Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Дзюняк Дмитро Юрійович

Дзюняк Дмитро Юрійович, здобувач кафедри САКМІГ.

Закінчив Вінницький національний технічний університет в 2012 році за спеціальністю 7.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища". Отримав диплом спеціаліста та здобув кваліфікацію еколога за спеціалізацією "Комп'ютеризовані системи моніторингу довкілля".

У 2016 році закінчив аспірантуру Вінницького національного технічного університету зі спеціальності 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи. На міжкафедральному науковому семінарі ВНТУ рекомендований до подачі дисертації у спецраду.

Автор 18 наукових праць, у тому числі статті у журналі зі Scopus (видання у США), 5 статей з переліку наукових фахових видань України, свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму, патенту. Учасник 10 науково-технічних конференцій.

Наукові інтереси: інформаційні технології, веб-технології, експертні системи, екологічний моніторинг та контроль стану атмосферного повітря, програмування мобільних пристроїв моніторингу.

На сайті 48 гостей та відсутні користувачі