Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Мокін Віталій Борисович

Mokin VB smallМокін Віталій Борисович - завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій (САІТ)доктор технічних наукпрофесор, науковий керівник науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу Вінницького національного технічного університету (ВНТУ). 

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему "Математичні та геоінформаційні моделі для моніторингу річкових вод та управління процесами їх очищення" зі спеціальності 01.05.02 - "Математичне моделювання та обчислювальні методи" (зараз: 126 - "Інформаційні системи та технології"). З 2007 року має вчене звання професора.

Єдиний в Україні має статус "Kaggle Notebooks Grandmaster" (номінація розробників програм-ноутбуків на базі платформи Kaggle). У цьому ж рейтингу посідає 16-те місце з 142 тис. (станом на 6.10.2020 р.). За свої програми-ноутбуки на Python з AI/ML/DL має 15 золотих, 9 срібних і 36 бронзових медалей.

У номінації Kaggle Competitions посідає Top1% місце з 148 тисяч фахівців з усього світу. У номінації Kaggle Datasets - 44-й з 26 тисяч, у номінації Kaggle Discussions - 115-й із 164 тисяч (станом на 6.10.2020 р.).

Член Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, яка регулярно готує аналітику для РНБО, МОЗ та інших установ та інституцій.

Голова басейнової ради Південного Бугу (з 2018 р.)

Був радником Голови Державного агентства водних ресурсів України (на громадських засадах) з 2009 р. по 2019 р. Протягом 2009-2010 рр. був радником міністра охорони навколишнього природного середовища України (на громадських засадах). Є членом Науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України (з 2009 р.).

Був членом Басейнової ради Дніпра та, при ній, керівником секції з автоматизації та впровадження геоінформаційних технологій в систему управління водними ресурсами. Був членом Басейнової ради Південного Бугу та Головою Науково-технічної ради при ній (2009-2014 рр.). Був членом Басейнової ради Десни (до складу басейнових рад, поки вони існували, входили заступники голів облрад, голів ОДА, начальники управлінь екологічних установ, науковці та представники громадськості областей, які розташовані в басейні річки, а також науковці, розробки яких мають відношення до цього басейну).

Протягом 2010-2014 р. був членом технічної координаційно-експертної ради з питань інформатизації при міському голові м. Вінниця.

Протягом 2010-2015 рр. був членом дорадчого комітету зі сталого енергоефективного розвитку міста Вінниці при Вінницькій міськраді. 

Був членом Громадської ради при Мінприроди та у ній – Головою Комісії з питань освіти, науки та євроінтеграції, Головою Комісії з впровадження інформаційних технологій в систему управління довкіллям та природокористуванням, заступником з управління водними ресурсами голови Комітету з управління відходами та ресурсами, членом Комітету з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи, членом Комісії по Програмі "Горизонт 2020" (на громадських засадах).

 

Протягом 2014-2017 рр. був експертом проекту ОБСЄ по управлінню водними ресурсами з урахуванням зміни клімату у басейні р. Дністер.

У 2011 р. був експертом проекту ПРООН/ГЕФ "Реалізація Стратегічної програми дій для басейну Дніпра з метою зменшення забруднення стійкими токсичними забруднюючими речовинами".

 

Протягом 2009-2014 рр. був експертом україно-шведського проекту зі створення Плану управління річковим басейном Південного Бугу відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС. Проект завершився у жовтні 2014 р. виходом у друці монографії “План управління річковим басейном Південного Бугу: аналіз стану та заходи” спільно зі шведами (українською та англійською мовами, Web of Science).

Співавтор таких видань за кошти ООН, Єврокомісії та країн ЄС: видання «Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу» та карти «Водогосподарське районування території України» і «Гідрографічне районування території України» за фінансування за підтримки проекту ЄС, 2012-2013 рр.; «Басейн річки Дністер: Екологічний атлас» (2010-2012 рр.) за підтримки проекту ООН, ОБСЄ; «Екологічний атлас басейну річки Південний Буг» за підтримки проекту Wetlands International (Нідерланди) (2006-2009 рр.).

В якості наукового керівника виконав біля 50 науково-дослідних робіт, переважно госпдоговірних, у межах фінансування проектів ООН, Єврокомісії, TACIS, Держводагентства (раніше - Держводгоспу) та його басейнових і обласних управлінь, Держекоінспекції, Мінприроди, Мінпаливенерго, МОН України та Вінницької, Донецької, Кіровоградської,  Полтавської, Рівненської та Сумської облрад і облдержадміністрацій. В результаті у держустановах кожної області України впроваджено по декілька різних інформаційних систем. 

 

Виконував обов'язки (за суміщенням) директора Інституту магістратури, аспірантури та докторантури (2000-2014 рр.) (пішов з посади за власним бажанням відповідно до вимог Закону України про вищу освіту, який забороняє суміщати дві адміністративні посади). За час директорства у спецрадах ІнМАД було успішно захищено 322 дисертації, з яких: кандидатських - 297; докторських - 25 (жодна дисертація не була відхилена після захисту під час подальшого розгляду у ВАК/МОНМС/МОН). За спеціальними науково-освітніми навчальними планами було підготовлено більше 1000 магістрів, з яких майже половина стали кандидатами наук і завдяки яким ефективність аспірантури ВНТУ була у 2-3 рази більшою, ніж середня по Україні.

 

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави в номінації "За наукові досягнення" (постанова Кабінету Міністрів України №487 від 21.06.2005). Стипендіат Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України № 498-VI від 4.09.2008 "Про призначення у 2008 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених").

Нагороджений знаком "За наукові досягнення" (наказ Міністра освіти і науки України № 453-к від 15 травня 2007 р.).

Має Подяку Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 року і Грамоту МОН від 2019 р.

Громадською радою при Мінприроди України нагороджений Орденом «За заслуги 2-го ступеню» за наукові досягнення й громадську роботу у сфері ІТ в екології.

Був членом Міжвідомчої робочої групи з розгляду Державної програми моніторингу довкілля України (наказ міністра охорони навколишнього природного середовища України №196 від 31.05.2005 р.). 

Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій зі спеціальностей 01.05.02 - "Математичне моделювання та обчислювальні методи" та 05.13.06 - "Інформаційні технології" (у ВНТУ з 2007 року та в Інституті телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України з 2009 року).

Підготував 7-х кандидатів технічних наук (усі - зі спеціальності 05.13.06 - Інформаційні технології), має 5 аспірантів зі спеціальностей 124 - "Системний аналіз", 126 - "Інформаційні системи та технології", 183 - "Технології захисту навколишнього середовища".

Протягом 2016-2017 років успішно пройшов підготовку за 8 масовими он-лайн курсами на базі платформі «Coursera» (7 курсів англ. мовою): в Університеті Джона Хопкинса (США), The Data Scientist’s Toolbox» («Інструментарій вченого з обробки даних»), «Getting and Cleaning Data» («Підготовлення до обробки та очищення даних»), «Exploratory Data Analysis» («Розвідувальний аналіз даних»), «R Programming» («Програмування на мові R»), «Regression Models» («Регресійні моделі»); в Університеті Райса (США), платформа «Coursera» – «An Introduction to Interactive Programming in Python (Part 1)» («Вступ до інтерактивного програмування на Python. Ч. 1»), «An Introduction to Interactive Programming in Python (Part 2)» («Вступ до інтерактивного програмування на Python. Ч. 2») та 1 курс на базі платформі «Prometheus» (Україна) – «Візуалізація даних».

Розширив у ВНТУ ліцензію на напрям 6.050101 «Комп'ютерні науки» (2012), ліцензував нову спеціальність для спеціалітету (2012) та магістратури (2015) 7,8.05010105 “Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг”. Успішно пройшов у 2015 р. акредитацію спеціальності 7.05010105. Ліцензував у ВНТУ новий напрям 6.040303 «Системний аналіз» (2015). У 2016 році ліцензував по кафедрі САКМІГ магістратуру та аспірантуру зі спеціальності 122 - "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". У 2017 році на базі ліцензії спеціальності 122 ліцензував по кафедрі нову спеціальність: 126 - Інформаційні системи та технології (бакалаврат, магістратура та аспірантура, є головою проектної групи з магістратури з 126, член групи забезпечення з 126).

Напрямки наукової діяльності: методологія та технології створення і впровадження інформаційних систем для моніторингу складних систем, контролю, моделювання, прогнозування та управління станом довкілля і природокористуванням; наукові та практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій, у т.ч. геоінформаційних технологій, у різних галузях (транспорт, енергетика, містобудування, бізнес-процеси та ін.), системний аналіз, технології машинного навчання та штучного інтелекту, технології електронного урядування, веб-системи, створення систем підтримки прийняття рішень, Data Mining та ін.

Автор біля 400 наукових публікацій, у тому числі 10-х монографій (одна, спільна зі шведами, видана українською та англійською мовами), більше 290 публікацій у виданнях з міжнародних наукометричних баз даних, у т.ч. 14 - у Scopus (видання США та ЄС), 4 підручників із грифом МОН України та 1 підручника без грифу, біля 30 навчальних посібників, у т.ч. 2-х із грифом МОН України. Має 46 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на комп'ютерні програми.

 

Є членом редколегій наукових фахових журналів України «Вісник Вінницького політехнічного інституту» (Index Copernicus, Категорія Б), «Наукові праці Вінницького національного технічного університету» (Категорія Б), «Математичне моделювання в економіці» (НАН України, м. Київ).

 

Викладає дисципліни: «Системний аналіз», «Інформаційні технології моніторингу та аналізу даних» та ін. для студентів, магістрантів та аспірантів спеціальностей 124 та 126.

 

Був членом журі Міжнародного конкурсу молодих користувачів ГІС від ESRI (США). Був співголовою оргкомітету та журі ІІ Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп'ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів (під патронатом Громадської ради при Мінприроди України) у 2015 р. (http://ecomon.vntu.edu.ua/)У 2014 р. був співголовою першого такого конкурсу (тоді він стосувався ще й молодих вчених), а у 2008, 2012 та 2013 роках був співголовою оргкомітету та журі Вінницьких обласних конкурсів з моніторингу довкілля серед учнів та студентів (є автором ідеї проведення таких конкурсів), які проводив у ВНТУ спільно з регіональними підрозділами Мінприроди та МОН України.

 

Детальніше..

 

На сайті 3 гостей та відсутні користувачі