу необхідно було провести відкрите заняття. Для оцінки результатів конкурсу була використана 7-ми бальна шкала оцінювання конкурсних занять. Заняття оцінювали дві сформовані групи: журі магістрантів та викладачів.

Учасницею даного конкурсу від нашого інституту була Цимбалюк Вікторія. Студентка проводила відкрите лабораторне заняття з дисципліни «Екологічне картографування» на тему «Створення проекту екомережі району області» під керівництвом Крижановського Євгенія Миколайовича.

Відкриті занятті оцінювались у двох номінаціях: «Краще практичне (лабораторне) заняття» та «Краща лекція».

За підсумками конкурсу педагогічної майстерності у номінації «Краще практичне (лабораторне) заняття» Цимбалюк Вікторія зайняла І місце.

Результати конкурсу можна переглянути в інформаційній системі конкурсу педагогічної майстерності за посиланням.

Україна – асоційований учасник програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

20 березня 2015 року Міністр освіти і науки України Сергій Квіт та Комісар з досліджень, науки та інновацій Європейського Союзу Карлос Моедас підписали Угоду між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

У церемонії підписання також взяли участь Міністр освіти і науки Латвії Маріте Сеіле, голова науково-дослідної робочої групи Ради Постійного представництва Латвії в ЄС Лаума Сіка; Посол, Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти Лілія Гриневич, перший заступник Міністра освіти і науки Інна Совсун та заступник Міністра освіти і науки Максим Стріха.

Також нагадуємо, що завідуючий кафедри КЕЕМІГ Мокін В.Б. увійшов до складу новоствореної Комісії з проектів програми "Горизонт 2020" у Громадській раді при Мінприроди України.

Під час прес-конференції Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський наголосив на перспективах розвитку країни. Він зазначив, що підписання угоди - це знак впевненості ЄС у майбутньому  України,  яке відповідає вибору українського народу, а саме -  європейському вибору. «Це знак для майбутніх лідерів, бо саме вони мають всі можливості розкрити свій потенціал в Україні», - підкреслив Голова Представництва ЄС в Україні.

Перший заступник Міністра освіти і науки Інна Совсун звернула увагу на попередню угоду – Сьому Рамкову програму, де Україна взяла участь у 126 наукових проектах, на загальну суму фінансування 26 ,5 млн євро. «А завдяки програмі «Горизонт 2020» Україна увійшла до 11 провідних наукових країн світу, які визначені ключовими стратегічними партнерами Європейського Союзу», - наголосила перший заступник Міністра.

Міністерство освіти і науки України

 

Засідання Громадської ради при Мінприроди України

13 березня пройшло чергове засідання Громадської ради при Мінприроди України. В ньому взяв участь і член ради - завідувач кафедри КЕЕМІГ, проф. Мокін В.Б. Серед інших питань, було розглянуто та схвалено стан підготовки до проведення IІ Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів та структуру і базове наповнення Порталу Громадської ради при Мінприроди, за які у раді відповідає саме Віталій Борисович, як Голова Комісії ради з питань освіти, науки та євроінтеграції та, одночасно, Голова Комісії ради з впровадження інформаційних технологій в систему управління довкіллям та природокористуванням.

 

З Новим роком та Різдвом Христовим!!

 

З Новим роком та Різдвом Христовим!!

Вітальна листівка

Хай Новий рік принесе мир і затишок у Вашу оселю, а різдвяне світло осяє душу вірою, милосердям і любов'ю.

Кафедра комп'ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

 

 

«Жива планета» прийме участь у роботі Комітетів громадської ради при Мінприроди України з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи і з питань промислової екології та ліцензійно-дозвільної діяльності

03 грудня відбулись установчі збори двох комітетів громадської ради при Мінприроди України:

  • з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи;
  • з питань промислової екології та ліцензійно-дозвільної діяльності.

За результатами установчих зборів Комітет з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи очолив Василь Коніщук (Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край»), а головою - Комітету з питань промислової екології та ліцензійно-дозвільної діяльності було обрано Павло Жилу (Вісник Екологічної Безпеки).

Президент «Живої планети» Світлана Берзіна увійшла до складу Комітетів та представлятиме інтереси організації в роботі зазначених структурних підрозділів громадської ради. Вона прийняла активну участь в засіданні Комітету з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи з розгляду дотримання заповідного режиму в національних природних парках Голосіївський (м. Київ) та Гомільшанські ліси (Харківська область).

За результатами засідання були напрацьовані рекомендації органам державного нагляду (контролю), органам управління та адміністраціям зазначених об’єктів природно-заповідного фонду та Мінприроди України.

Читати повний текст

Як отримати "зелений" тариф для домогосподарств: 7 простих кроків

Встановлення сонячних панелей на даху українських будинків щороку стає все популярнішим. Власна сонячна електростанція дозволяє економити на оплаті електроенергії і бути незалежним від місцевих ОблЕнерго. Та після вступу в силу закону про "зелений" тариф для домогосподарств, власна сонячна електростанція дає можливість ще й непогано підзаробити.

1. Оцінка об’єкту на можливість монтажу сонячних панелей, пошук оптимальної конфігурації та місця розташування.

2. Перевірка виділеної потужності для приватного домогосподарства.

3. Вибір обладнання.

4. Монтаж та пробний запуск.

5. Заява в РЕМ про підключення СЕС.

6. Отримання ОТЗ (організаційно технічні заходи).

7. Складання договору купівлі-продажу між Обленерго та власником приватного домогосподарства.

Читати повний текст

Концепція законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації у формі відкритих даних та повторного використання інформації”

В Україні з травня 2011 року діє Закон “Про доступ до публічної інформації”, який гарантує право на доступ до інформації з урахуванням принципу максимальної відкритості та визначає процедуру доступу до інформації шляхом подання запиту. Цей Закон також встановлює обов’язки розпорядників інформації щодо ініціативного (без запиту) оприлюднення інформації та визначає мінімальний перелік інформації, яка підлягає такому оприлюдненню.

З доступом до інформації у вигляді “відкритих даних” тісно пов’язано питання повторного використання інформації. У Європейському Союзі діє Директива 2003/98/ECвід 2003 року про повторне використання інформації публічного сектора із змінами, внесеними Директивою 2013/37/EU від 26 червня 2013 року. Оновлена Директива, зокрема, вперше запровадила обов’язок (за Директивою 2003 року – це було право) держав-членів надавати всі наявні документи для повторного використання, крім винятків, передбачених національним законодавством про доступ до інформації. Зміни 2013 року розширили дію Директиви на дані бібліотек, музеїв та архівів.

Директива встановлює обов’язок забезпечувати можливість повторного використання документів, встановлює винятки документів, на які Директива не поширюється (зокрема, на захищені правом інтелектуальної власності), визначає вимоги до процедури подання запитів на документи та їх розгляду, передбачає можливі умови, на яких документи можуть надаватися для повторного використання, регулює питання стягнення плати за надання документів для повторного використання (при цьому не встановлюючи обов’язковості стягнення такої плати).

Директива 2003 року була імплементована державами-членам ЄС в різний спосіб. Спеціальні закони про повторне використання інформації публічного сектора були прийняті в 13 країнах (Бельгія, Кіпр, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Румунія, Іспанія, Швеція, Сполучене Королівство). У 9 країнах для імплементації Директиви було адаптовано існуюче законодавство про доступ до публічної інформації (Болгарія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Чехія)1. Ще в трьох країнах ЄС було обрано змішаний підхід – внесено зміни до загальних законів щодо доступу до інформації та прийнято спеціальні акти щодо повторного використання інформації (або обрано різні підходи на федеральному та місцевому рівнях, як, наприклад, в Австрії).

Читати повний текст

Отримано ліцензії на PhpStorm 7, IntelliJ IDEA 13.1, ReSharper!

Image and video hosting by TinyPic

 

Повідомляємо що з 25.08.2014 року ВНТУ отримав ліцензію на використання середовищ розробки программних засобів від компанії JetBrains

IntelliJ IDEA 13.1 — Java IDE, що включає підтримку Java 8 и Java EE 7, нові інструменти для Android та інтеграції з Gradle.

PhpStorm — PHP IDE для швидкої та зручної розробки веб-додатків.

ReSharper — інструмент рефакторінгу та оптимізації C# коду якій доповнює Microsoft Visual Studio.


Ліцензії дійсні впродовж року і доступні усім студентам та викладачам ВНТУ. Дозволяє використовувати повнофункціональні версію програмного забезпечення.

Викладачі та старости груп студентів можуть звернутись на ЦДО ВНТУ або до Боцули М.П. для отримання коду ліцензії.

Фіналісти ІІІ конкурсу з моніторингу

23.03.2013

Визначено фіналістів ІІІ конкурсу з моніторингу стану довкілля Вінницької області серед студентів та учнів.

Виставка наукових досягнень

24.04.2013

Кафедра КЕЕМІГ взяла участь у виставці наукових досягнень з нагоди святкування Дня науки у ВНТУ ... [далі]

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі