Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Крижановський Євгеній Миколайович

Крижановський Євгеній Миколайович, заступник завідувача кафедри САІТ, кандидат технічних наук, доцент кафедри САКМІГ, науковий співробітник НДЛ ЕДЕМ. Відповідальний за наукову роботу студентів.

Закінчив магістратуру ВНТУ у 2006 р. за спеціальністю 8.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища". У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод" за спеціальністю 05.13.06 - "Інформаційні технології".

Був стипендіатом Камбінету міністрів України серед молодих вчених. 

Автор понад 130 публікацій, більше 50 наукових статей, 15 навчально-методичного характеру (за останні 5 років – 5), 18 статей у наукових фахових виданнях України. Має 2 статті у Scopus (цитування – 1) і 1 публікацію – у Web of Science, у Google Scholar – 93 публікацій (цитування – 97 (за останні 5 років – 71), індекс Хірша – 5(4)). Має більше 30 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твори (комп’ютерні програми), у т.ч. за останні 5 років - 15. Брав участь у близько 40 госпдоговірних НДР, у більшій половині з них був відповідальним виконавцем, в одній з них - науковим керівником.

Був членом робочої групи по інформаційному менеджменту від України в міжнародному проекті "Дністер ІІІ" на замовлення ООН, ОБСЄ та урядів України і Молдови по розробці Інтернет-ГІС басейну річки Дністер та експертом в Україно-Швецькому проекті по створенню плану управління річковим басейном річки Південний Буг. Був членом української робочої групи проекту "Розробка інформаційної системи для розрахунку та прогнозування водогосподарського балансу басейну річки Дністер з урахуванням змін клімату" у межах проекту ENVSEC та ОБСЄ «Зміна клімату та безпека у басейні річки Дністер».

Напрямки діяльності: створення банків даних та геоінформаційних аналітичних систем  в різних ГІС-пакетах на професійному рівні, розробка веб-систем.

Викладає дисципліни "Бази даних та знань", "Геоінформаційні системи в екології", "Автоматизація бізнес-процесів", "Технології веб-розробки", "Технології геоінформаційного аналізу даних", "Управління IT-проектами", "Аналіз даних ГІС-засобами", "Геоінформаційні технології та системи".

Детальніше..

На сайті 8 гостей та відсутні користувачі