Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Варчук Ілона Вячеславівна

Варчук Ілона Вячеславівна, к.т.н., доцент кафедри САІТ. Відповідальна за методичну роботу, вчений секретар кафедри.

Закінчила магістратуру Вінницького національного технічного університету в 2013 році за спеціальністю 8.070801 – "Екологія та охорона навколишнього середовища" (спеціалізація "Комп'ютеризовані системи моніторингу довкілля"). Отримала диплом магістра з екології та охорони навколишнього середовища з відзнакою.

Закінчила аспірантуру Вінницького національного технічного університету в 2016 році за спеціальністю 05.13.06 – "Інформаційні технології". В 2017 у спеціалізованій вченій раді Д 05.052.01 ВНТУ захистила дисертацію на тему «Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних геоінформаційних систем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. 

Призер Вінницького обласного конкурсу з моніторингу стану довкілля серед студентів та учнів 2013 року.

Автор 22 публікацій, у т.ч. 2-х у виданнях зі Scopus (індекс Хірша h = 1).  Брала участь у 2 госпдоговірних НДР, 14 наукових конференціях, у т. ч. 10 міжнародних. Співавтор 2 навчальних посібників та 3 методичних посібників. Отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Пройшла влітку 2017 року підвищення кваліфікації на міжнародному інтенсивному тренінгу "IBM Bootcamp 2017", що вперше проводився в Україні.

Наукові інтереси: спостережуваність багатозв’язних просторово-розподілених систем, геоінформаційні технології, математичне моделювання процесів в екологічних, транспортних та інших складних системах.

Викладає дисципліни "Технології та системи обробки даних", "Інформаційні технології моніторингу та аналізу даних складних систем", "Моніторинг довкілля", "Інформаційні технології обробки даних", "Моделювання та прогнозування стану довкілля", "Системний аналіз", "Дискретна математика", "Теорія ймовірностей та та математична статистика"

Детальніше.....

На сайті 10 гостей та відсутні користувачі