Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Варчук Ілона Вячеславівна

Варчук Ілона Вячеславівна, к.т.н., старший викладач кафедри САКМІГ.

Закінчила магістратуру Вінницького національного технічного університету в 2013 році за спеціальністю 8.070801 – "Екологія та охорона навколишнього середовища" (спеціалізація "Комп'ютеризовані системи моніторингу довкілля"). Отримала диплом магістра з екології та охорони навколишнього середовища з відзнакою.

Закінчила аспірантуру Вінницького національного технічного університету в 2016 році за спеціальністю 05.13.06 – "Інформаційні технології". Подала дисертацію у спецраду, де вона вже прийнята до розгляду.

Призер Вінницького обласного конкурсу з моніторингу стану довкілля серед студентів та учнів 2013 року.

Автор 18 наукових праць, із яких 1 стаття у виданні з переліку Scopus, 8 статей у виданнях з переліку фахових видань МОН України, 1 статты, що не входить до перелыку фахових видань,  7 публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій різних рівнів, свідоцтво про реєстрацію авторських прав на комп’ютерну програму та звіт з НДР на замовлення МОН України.

Наукові інтереси: спостережуваність багатозв’язних просторово-розподілених систем, геоінформаційні технології, математичне моделювання процесів в екологічних, транспортних та інших складних системах.

Викладає дисципліни "Моніторинг довкілля", "Екологічна статистика",  "Екологічна кібернетика",  "Моделювання та прогнозування стану довкілля", "Системний аналіз", "Дискретна математика", "Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика"

Детальніше.....

На сайті 48 гостей та відсутні користувачі