Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Крижановський Євгеній Миколайович

Крижановський Євгеній Миколайович, заступник завідувача кафедри по секції системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент кафедри САКМІГ, науковий співробітник НДЛ ЕДЕМ. Відповідальний за наукову роботу студентів.

Закінчив магістратуру ВНТУ у 2006 р. за спеціальністю 8.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища". Протягом 2007 - 2008 н.р. отримував іменну стипендію Юлії Тимошенко. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод" за спеціальністю 05.13.06 - "Інформаційні технології".

Призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2005/2006 н.р. з напряму "Екологія та охорона навколишнього середовища". Нагороджений Почесною грамотою "За кращу доповідь" на ІІІ міжвузівській конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми екології" (2006 р., м. Житомир). Був стипендіатом Камбінету міністрів України серед молодих вчених. 

Автор понад 120 публікацій, більше 50 наукових статей, 15 навчально-методичного характеру (за останні 5 років – 5), 18 статей у наукових фахових виданнях України. Має 2 статті у Scopus (цитування – 1) і 1 публікацію – у Web of Science, у Google Scholar – 97 публікацій (цитування – 97 (за останні 5 років – 71), індекс Хірша – 5(4)). Має більше 30 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твори (комп’ютерні програми), у т.ч. за останні 5 років - 15. Брав участь у близько 40 госпдоговірних НДР, у більшій половині з них був відповідальним виконавцем, в одній з них - науковим керівником.

Був членом робочої групи по інформаційному менеджменту від України в міжнародному проекті "Дністер ІІІ" на замовлення ООН, ОБСЄ та урядів України і Молдови по розробці Інтернет-ГІС басейну річки Дністер та експертом в Україно-Швецькому проекті по створенню плану управління річковим басейном річки Південний Буг. На даний час є членом української робочої групи проекту "Розробка інформаційної системи для розрахунку та прогнозування водогосподарського балансу басейну річки Дністер з урахуванням змін клімату" у межах проекту ENVSEC та ОБСЄ «Зміна клімату та безпека у басейні річки Дністер».

Напрямки діяльності: створення банків даних та геоінформаційних аналітичних систем  в різних ГІС-пакетах на професійному рівні.

Викладає дисципліни "Бази даних та знань", "Геоінформаційні системи в екології", "Комп'ютеризовані системи моніторингу", "Методи та засоби комп'ютерних обчислень", "ГІС-технології", "Технології геоінформаційного аналізу даних", "Управління IT-проектами", "Аналіз даних ГІС-засобами".

Детальніше..

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі