Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Жуков Сергій Олександрович

Жуков Сергій ОлександровичЖуков Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри САІТ. Відповідальний за нормоконтроль курсового і дипломного проектування.

У 2004 році з відзнакою закінчив магістратуру ВНТУ зі спеціальності 8.092203 - "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". 28 березня 2009 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - "Комп'ютерні системи та компоненти". Тема дисертації - "Мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму в процесі їх нормальної експлуатації". Працює в НДЛ ЕДЕМ з 2005 року.

Співавтор підсистеми обробки параметрів газопилового потоку безпосередньо на місці контролю (підприємстві) з використанням мобільної обчислювальної техніки - підсистема є складовою підсистеми "Викиди" АСУ "Екоінспектор" і є впровадженою в держекоінспекціях усіх областей та великих міст України з 2006 року.

Автор більш ніж 30 наукових праць, серед яких монографія, 2 посібника, 2 методичних вказівок, 5 патентів України на корисну модель та 3 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на комп'ютерні програми.

Наукові інтереси: автоматизована обробка даних та діагностика засобів міського електротранспорту.

Викладає дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Комп'ютерна схемотехніка", "Алгоритмізація та програмування".

Детальніше...

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі