Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Захист дипломних робіт зі спеціальності 7.05010105 - Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Відповідно до навчального графіка, захист проводився 14 червня 2016 року. До захисту було допущено чотири особи, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою «Спеціаліст». Тематика дипломних робіт повністю відповідала спеціальності 7.05010105. Роботи були присвячені розробці аналітичних інформаційних систем і програм з використанням сучасних баз даних, веб-технологій, додатків мобільних пристроїв, ГІС-технологій та інших інформаційних технологій, а також створенню систем комп’ютерного мобільного екологічного моніторингу.

Розробка комп’ютерних програм та методик обробки даних екологічного моніторингу проводилась з використанням новітніх технологічних та наукових досягнень, а також згідно останніх інструктивних і нормативних документів і правил галузі.

Усі дипломні роботи були присвячені важливим проблемам, пов’язаним з автоматизацією обробки просторово-розподілених даних та даних екологічного моніторингу, а їх результати будуть використані у реальній роботі підприємств, екологічних державних і громадських установ чи у науковій діяльності або у навчальному процесі. Одна дипломна робота має акт впровадження отриманих результатів у Вінницькому обласному Гідрометцентрі. Також, результати усіх робіт рекомендовані до впровадження і будуть використовуватись у навчальному процесі спеціальностей як 7.05010105, так і 8.05010105.

 

Результати усіх 4-х дипломних робіт доповідались на наукових конференціях, причому деякі —  на 3-х, у т.ч. 2-х міжнародних, конференціях, а результати 3-х дипломних робіт опубліковані у різних виданнях, у т.ч. у збірці наукових праць Національної академії наук України (м. Київ). Одна робота перемогла на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових праць у номінації «Застосування ІТ в гідрометеорології» (м. Одеса), а інша —  у Хакатоні Вінницької міськради.

В усіх роботах окремі розділи або вся дипломна робота розроблені з використанням САПР, ГІС, СУБД. Студенти-дипломники проявили високу теоретичну підготовку та добре володіння практичними навичками використання інформаційних технологій у галузі комп’ютерного економічного та екологічного моніторингу, засобами математичного аналізу, обробки даних, моделювання та методами наукових та інженерних досліджень.

На сайті 19 гостей та відсутні користувачі