Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Ящолт Андрій Русланович

jascholtЯщолт Андрій Русланович, кандидат технічних наук, доцент кафедри САІТ, науковий співробітник НДЛ ЕДЕМВідповідальний за  профорієнтаційну роботу та виховну роботу студентів.

Закінчив з відзнакою ВНТУ у 2005 році за спеціальністю 7.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища". Протягом 2007 - 2008 н.р. отримував академічну стипендію Президента України. У 2008 році закінчив аспірантуру ВНТУ. 28 березня 2009 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод" зі спеціальності 05.13.06 - "Інформаційні технології" (зараз: 122 - "Комп'ютерні науки та інформаційні технології").

Автор понад 60 наукових праць, у т.ч. 14 публікацій у фахових виданнях України, 3 монографій (виданих у 2005, 2010 та 2016 рр.). Має 1 статтю у Scopus і 1 – у Web of Science Core Collection, у Google Scholar – 34 публікацій (цитування – 42 (за останні 5 років – 32), індекс Хірша – 4(3)). 

Має 5 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твори (комп’ютерні програми), у т.ч. за останні 5 років - 3. Виключне майнове право на ці службові твори передано ВНТУ.

Займається науковими проблемами, пов’язаними з інформаційно-аналітичними технологіями та системами екологічного моніторингу, контролю та обліку; технологіями моделювання та прогнозування  стану  навколишнього природного середовища, в тому числі питаннями раціонального використання природних ресурсів та інтегроване управління водними ресурсами; математичних методів та систем моделювання екологічних об’єктів та процесів їх охорони чи забруднення, тобто проблемами, яка відноситься до пріоритетних напрямів розвитку української науки.

До 2009 року (захист кандидатської дисертації) основним напрямком була розробка нової технології автоматизованого проектування інформаційних систем спостереження якості вод та розробці алгоритмічного та програмного забезпечення для її застосування на практиці, а після того  основна увага приділяється технологіям моделювання та прогнозування  стану  навколишнього природного середовища, в тому числі питанням раціонального використання природних ресурсів та інтегрованого управління водними ресурсами

Протягом 2005–2008 років приймав участь у створенні Єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди України (АСУ "ЕкоІнспектор"; інша назва – "автоматизована система контролю" – АСК "ЕкоІнспектор"). АСУ "ЕкоІнспектор" має три основні підсистеми: “Вода та скиди”, “Ґрунти та відходи” та “Викиди”. Ящолт А.Р. був основним розробником найбільш складної її підсистеми “Вода та скиди” для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів скидів та стану забруднення вод в Україні" — система впроваджена в усіх обласних та регіональних підрозділах Державної екологічної інспекції Мінприроди України, у т.ч. м. Київ, Севастополь та Автономної Республіки Крим (перша версія впроваджена восени у 2006 році, друга, оптимізована з урахуванням останніх результатів даної роботи — влітку у 2008 році). 

Протягом 2008–2012 рр. Ящолт А.Р. проводив постійну підтримку функціонування та удосконалення АСУ «ЕкоІнспектор». У лютому 2012 року для працівників підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди України проводив навчання стосовно оновлень та удосконалень у підсистемі «Вода та скиди» АСУ «ЕкоІнспектор». За результатами роботи було видано два методичних посібника, які присвячені роботі з двома підсистемами: «Вода та скиди» та «Ґрунти та відходи».

Протягом 2011 року на замовлення Держводагенство України приймав участь та був відповідальним виконавцем теми, яка присвячена розробці наукових засад оцінювання відповідності метрологічно-вимірювальної бази басейнових управлінь водних ресурсів характеру забруднення басейнів річок. Було проведено систематизацію та аналіз даних моніторингу якості природних вод та статистичної звітності підприємств про водокористування на основі даних з усієї України та розроблено критерії оптимізації моніторингової мережі. В результаті виконання даної теми було створено та охарактеризовано наукові засади та алгоритм створення засобів автоматизації комплексної обробки даних моніторингу вод, водокористування підприємств та метрологічного забезпечення лабораторій моніторингу вод та ґрунтів БУВР, а також розроблено рекомендації щодо оптимізації програм спостережень та вимірювально-приладової бази лабораторій моніторингу вод та ґрунтів БУВР на основі аналізу їх відповідності для БУВР р. Південний Буг, Деснянського БУВР, Дністровсько-Прутського БУВР, Дунайського БУВР, Закарпатського ОВР,  Західно-Бузького БУВР, Сіверсько-Донецького БУВР.

Протягом 2012–2013 рр. був відповідальним виконавцем ряду тем, які присвячені розробці структури, бази даних та прототипу веб-орієнтовної інформаційної системи (по окремих регіонах Херсонської області). Інформаційно-аналітична система призначалася для автоматизації і підвищення оперативності функціонування підрозділів управлінь та міжрайонних управлінь водного господарства (УВГ та МУВГ) шляхом прискорення процесів фіксації даних, щодо заявок на водокористування від водокористувачів (ВК) та результатів їх виконання, обміну даними між функціональними підрозділами управління, автоматизації контролю і обліку водоспоживання, витрат електроенергії тощо за допомогою використання мережевих веб-технологій. Основна задача системи – автоматизоване визначення вартості наданих послуг водопостачання по кожному окремому ВК в режимі, наближеному до режиму реального часу. Дану систему було впроваджено у Горностаївського МУВГ, Каховського МУВГ, Генічевського УВГ, Іванівського МУВГ, Каланчацького УВГ, Скадовського УВГ, Приморського УВГ, Новтроїцького УВГ, Чаплинського УВГ, Бериславського МУВГ.

У 2015 році приймав участь в молдавсько-українському гурті експертів, які розробили Методику розрахунку водогосподарського балансу для басейну річки Дністер, в рамках компоненту «Зміна клімату і безпеку в басейні річки Дністер» проекту «Зміна клімату і безпека в Східній Європі, Центральній Азії та на Південному Кавказі», що виконувався Європейською економічною комісією ООН і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі під егідою ініціативи «Навколишнє середовище та безпека»(ENVSEC). Восени 2015 року провів навчання у Молдові (м. Кишинів), яке було присвячено роботі із системою, яка автоматизує розрахунок  водогосподарського балансу для басейну річки Дністер. Серед присутніх були представники працівників молдавських водогосподарських, гідрометеорологічних та науково-дослідних організацій. По завершенню семінару автоматизовану систему було встановлено в відповідних відділах агентства «Апеле Молдовей», Басейнової водогосподарського управління і Державної гідрометеорологічної служби.

У листопаді 2016 року здобувач стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Брав участь у виконанні майже 20 НДР, у т.ч. в НДР на замовлення Програми розвитку ООН (United Nations Development Program - UNDP), Вінницької і Полтавської облдержадміністрацій, Криворізької міськради та підрозділів Держекоінспеції і Держводагентства України. Був відповідальним виконавцем в 1 держбюджетній (МОН України) та у 10 госпдоговірних НДР на замовлення Херсонського обласного управління водного господарства

Підготовив трьох переможців у І та ІІ Міжнародному конкурсі найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів, які проводилися у 2014 та  2015 рр. Ящолт А.Р. був у складі організаційного комітету та журі конкурсу оскільки є головою секції з впровадження інформаційних технологій у систему управління природокористуванням Комісії з впровадження інформаційних технологій в систему управління довкіллям та природокористуванням Громадської ради при Мінприроди України. 

Є членом секції з автоматизації та впровадження геоінформаційних технологій в систему управління водними ресурсами при Басейновій Раді р. Дніпро. Також виконував роботи в межах договору про співпрацю з Вінницькою міською радою та Вінницькою міською СЕС, а саме – роботи по створенню ГІС моніторингу підземних вод за даними міської СЕС м. Вінниці

Напрямки діяльності: математична обробка даних, створення нових математичних моделей еколого-економічних процесів, розробка банків даних та геоінформаційних систем, мови програмування та пакети математичної обробки даних моніторингу та контролю.

Викладає дисципліни "Дискретна математика", "Сучасні інформаційні технології в науці та техніці", "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Комп'ютерні технології обробки інформації", "Проектування інформаційних систем", "Моделювання систем", "Моделювання екологічних та соціально-економічних процесів". 

Детальніше..

На сайті 4 гостей та відсутні користувачі